Lietuvių kalba English
Planų rengimo teisinis reglamentavimas

Planų rengimo teisinis reglamentavimas

Strateginio planavimo Šakių rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašas patvirtintas Šakių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. balandžio 21 d. sprendimu Nr. T-143 „Dėl Strateginio planavimo Šakių rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo", 2023-12-21 sprendimo Nr. T-365 redakcija.

Šakių rajono savivaldybės 2018–2024 metų strateginio plėtros plano ir 2018–2020 metų strateginio veiklos plano priežiūros sistemos aprašas (patvirtinta Šakių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T-364 „Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T-138 „Dėl rajono savivaldybės 2018–2024 metų strateginio plėtros plano ir 2018–2020 metų strateginio veiklos plano priežiūros sistemos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“)

Šakių rajono savivaldybės 2018-2024 metų strateginio plėtros plano koregavimo/papildymo formas rasite Šakių rajono savivaldybės 2018-2024 metų strateginio plėtros plano ir 2018-2020 metų strateginio veiklos plano priežiūros sistemos aprašo prieduose:

Strateginio plėtros plano priemonių sąrašo koregavimo/papildymo forma. Priedas Nr.6

Strateginio  plėtros plano planuojamų svarbiausių investicinių projektų koregavimo/papildymo forma. Priedas Nr.6

Šakių rajono savivaldybės 2018–2024 metų strateginio plėtros plano rengimo ir įgyvendinimo priežiūros komisija ir komisijos nuostatai (patvirtinta Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 17 d. sprendimu Nr. T-259 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2018–2024 metų strateginio plėtros plano rengimo ir įgyvendinimo priežiūros komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“).

Rajono savivaldybės 2018–2024 metų strateginio plėtros plano darbo grupė ir grupės nuostatai (patvirtinta Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 9 d. įsakymas Nr. AT-745 „Dėl rajono savivaldybės 2018–2024 metų strateginio plėtros plano darbo grupių sudarymo“).

Šakių rajono savivaldybės administracijos, seniūnijų metinių veiklos planų ir veiklos ataskaitų rengimo tvarkos aprašas (patvirtinta Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. AT-24 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos, seniūnijų metinių veiklos planų ir veiklos ataskaitų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

 

Paskutinis atnaujinimas: 2023-12-28 15:37:45