Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Savivaldybės administracijos metiniai veiklos planai

2020 m. 

Šakių rajono savivaldybės administracijos 2020 metų veiklos planas (patvirtinta Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. AT-304 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos 2020 metų veiklos plano patvirtinimo“)

 

Šakių rajono savivaldybės administracijos 2020 metų veiklos plano pakeitimas 2020 m. birželio 3 d. Nr. AT-443 (patvirtinta Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. AT-443 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. AT-304 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos 2020 metų veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo)

 

Šakių rajono savivaldybės administracijos 2020 metų veiklos plano pakeitimas 2020 m. liepos 27 d. Nr. AT-604 (patvirtinta Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. AT-604 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. AT-304 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos 2020 metų veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo).

 

Šakių rajono savivaldybės administracijos 2020 metų veiklos plano pakeitimas 2020 m. rugsėjo 18 d. Nr. AT-790 (patvirtinta Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. AT-790 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. AT-304 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos 2020 metų veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo).

 

2019 m.

 

Šakių rajono savivaldybės administracijos 2019 metų veiklos planas (patvirtinta Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. AT-402„Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos 2019 metų veiklos plano patvirtinimo“)

 

Šakių rajono savivaldybės administracijos 2019 metų veiklos plano pakeitimas 2019 m. gegužės 8 d. Nr. AT-421 (patvirtinta Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. AT-421 „Dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. AT-402 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos 2019 metų veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“)

 

Šakių rajono savivaldybės administracijos 2019 metų veiklos plano pakeitimas 2019 m. birželio 28 d. Nr. AT-548 (patvirtinta Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. birželio 28 d. įsakymu AT-548 „Dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. AT-402 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos 2019 metų veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“)

 

Šakių rajono savivaldybės administracijos 2019 metų veiklos plano pakeitimas 2019 m. rugpjūčio 9 d. Nr. AT-636 (patvirtinta Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 9 d. įsakymu Nr. AT-636 „Dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. AT-402 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos 2019 metų veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“)

 

Šakių rajono savivaldybės administracijos 2019 metų veiklos plano pakeitimas 2019 m. rugsėjo 17 d. Nr. AT-735 (patvirtinta Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. AT-735 „Dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. AT-402 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos 2019 metų veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“).

 

Šakių rajono savivaldybės administracijos 2019 metų veiklos plano pakeitimas 2019 m. spalio 23 d. Nr. AT-826 (patvirtinta Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. AT-826 „Dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. AT-402 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos 2019 metų veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“).

 

Šakių rajono savivaldybės administracijos 2019 metų veiklos plano pakeitimas 2019 m. lapkričio 28 d. Nr. AT-940 (patvirtinta Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. AT-940 „Dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. AT-402 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos 2019 metų veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“).

 

Šakių rajono savivaldybės administracijos 2019 metų veiklos plano pakeitimas 2019 m. gruodžio 23 d. Nr. AT-1035 (patvirtinta Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. AT-1035 „Dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. AT-402 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos 2019 metų veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“).

 

2018 m.

Šakių rajono savivaldybės administracijos 2018 metų veiklos planas (patvirtinta Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. birželio 22 d. įsakymu Nr.AT-667 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos 2018 metų veiklos plano patvirtinimo“)

 

Šakių rajono savivaldybės administracijos 2018 metų veiklos plano pakeitimas 2018 m. liepos 2 d. Nr. AT-708 (patvirtinta Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. AT-708 „Dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. AT-667 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos 2018 metų veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“)

 

Šakių rajono savivaldybės administracijos 2018 metų veiklos plano pakeitimas 2018 m. spalio 2 d. Nr. AT-933 (patvirtinta Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. AT-933 „Dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. AT-667 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos 2018 metų veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“)

 

Šakių rajono savivaldybės administracijos 2018 metų veiklos plano pakeitimas 2018 m. gruodžio 27 d. Nr. AT-1261 (patvirtinta Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. AT-1261 „Dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. AT-667 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos 2018 metų veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“)

 

 

2017 m.

 

Šakių rajono savivaldybės administracijos 2017 metų veiklos planas (patvirtinta Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr.AT-363 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos 2017 metų veiklos plano patvirtinimo“)

 

Šakių rajono savivaldybės administracijos 2017 metų veiklos plano pakeitimas 2017 m. birželio 30 d. (patvirtinta Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. birželio 30 d. įsakymu Nr.AT-594 „Dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. balandžio 7 d. įsakymo Nr. AT-363 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos 2017 metų veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo)

 

Šakių rajono savivaldybės administracijos 2017 metų veiklos plano pakeitimas 2017 m. spalio 3 d. įsakymu Nr.AT-917(patvirtinta Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. spalio 3 d. įsakymu Nr.AT-917 „Dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. balandžio 7 d. įsakymo Nr. AT-363 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos 2017 metų veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo) 

 

Šakių rajono savivaldybės administracijos 2017 metų veiklos plano pakeitimas 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr.AT-1245 (patvirtinta Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr.AT-1245 „Dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. balandžio 7 d. įsakymo Nr. AT-363 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos 2017 metų veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo)

 

 

 

2016 m.

Šakių rajono savivaldybės administracijos 2016 metų veiklos planas(patvirtinta Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr.AT-313 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos 2016 metų veiklos plano patvirtinimo“)

 

Šakių rajono savivaldybės administracijos 2016 metų veiklos plano pakeitimas (patvirtinta Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. AT-610 „Dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. AT-313 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos 2016 metų veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“)

 

Šakių rajono savivaldybės administracijos 2016 metų veiklos plano pakeitimas (patvirtinta Šakių rajono savivaldybės administracijos  direktoriaus 2016 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. AT-1054 „Dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. AT-313 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos 2016 metų veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“)     

 

Šakių rajono savivaldybės administracijos 2016 metų veiklos plano pakeitimas (patvirtinta Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. AT-1199 „Dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. AT-313 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos 2016 metų veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“)

Paskutinis atnaujinimas: 2020-09-21 17:21:27