Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Planų rengimo teisinis reglamentavimas

Strateginio plėtros plano priemonių sąrašo koregavimo/papildymo forma. Priedas Nr.6

Strateginio  plėtros plano planuojamų svarbiausių investicinių projektų koregavimo/papildymo forma. Priedas Nr.6

Šakių rajono savivaldybės 2018-2024 metų strateginio plėtros plano koregavimo/papildymo formas rasite Šakių rajono savivaldybės 2018-2024 metų strateginio plėtros plano ir 2018-2020 metų strateginio veiklos plano priežiūros sistemos aprašo prieduose:

Šakių rajono savivaldybės 2018-2024 metų strateginio plėtros plano ir 2018-2020 metų strateginio veiklos plano priežiūros  sistemos aprašas (patvirtinta Šakių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. T-138 „Dėl rajono savivaldybės 2018-2024 metų strateginio plėtros plano ir 2018-2020 metų strateginio veiklos plano priežiūros sistemos aprašo patvirtinimo“)

 

Strateginio planavimo rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašas (patvirtinta Šakių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. T-216 „Dėl strateginio planavimo rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“)

 

Šakių rajono savivaldybės administracijos, seniūnijų metinių veiklos planų ir veiklos ataskaitų rengimo tvarkos aprašas (patvirtinta Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. AT- 24 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos, seniūnijų metinių veiklos planų ir veiklos ataskaitų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

 

Strateginio veiklos plano lėšų planavimo ir tikslinimo forma (pridedama) (patvirtinta Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. AT-1195 „Dėl strateginio veiklos plano lėšų planavimo ir tikslinimo formos patvirtinimo“).

 

 

Šakių rajono savivaldybės 2018-2024 metų strateginio plėtros plano rengimo ir įgyvendinimo priežiūros komisija ir komisijos nuostatai (patvirtinta Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 21 d. sprendimu Nr. T-246 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2018-2024 metų strateginio plėtros plano rengimo ir įgyvendinimo priežiūros komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“).

 

Rajono savivaldybės 2018-2024 metų strateginio plėtros plano darbo grupės (patvirtinta Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. birželio 19 d. įsakymas Nr. AT-512 „Dėl rajono savivaldybės 2018-2024 metų strateginio plėtros plano darbo grupių sudarymo“).

Paskutinis atnaujinimas: 2019-08-23 11:57:21