Lietuvių kalba English
Dažniausiai užduodami klausimai Svetainės struktūra Telefonų numeriai
Kapinės

LEIDIMŲ LAIDOTI IŠDAVIMO, LAIDOJIMO, KAPINIŲ LANKYMO, KAPAVIETĖS PRIPAŽINIMO NEPRIŽIŪRIMA KAPAVIETE IR KAPAVIETĖS (KAPO) IDENTIFIKAVIMO ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS


Tarybos sprendimai


Šakių rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašas (patvirtintas Šakių rajono savivaldybės administracijos 2016 gegužės 11 d. direktoriaus įsakymu Nr. AT-446)


 

 Norint seniūniją surasti greičiau, savo klaviatūroje vienu metu paspauskite CTRL ir F, tada įrašykite seniūnijos pavadinimą (Šakių, Barzdų, Gelgaudiškio ir t.t.)

Eil.

Nr.

Kapinių pavadinimas (jeigu yra) ir kapinių vieta: gyvenamosios vietovės pavadinimas, seniūnijos (jeigu įsteigta) pavadinimas, adresas (jeigu yra) ar su kapinėmis besiribojančios gatvės (jeigu yra) pavadinimas (jeigu nėra kapinių adreso)

Kapinių statusas ir sprendimo dėl kapinių statuso suteikimo priėmimo subjektas, data ir numeris

Kapinių plotas, hektarais

Žyma apie kapinių žemės sklypo registraciją Nekilnojamojo turto registre (įregistruotas / neįregistruotas). Jeigu įregistruotas, – registracijos data ir unikalus numeris

Žyma apie kapinių registraciją Kultūros vertybių registre (registruotos / neregistruotos). Jeigu registruotos, – unikalus kodas

Kapinių prižiūrėtojo vardas, pavardė, telefono numeris (jeigu prižiūrėtojas – fizinis asmuo) arba pavadinimas, buveinė, darbuotojų, į kuriuos galima kreiptis informacijos, vardai, pavardės ir telefono numeriai (jeigu prižiūrėtojas – juridinis asmuo ar kita organizacija)

1

2

3

4

5

6

7

BARZDŲ SENIŪNIJA

1.

Barzdų mst. civilinės kapinės (užlaidota 98% teritorijos). Barzdų mst., Bažnyčios g.

Riboto veikimo

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,4 ha

-

-

Kapinių prižiūrėtojai:

Almantas Juodišius

Kęstutis Būdininkas

(8 345) 48231

sekretore.barzdai@

gmail.com

2.

Gražiškių kaimo civilinės kapinės.

Barzdų sen., Gražiškių k. 10

Veikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267. Veikiančios

0,4241 ha

2014-04-22
4400-2949-4240

-

Kapinių prižiūrėtojai:

Almantas Juodišius

Kęstutis Būdininkas

(8 345) 48231

sekretore.barzdai@

gmail.com

3.

Barzdų mst.Sovietų Sąjungos karių, žuvusių Antrajame pasauliniame kare, kapinės.

Barzdų mst., Nepriklausomybės g. 7A

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267.

0,0435 ha

2012-02-27
4400-2309-3861

-

Kapinių prižiūrėtojai:

Almantas Juodišius

Kęstutis Būdininkas

(8 345) 48231

sekretore.barzdai@

gmail.com

4.

Baltrušių kaimo I senosios kapinės.

Barzdų sen., Baltrušių k.

 

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267.

0,045 ha

 

2014-04-22
4400-2949-4584

(u.k.11175)

Pilviškių žydų žudynių vieta ir kapas I

Kapinių prižiūrėtojai:

Almantas Juodišius

Kęstutis Būdininkas

(8 345) 48231

sekretore.barzdai@

gmail.com

5.

Baltrušių kaimo II senosios kapinės.

Barzdų sen., Baltrušių k., Pavišakių g. 1A

 

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,16 ha

 

2014-04-22
4400-2949-4536

(u.k.38553)

Pilviškių žydų žudynių vieta ir kapas II

Kapinių prižiūrėtojai:

Almantas Juodišius

Kęstutis Būdininkas

(8 345) 48231

sekretore.barzdai@

gmail.com

6.

Buktiškių kaimo kapinės.

Barzdų sen., Barzdų mst., Kudirkos Naumiesčio g.

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267. Pagal Buktiškių kapinių išplėtimo projektą 1996 m. rugsėjo mėn., numatytas kapinių plotas 0,9507 ha

0,12 ha

-

-

Kapinių prižiūrėtojai:

Almantas Juodišius

Kęstutis Būdininkas

(8 345) 48231

sekretore.barzdai@

gmail.com

7.

Miknaičių kaimo senosios kapinės.

Barzdų sen., Miknaičių k.

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,2013 ha

2014-04-22
4400-2949-4395

-

Kapinių prižiūrėtojai:

Almantas Juodišius

Kęstutis Būdininkas

(8 345) 48231

sekretore.barzdai@

gmail.com

8.

Mozūrų kaimo senosios kapinės.

Barzdų sen., Mozūrų k.

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,17 ha.

-

-

Kapinių prižiūrėtojai:

Almantas Juodišius

Kęstutis Būdininkas

(8 345) 48231

sekretore.barzdai@

gmail.com

9.

Žečkalnių kaimo senosios kapinės (užlaidota 80% teritorijos).

Barzdų sen., Žečkalnių k.

Riboto veikimo

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267.

0,15 ha.

-

-

Kapinių prižiūrėtojai:

Almantas Juodišius

Kęstutis Būdininkas

(8 345) 48231

sekretore.barzdai@

gmail.com

GELGAUDIŠKIO SENIŪNIJA

Eil. Nr.

Kapinių pavadinimas (jeigu yra) ir kapinių vieta: gyvenamosios vietovės pavadinimas, seniūnijos (jeigu įsteigta) pavadinimas, adresas (jeigu yra) ar su kapinėmis besiribojančios gatvės (jeigu yra) pavadinimas (jeigu nėra kapinių adreso)

Kapinių statusas ir sprendimo dėl kapinių statuso suteikimo priėmimo subjektas, data ir numeris

Kapinių plotas, hektarais

Žyma apie kapinių žemės sklypo registraciją Nekilnojamojo turto registre (įregistruotas / neįregistruotas). Jeigu įregistruotas, – registracijos data ir unikalus numeris

Žyma apie kapinių registraciją Kultūros vertybių registre (registruotos / neregistruotos). Jeigu registruotos, – unikalus kodas

Kapinių prižiūrėtojo vardas, pavardė, telefono numeris (jeigu prižiūrėtojas – fizinis asmuo) arba pavadinimas, buveinė, darbuotojų, į kuriuos galima kreiptis informacijos, vardai, pavardės ir telefono numeriai (jeigu prižiūrėtojas – juridinis asmuo ar kita organizacija)

1

2

3

4

5

6

7

1.

Gelgaudiškio miesto civilinės kapinės

Tylos g., Gelgaudiškis

Veikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

2,74

-

-

Kapinių prižiūrėtojas

Gelgaudiškio seniūnija, tel. (8 345) 55 138

2.

Gelgaudiškio miestelio masinių žudynių aukų kapai

 

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,02

-

-

Gelgaudiškio seniūnija, tel. (8 345) 55 138

3.

Jotyškių –Stanaičių kaimų senosios kapinės

 

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,14

-

-

Kapinių prižiūrėtojas

Gelgaudiškio seniūnija, tel. (8 345) 55 138

4.

Gelgaudiškio dvaro sodybos dvaro senosios kapinės, vad. Baronų kapinėmis

Gelgaudiškis, Gelgaudiškio sen., Šakių r. sav.

-

 

0,20

-

u.k. 36467

Kapinių prižiūrėtojas Gelgaudiškio seniūnija, tel.

(8 345) 55 138

GRIŠKABŪDŽIO SENIŪNIJA

1

2

3

4

5

6

7

Eil. Nr.

Kapinių pavadinimas (jeigu yra) ir kapinių vieta: gyvenamosios vietovės pavadinimas, seniūnijos (jeigu įsteigta) pavadinimas, adresas (jeigu yra) ar su kapinėmis besiribojančios gatvės (jeigu yra) pavadinimas (jeigu nėra kapinių adreso)

Kapinių statusas ir sprendimo dėl kapinių statuso suteikimo priėmimo subjektas, data ir numeris

Kapinių plotas, hektarais

Žyma apie kapinių žemės sklypo registraciją Nekilnojamojo turto registre (įregistruotas / neįregistruotas). Jeigu įregistruotas, – registracijos data ir unikalus numeris

Žyma apie kapinių registraciją Kultūros vertybių registre (registruotos / neregistruotos). Jeigu registruotos, – unikalus kodas

Kapinių prižiūrėtojo vardas, pavardė, telefono numeris (jeigu prižiūrėtojas – fizinis asmuo) arba pavadinimas, buveinė, darbuotojų, į kuriuos galima kreiptis informacijos, vardai, pavardės ir telefono numeriai (jeigu prižiūrėtojas – juridinis asmuo ar kita organizacija)

1.

Griškabūdžio mstl.(kaimo)  I civilinės kapinės, Ryto g.

 

Veikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

1,5

-

-

Kapinių prižiūrėtojas

Zanas Juknevičius

(8 345) 41253

2.

Paluobių kaimo civilinės kapinės

Pušyno g. , Paluobiai

 

 

Veikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,79

-

-

Kapinių prižiūrėtojas

Zanas Juknevičius

(8 345) 41253

3.

Bliuviškių kaimo senosios kapinės.

Buvęs archeologijos paminklas (AV 1184)

 

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,04

-

-

Kapinių prižiūrėtojas

Griškabūdžio seniūnija,

(8 345) 41253

4.

Galinių kaimo senosios kapinės,

vad. „Prancūzkapiais“

Buvęs archeologijos paminklas (AV 1185)

 

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,03

-

-

Kapinių prižiūrėtojas

Griškabūdžio seniūnija,

(8 345) 41253

5.

Griškabūdžio mst. (kaimo) Sovietų Sąjungos karių, žuvusių Antrajame pasauliniame kare, kapinės

Antano Skelčio g. 2B

 

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,0725

2011-12-23
4400-2269-3394

(u.k 11176)

Kapinių prižiūrėtojas

Griškabūdžio seniūnija,

(8 345) 41253

7.

Griškabūdžio mst.(kaimo) II senosios civilinės kapinės

 

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,16

-

-

Kapinių prižiūrėtojas

Griškabūdžio seniūnija

(8 345) 41253

8.

Kampinių kaimo senosios kapinės,vad. „Prancūzkapiais“

Buvęs archeologijos paminklas (AV 1186)

 

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0, 06

-

-

Kapinių prižiūrėtojas

Griškabūdžio seniūnija,

(8 345) 41253

9.

Katilių kaimo I senosios kapinės

 

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,10

-

-

Kapinių prižiūrėtojas

Griškabūdžio seniūnija,

(8 345) 41253

10.

Katilių kaimo II senosios kapinės

 

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,07

-

-

Kapinių prižiūrėtojas

Griškabūdžio seniūnija,

(8 345) 41253

11.

Lypkų kaimo senosios kapinės

 

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,07

-

-

Kapinių prižiūrėtojas

Griškabūdžio seniūnija,

(8 345) 41253

12.

Mickų kaimo senosios kapinės

 

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,10

-

-

Kapinių prižiūrėtojas

Griškabūdžio seniūnija,

(8 345) 41253

13

Mureikų kaimo senosios  liuteronų kapinės

 

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,18

-

-

Kapinių prižiūrėtojas

Griškabūdžio seniūnija,

(8 345) 41253

14.

Mureikų kaimo senosios  kapinės

 

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,17

-

-

Kapinių prižiūrėtojas

Griškabūdžio seniūnija,

(8 345) 41253

15

Pentiškių kaimo senosios kapinės

 

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,22

-

-

Kapinių prižiūrėtojas

Griškabūdžio seniūnija,

(8 345) 41253

16.

Rygiškių kaimo senosios kapinės, vad. „Prancūzkapiais“

Buvęs archeologijos paminklas (AV 1188)

 

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,05

-

-

Kapinių prižiūrėtojas

Griškabūdžio seniūnija,

(8 345) 41253

17.

Sparvinių kaimo senosios kapinės

 

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,11

-

-

Kapinių prižiūrėtojas

Griškabūdžio seniūnija,

(8 345) 41253

18.

Šedvygų kaimo senosios kapinės

 

 

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,11

-

-

Kapinių prižiūrėtojas

Griškabūdžio seniūnija,

(8 345) 41253

19.

Šukėtų kaimo senosios kapinės

 

 

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,11

-

-

Kapinių prižiūrėtojas

Griškabūdžio seniūnija,

(8 345) 41253

20.

Verpikų kaimo senosios kapinės

 

 

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,04

-

-

Kapinių prižiūrėtojas

Griškabūdžio seniūnija,

(8 345) 41253

21.

Vidgirių kaimo senosios kapinės

 

 

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,10

-

-

Kapinių prižiūrėtojas

Griškabūdžio seniūnija,

(8 345) 41253

21.

Žaliablėkių kaimo senosios kapinės

 

 

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,06

-

-

Kapinių prižiūrėtojas

Griškabūdžio seniūnija,

(8 345) 41253

KIDULIŲ SENIŪNIJA

1

2

3

4

5

6

7

Eil. Nr.

Kapinių pavadinimas (jeigu yra) ir kapinių vieta: gyvenamosios vietovės pavadinimas, seniūnijos (jeigu įsteigta) pavadinimas, adresas (jeigu yra) ar su kapinėmis besiribojančios gatvės (jeigu yra) pavadinimas (jeigu nėra kapinių adreso)

Kapinių statusas ir sprendimo dėl kapinių statuso suteikimo priėmimo subjektas, data ir numeris

Kapinių plotas, hektarais

Žyma apie kapinių žemės sklypo registraciją Nekilnojamojo turto registre (įregistruotas / neįregistruotas). Jeigu įregistruotas, – registracijos data ir unikalus numeris

Žyma apie kapinių registraciją Kultūros vertybių registre (registruotos / neregistruotos). Jeigu registruotos, – unikalus kodas

Kapinių prižiūrėtojo vardas, pavardė, telefono numeris (jeigu prižiūrėtojas – fizinis asmuo) arba pavadinimas, buveinė, darbuotojų, į kuriuos galima kreiptis informacijos, vardai, pavardės ir telefono numeriai (jeigu prižiūrėtojas – juridinis asmuo ar kita organizacija)

1.

Gudlaukio kaimo civilinės kapinės

Gudlaukio kaimas

 

Veikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,36

-

-

Kapinių prižiūrėtojas

Laimutė Stankūnienė

8 610 29936

2.

Kidulių mst. (kaimo) civilinės kapinės. Judrių kaimas

Ribojasi su Taikos, Kranto ir Ateities gatvėmis

Taikos g. 1A, Judrių k., Kidulių sen.

 

Riboto veikimo

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

1,4964

2014-04-17
4400-2946-5749

-

Kapinių prižiūrėtojas

Laimutė Stankūnienė

8 610 29936

3.

Kidulių mst. (kaimo) senosios kapinės

Šiaudinės kaimas

 

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

1,25

-

-

Kapinių prižiūrėtojas

Laimutė Stankūnienė

8 610 29936

4.

Kidulių mst. (kaimo) senosios evangelikų kapinės

Šiaudinės kaimas

Ribojasi su Aušros ir Ateities gatvėmis

 

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,81

-

-

Kapinių prižiūrėtojas

Kidulių seniūnija (8 345) 62260

5.

Degėsių kaimo senosios kapinės

 

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,251

-

-

Kapinių prižiūrėtojas

Kidulių seniūnija (8 345) 62260

6.

Gečių kaimo senosios kapinės

 

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,23

-

-

Kapinių prižiūrėtojas

Kidulių seniūnija (8 345) 62260

7.

Kidulių mst. (kaimo) Sovietų Sąjungos karių, žuvusių Antrajame pasauliniame kare, kapinės

Kidulių kaimas,ribojasi su Nemuno gatve

 

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,05

-

(u.k. 11177 )

Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vieta

Kapinių prižiūrėtojas

Kidulių seniūnija (8 345) 62260

8.

Karališkių kaimo senosios kapinės

 

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,09

-

-

Kapinių prižiūrėtojas

Kidulių seniūnija (8 345) 62260

9.

Karališkių kaimo senosios kapinės

 

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,003

 

 

Kapinių prižiūrėtojas

Kidulių seniūnija (8 345) 62260

10.

Liaušių kaimo senosios kapinės

 

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,07

-

-

Kapinių prižiūrėtojas

Kidulių seniūnija (8 345) 62260

11.

Maštaičių kaimo senosios kapinės

 

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,14

-

-

Kapinių prižiūrėtojas

Kidulių seniūnija (8 345) 62260

12.

Palankinės kaimo senosios kapinės, buvęs archeologijos paminklas (AV 1191)

 

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,24

-

-

Kapinių prižiūrėtojas

Kidulių seniūnija (8 345) 62260

13.

Palankinės kaimo senosios kapinės, vad. „Prancūzkapiais“

 

Neveikiančios

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,06

-

-

Kapinių prižiūrėtojas

Kidulių seniūnija (8 345) 62260

14.

Sutkių kaimo senosios kapinės

 

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,10

-

-

Kapinių prižiūrėtojas

Kidulių seniūnija (8 345) 62260

15.

Keršių kaimo senosios kapinės

 

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl rajono savivaldybės tarybos 2006 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. 267 papildymo“  2009 m. lapkričio 26 d. Nr. T-380

0,0434

2011-01-05
4400-2127-1010

-

Kapinių prižiūrėtojas

Kidulių seniūnija (8 345) 62260

KRIŪKŲ SENIŪNIJA

1

2

3

4

5

6

7

Eil. Nr.

Kapinių pavadinimas (jeigu yra) ir kapinių vieta: gyvenamosios vietovės pavadinimas, seniūnijos (jeigu įsteigta) pavadinimas, adresas (jeigu yra) ar su kapinėmis besiribojančios gatvės (jeigu yra) pavadinimas (jeigu nėra kapinių adreso)

Kapinių statusas ir sprendimo dėl kapinių statuso suteikimo priėmimo subjektas, data ir numeris

Kapinių plotas, hektarais

Žyma apie kapinių žemės sklypo registraciją Nekilnojamojo turto registre (įregistruotas / neįregistruotas). Jeigu įregistruotas, – registracijos data ir unikalus numeris

Žyma apie kapinių registraciją Kultūros vertybių registre (registruotos / neregistruotos). Jeigu registruotos, – unikalus kodas

Kapinių prižiūrėtojo vardas, pavardė, telefono numeris (jeigu prižiūrėtojas – fizinis asmuo) arba pavadinimas, buveinė, darbuotojų, į kuriuos galima kreiptis informacijos, vardai, pavardės ir telefono numeriai (jeigu prižiūrėtojas – juridinis asmuo ar kita organizacija)

1.

Ilguvos kaimo civilinės kapinės

Dvaro  g. 36B, Ilguvos mstl.

Veikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

1,1273

2015-04-15
4400-3784-8556

-

Kapinių prižiūrėtojas

Saulius Jokūbauskas

8 687 37681

2.

Paežerėlių kaimo civilinės kapinės

Paežerėlių k.

 

 

Veikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,61

 

-

-

Kapinių prižiūrėtojas

Janina Vosylienė

8 614 91311

3.

Sutkų kaimo senosios kapinės

Sutkų g., Sutkų kaimas

Veikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,30

-

-

Kapinių prižiūrėtojas

Saulius Jokūbauskas

8 687 37681

4.

Žemosios Panemunės kaimo civilinės kapinės

 

Bažnyčios g., Žemosios Panemunės kaimas

 

Veikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,88

-

-

Kapinių prižiūrėtojas

Janina Vosylienė

8 614 91311

5.

Jokūbonių vokiečių karių žuvusių I Pasauliniame kare, kapinės

 

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,03

-

(u.k. 38025)

Pirmojo pasaulinio karo Vokietijos karių kapai

Kapinių prižiūrėtojas

Saulius Jokūbauskas

8 687 37681

6.

Kriūkų mstl. (kaimo) Sovietų Sąjungos karių žuvusių Antrajame pasauliniame kare, kapinės (IV 581)

 

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,04

-

(u.k.11179)

Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vieta

Kapinių prižiūrėtojas

Janina Vosylienė

8 614 91311

7.

Pieščių kaimo senosios kapinės

 

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,24

-

-

Kapinių prižiūrėtojas

Kriūkų seniūnija

(8 345) 42419

8.

Rimašiškių kaimo senosios kapinės

 

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,05

-

-

Kapinių prižiūrėtojas

Kriūkų seniūnija

(8 345) 42419

9.

Žemosios Panemunės miestelio II senosios kapinės. Buvęs archeologijos paminklas (AV 1193)

 

Neveikiančios

Šakių rajono -savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,10

-

-

Kapinių prižiūrėtojas

Kriūkų seniūnija

(8 345) 42419

KUDIRKOS NAUMIESČIO SENIŪNIJA

1

2

3

4

5

6

7

Eil. Nr.

Kapinių pavadinimas (jeigu yra) ir kapinių vieta: gyvenamosios vietovės pavadinimas, seniūnijos (jeigu įsteigta) pavadinimas, adresas (jeigu yra) ar su kapinėmis besiribojančios gatvės (jeigu yra) pavadinimas (jeigu nėra kapinių adreso)

Kapinių statusas ir sprendimo dėl kapinių statuso suteikimo priėmimo subjektas, data ir numeris

Kapinių plotas, hektarais

Žyma apie kapinių žemės sklypo registraciją Nekilnojamojo turto registre (įregistruotas / neįregistruotas). Jeigu įregistruotas, – registracijos data ir unikalus numeris

Žyma apie kapinių registraciją Kultūros vertybių registre (registruotos / neregistruotos). Jeigu registruotos, – unikalus kodas

Kapinių prižiūrėtojo vardas, pavardė, telefono numeris (jeigu prižiūrėtojas – fizinis asmuo) arba pavadinimas, buveinė, darbuotojų, į kuriuos galima kreiptis informacijos, vardai, pavardės ir telefono numeriai (jeigu prižiūrėtojas – juridinis asmuo ar kita organizacija)

1.

Kudirkos Naumiesčio miesto civilinės kapinės

P.Mašioto g. 63, Kudirkos Naumiestis

Veikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

5,3044

 

2012-07-19
4400-2403-8700

-

Kapinių prižiūrėtojas

Gracijus Diržinskas,

8 616 48860

2.

Kudirkos Naumiesčio miesto

Sovietų Sąjungos karių, žuvusių Antrajame pasauliniame kare, kapinės

 

P.Mašioto g.63, Kudirkos Naumiestis

 

 

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

(u.k. 11182)

Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vieta

Kapinių prižiūrėtojas

Gracijus Diržinskas,

8 616 48860

3.

Kudirkos Naumiesčio miesto vokiečių senosios kapinės

P.Mašioto g. 63, Kudirkos Naumiestis

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

-

Kapinių prižiūrėtojas

Gracijus Diržinskas,

8 616 48860

4.

Apirbiškių kaimo senosios kapinės

 

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,06

-

-

Kapinių prižiūrėtojas

Kudirkos Naumiesčio seniūnija

(8 345) 57346

5.

Bajoraičių kaimo senosios kapinės

 

 

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,22

-

-

Kapinių prižiūrėtojas

Kudirkos Naumiesčio seniūnija

(8 345) 57346

6.

Braškių kaimo senosios kapinės

 

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,04

-

-

Kapinių prižiūrėtojas

Kudirkos Naumiesčio seniūnija

(8 345) 57346

7.

Bukšnių kaimo II senosios kapinės

 

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,04

-

-

Kapinių prižiūrėtojas

Kudirkos Naumiesčio seniūnija

(8 345) 57346

8.

Bukšnių kaimo I senosios kapinės

 

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,04

-

-

Kapinių prižiūrėtojas

Kudirkos Naumiesčio seniūnija

(8 345) 57346

9.

Gyliškių kaimo senosios kapinės

 

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,11

-

-

Kapinių prižiūrėtojas

Kudirkos Naumiesčio seniūnija

(8 345) 57346

10.

Gustainiškių kaimo senosios kapinės

 

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,03

-

-

Kapinių prižiūrėtojas

Kudirkos Naumiesčio seniūnija

(8 345) 57346

11.

Jundilų kaimo senosios kapinės

 

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,02

-

-

Kapinių prižiūrėtojas

Kudirkos Naumiesčio seniūnija

(8 345) 57346

12.

Kubilėlių kaimo senosios kapinės

 

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,06

-

-

Kapinių prižiūrėtojas

Kudirkos Naumiesčio seniūnija

(8 345) 57346

13.

Kudirkos Naumiesčio miesto Antrojo pasaulinio karo laikotarpio žydų tautybės žmonių ir Sovietų Sąjungos karo belaisvių žudynių vieta ir kapai (IV 583) ir Kudirkos Naumiesčio miesto žydų senosios kapinės

Tilto g. 52, Kudirkos Naumiestis

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

2,6562

2012-03-08
4400-2316-5540

(u.k: 11181)

Kudirkos Naumiesčio žydų senosios kapinės ir masinių žudynių kapai

Kapinių prižiūrėtojas

Kudirkos Naumiesčio seniūnija

(8 345) 57346

14.

Kudirkos Naumiesčio miesto  senosios kapinės (Pirmojo pasaulinio karo Rusijos armijos karių kapinės)

P.Mašioto g., Kudirkos Naumiestis

 

 

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,3284

2014-06-25
4400-2947-8426

-

Kapinių prižiūrėtojas

Kudirkos Naumiesčio seniūnija

(8 345) 57346

15.

Kudirkos Naumiesčio miesto rusų senosios kapinės,

J. Bagdono g., Kudirkos Naumiestis

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,2

-

-

Kapinių prižiūrėtojas

Kudirkos Naumiesčio seniūnija

(8 345) 57346

16.

Panovių kaimo I senosios kapinės

 

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,11

-

-

Kapinių prižiūrėtojas

Kudirkos Naumiesčio seniūnija

(8 345) 57346

17.

Panovių kaimo II senosios kapinės

 

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,07

-

-

Kapinių prižiūrėtojas

Kudirkos Naumiesčio seniūnija

(8 345) 57346

18.

Turčinų kaimo senosios kapinės

 

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

 

0,22

-

-

Kapinių prižiūrėtojas

Kudirkos Naumiesčio seniūnija

(8 345) 57346

LEKĖČIŲ SENIŪNIJA

1

2

3

4

5

6

7

Eil. Nr.

Kapinių pavadinimas (jeigu yra) ir kapinių vieta: gyvenamosios vietovės pavadinimas, seniūnijos (jeigu įsteigta) pavadinimas, adresas (jeigu yra) ar su kapinėmis besiribojančios gatvės (jeigu yra) pavadinimas (jeigu nėra kapinių adreso)

Kapinių statusas ir sprendimo dėl kapinių statuso suteikimo priėmimo subjektas, data ir numeris

Kapinių plotas, hektarais

Žyma apie kapinių žemės sklypo registraciją Nekilnojamojo turto registre (įregistruotas / neįregistruotas). Jeigu įregistruotas, – registracijos data ir unikalus numeris

Žyma apie kapinių registraciją Kultūros vertybių registre (registruotos / neregistruotos). Jeigu registruotos, – unikalus kodas

Kapinių prižiūrėtojo vardas, pavardė, telefono numeris (jeigu prižiūrėtojas – fizinis asmuo) arba pavadinimas, buveinė, darbuotojų, į kuriuos galima kreiptis informacijos, vardai, pavardės ir telefono numeriai (jeigu prižiūrėtojas – juridinis asmuo ar kita organizacija)

1.

Lekėčių miestelio (kaimo) civilinės kapinės

Pušyno g. 1A., Lekėčiai

Veikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

1,7681

 

1,5348

1997-07-07

8460-0006-0100

 

2014-05-07
4400-2962-2240

 

-

Kapinių prižiūrėtojas

Gražina Patašienė

(8 345 ) 60602

2.

Kretkampio kaimo civilinės kapinės

Pušyno g. 62, Kretkampio k.,Lekėčių sen.

Riboto veikimo

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,29

-

-

Kapinių prižiūrėtojas

Lekėčių seniūnija

(8 345) 60602

3.

Jančių kaimo senosios kapinės

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,22

-

-

Kapinių prižiūrėtojas

Lekėčių seniūnija

(8 345) 60602

4.

Mikytų  kaimo senosios kapinės,

buvęs archeologijos paminklas (AV 1195)

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,23

-

-

Kapinių prižiūrėtojas

Lekėčių seniūnija

(8 345) 60602

5.

Kašelių kaimo senosios kapinės

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,58

-

-

Kapinių prižiūrėtojas

Lekėčių seniūnija

(8 345) 60602

6.

Mikytų + Pavilkijo kaimo senosios kapinės

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,21

-

-

Kapinių prižiūrėtojas

Lekėčių seniūnija

(8 345) 60602

7.

Nosiedų kaimo senosios kapinės

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,27

-

-

Kapinių prižiūrėtojas

Lekėčių seniūnija

(8 345) 60602

8.

Sirvydų  kaimo senosios kapinės

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,14

-

-

Kapinių prižiūrėtojas

Lekėčių seniūnija

(8 345) 60602

9.

Šėtijų kaimo senosios kapinės,

buvęs arch.paminklas (AV1197)

 

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,52

-

-

Kapinių prižiūrėtojas

Lekėčių seniūnija

(8 345) 60602

10.

Tirmėnų kaimo senosios kapinės

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,10

-

-

Kapinių prižiūrėtojas

Lekėčių seniūnija

(8 345) 60602

LUKŠIŲ SENIŪNIJA

1

2

3

4

5

6

7

Eil. Nr.

Kapinių pavadinimas (jeigu yra) ir kapinių vieta: gyvenamosios vietovės pavadinimas, seniūnijos (jeigu įsteigta) pavadinimas, adresas (jeigu yra) ar su kapinėmis besiribojančios gatvės (jeigu yra) pavadinimas (jeigu nėra kapinių adreso)

Kapinių statusas ir sprendimo dėl kapinių statuso suteikimo priėmimo subjektas, data ir numeris

Kapinių plotas, hektarais

Žyma apie kapinių žemės sklypo registraciją Nekilnojamojo turto registre (įregistruotas / neįregistruotas). Jeigu įregistruotas, – registracijos data ir unikalus numeris

Žyma apie kapinių registraciją Kultūros vertybių registre (registruotos / neregistruotos). Jeigu registruotos, – unikalus kodas

Kapinių prižiūrėtojo vardas, pavardė, telefono numeris (jeigu prižiūrėtojas – fizinis asmuo) arba pavadinimas, buveinė, darbuotojų, į kuriuos galima kreiptis informacijos, vardai, pavardės ir telefono numeriai (jeigu prižiūrėtojas – juridinis asmuo ar kita organizacija)

1.

Lukšių mstl. (kaimo) civilinės kapinės

Lauciškių g., Lukšių mstl.

Veikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

2,09

-

-

Kapinių prižiūrėtojas

Lukšių seniūnija

(8 345) 44268

2.

Gerdžių kaimo senosios kapinės

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,09

-

-

Kapinių prižiūrėtojas

Lukšių seniūnija

(8 345) 44268

3.

Jurbūdžio kaimo senosios kapinės

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,11

-

-

Kapinių prižiūrėtojas

Lukšių seniūnija

(8 345) 44268

4.

Kriauniškės kaimo senosios kapinės

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,08

-

-

Kapinių prižiūrėtojas

Lukšių seniūnija

(8 345) 44268

5.

Lepšių kaimo senosios kapinės

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,04

-

-

Kapinių prižiūrėtojas

Lukšių seniūnija

(8 345) 44268

6.

Lukšių mstl.Sovietų Sąjungos karių, žuvusių Antrajame pasauliniame kare, kapinės

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,14

-

(u.k.11183)

vad.Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vieta

 

Kapinių prižiūrėtojas

Lukšių seniūnija

(8 345) 44268

7.

Muštinės kaimo senosios kapinės

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,02

-

-

Kapinių prižiūrėtojas

Lukšių seniūnija

(8 345) 44268

8.

Pelenių kaimo senosios kapinės

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,22

-

-

Kapinių prižiūrėtojas

Lukšių seniūnija

(8 345) 44268

9.

Samuolynės kaimo senosios kapinės

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,06

-

-

Kapinių prižiūrėtojas

Lukšių seniūnija

(8 345) 44268

10

Staliorių kaimo senosios kapinės

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,17

-

-

Kapinių prižiūrėtojas

Lukšių seniūnija

(8 345) 44268

11.

Šilgalių kaimo senosios kapinės

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,14

-

(u.k. 39439) Šilgalių kaimo senosios kapinės

Kapinių prižiūrėtojas

Lukšių seniūnija

(8 345) 44268

12.

Šunkarių kaimo senosios kapinės

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,16

-

-

Kapinių prižiūrėtojas

Lukšių seniūnija

(8 345) 44268

13.

Švediškių kaimo senosios kapinės

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,12

-

-

Kapinių prižiūrėtojas

Lukšių seniūnija

(8 345) 44268

14.

Ūsų kaimo senosios kapinės

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,09

-

-

Kapinių prižiūrėtojas

Lukšių seniūnija

(8 345) 44268

15.

Zypliškės kaimo senosios kapinės

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,08

-

-

Kapinių prižiūrėtojas

Lukšių seniūnija

(8 345) 44268

16.

Varnašilio kaimo senosios kapinės

-

0,14

-

-

Kapinių prižiūrėtojas

Lukšių seniūnija

(8 345) 44268

PLOKŠČIŲ SENIŪNIJA

1

2

3

4

5

6

7

Eil. Nr.

Kapinių pavadinimas (jeigu yra) ir kapinių vieta: gyvenamosios vietovės pavadinimas, seniūnijos (jeigu įsteigta) pavadinimas, adresas (jeigu yra) ar su kapinėmis besiribojančios gatvės (jeigu yra) pavadinimas (jeigu nėra kapinių adreso)

Kapinių statusas ir sprendimo dėl kapinių statuso suteikimo priėmimo subjektas, data ir numeris

Kapinių plotas, hektarais

Žyma apie kapinių žemės sklypo registraciją Nekilnojamojo turto registre (įregistruotas / neįregistruotas). Jeigu įregistruotas, – registracijos data ir unikalus numeris

Žyma apie kapinių registraciją Kultūros vertybių registre (registruotos / neregistruotos). Jeigu registruotos, – unikalus kodas

Kapinių prižiūrėtojo vardas, pavardė, telefono numeris (jeigu prižiūrėtojas – fizinis asmuo) arba pavadinimas, buveinė, darbuotojų, į kuriuos galima kreiptis informacijos, vardai, pavardės ir telefono numeriai (jeigu prižiūrėtojas – juridinis asmuo ar kita organizacija)

1.

Plokščių mstl.(kaimo) civilinės kapinės,

Bažnyčios g., Plokščių k., Plokščių  sen., Šakių r.

Veikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

 

1,6344

2014-05-08
4400-2963-1872

-

Kapinių prižiūrėtojas

Genovaitė Butvilienė

8 646 23970

2.

Plokščių mstl.(kaimo) Sovietų Sąjungos karių, žuvusių Antrajame pasauliniame kare, kapinės(IV586)

Nemuno g. 12A, Plokščių k., Plokščių sen., Šakių r.

 

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

 

0,0433

2012-08-02
4400-2411-7891

(u.k.11184)

Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vieta

Kapinių prižiūrėtojas

Plokščių seniūnija

(8 345) 42 828

3.

Karkazų kaimo vokiečių kapinės, Karkazų k., Plokščių sen., Šakių r.

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,16

-

-

Kapinių prižiūrėtojas

Genovaitė Butvilienė,

8 646 23970

4.

Misiūnų kaimo senosios kapinės,

Kubilių k., Plokščių sen., Šakių r.

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,10

-

-

Kapinių prižiūrėtojas

Plokščių seniūnija

(8 345) 42828

5.

Stulgių kaimo senosios kapinės,

Stulgių k., Plokščių sen., Šakių r.

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,01

-

-

Kapinių prižiūrėtojas

Plokščių seniūnija

(8 345) 42828

6.

Šilvėnų ir Kubilių kaimų  kapinės

 

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,14

-

-

Kapinių prižiūrėtojas

Plokščių seniūnija

(8 345) 42828

7.

Antaniškių kaimo senosios kapinės.

-

0,3

-

-

-

SINTAUTŲ SENIŪNIJA

1

2

3

4

5

6

7

Eil. Nr.

Kapinių pavadinimas (jeigu yra) ir kapinių vieta: gyvenamosios vietovės pavadinimas, seniūnijos (jeigu įsteigta) pavadinimas, adresas (jeigu yra) ar su kapinėmis besiribojančios gatvės (jeigu yra) pavadinimas (jeigu nėra kapinių adreso)

Kapinių statusas ir sprendimo dėl kapinių statuso suteikimo priėmimo subjektas, data ir numeris

Kapinių plotas, hektarais

Žyma apie kapinių žemės sklypo registraciją Nekilnojamojo turto registre (įregistruotas / neįregistruotas). Jeigu įregistruotas, – registracijos data ir unikalus numeris

Žyma apie kapinių registraciją Kultūros vertybių registre (registruotos / neregistruotos). Jeigu registruotos, – unikalus kodas

Kapinių prižiūrėtojo vardas, pavardė, telefono numeris (jeigu prižiūrėtojas – fizinis asmuo) arba pavadinimas, buveinė, darbuotojų, į kuriuos galima kreiptis informacijos, vardai, pavardės ir telefono numeriai (jeigu prižiūrėtojas – juridinis asmuo ar kita organizacija)

1.

Sintautų mstl. (kaimo) civilinės kapinės

P.Vaičaičio g., Sintautai

Veikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

1,9

-

-

Kapinių prižiūrėtojas

Justinas Bacevičius,

(8 345) 45186

2.

Barandų kaimo senosios kapinės

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,18

-

-

Kapinių prižiūrėtojas

Sintautų seniūnija

(8 345) 45049

3.

Menkinių  kaimo senosios kapinės

 

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,04

-

-

Kapinių prižiūrėtojas

Sintautų seniūnija

(8 345) 45049

4.

Mockupių kaimo senosios kapinės

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,14

-

-

Kapinių prižiūrėtojas

Sintautų seniūnija

 (8 345) 45049

5.

Rugių kaimo senosios kapinės

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,05

-

-

Kapinių prižiūrėtojas

Sintautų seniūnija

(8 345) 45049

6.

Sintautų mstl. (kaimo) Sovietų sąjungos

karių, žuvusių Antrajame pasauliniame kare, kapinės (IV 587)

P.Vaičaičio g., Sintautai

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,14

-

(u.k 11185)

Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vieta

Kapinių prižiūrėtojas

Sintautų seniūnija

 (8 345) 45049

7.

Sintautų mstl. (kaimo) vokiečių kapinės

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,30

-

( u.k. 38029, 38030, 38031)

Sintautų senųjų kapinių Pirmojo pasaulinio karo Vokietijos karių kapų kompleksas-

Kapinių prižiūrėtojas

Sintautų seniūnija

(8 345) 45049

8.

Skaisgirių kaimo kapinės

 

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,10

-

-

Kapinių prižiūrėtojas

Sintautų seniūnija

(8 345) 45049

9.

Skaisgirių kaimo senosios kapinės

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,04

-

-

Kapinių prižiūrėtojas

Sintautų seniūnija

(8 345) 45049

10

Smilgių kaimo senosios kapinės

 

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,04

-

-

Kapinių prižiūrėtojas

Sintautų seniūnija

(8 345) 45049

11.

Starkų kaimo senosios  kapinės

 

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,09

-

-

Kapinių prižiūrėtojas

Sintautų seniūnija

 (8 345) 45049

12.

Šlamų kaimo senosios kapinės

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,02

-

-

Kapinių prižiūrėtojas

Sintautų seniūnija

(8 345) 45049

13.

Šuopių kaimo senosios kapinės

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,04

-

-

Kapinių prižiūrėtojas

Sintautų seniūnija 

(8 345) 45049

14.

Šurpaulių kaimo senosios

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,09

-

-

Kapinių prižiūrėtojas

Sintautų seniūnija

 (8 345) 45049

15.

Veršių kaimo senosios kapinės

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,07

-

-

Kapinių prižiūrėtojas

Sintautų seniūnija

(8 345) 45049

16.

Zyplių kaimo II  senosios kapinės

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,0562

2014-07-10
4400-3015-5354

-

Kapinių prižiūrėtojas

Sintautų seniūnija

(8 345) 45049

17.

Zyplių kaimo I senosios kapinės
Pikžirnių k. 1A, Sintautų sen.

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,11

2015-02-11
4400-3271-1174

-

Kapinių prižiūrėtojas

Sintautų seniūnija

(8 345) 45049

SLAVIKŲ SENIŪNIJA

1

2

3

4

5

6

7

Eil. Nr.

Kapinių pavadinimas (jeigu yra) ir kapinių vieta: gyvenamosios vietovės pavadinimas, seniūnijos (jeigu įsteigta) pavadinimas, adresas (jeigu yra) ar su kapinėmis besiribojančios gatvės (jeigu yra) pavadinimas (jeigu nėra kapinių adreso)

Kapinių statusas ir sprendimo dėl kapinių statuso suteikimo priėmimo subjektas, data ir numeris

Kapinių plotas, hektarais

Žyma apie kapinių žemės sklypo registraciją Nekilnojamojo turto registre (įregistruotas / neįregistruotas). Jeigu įregistruotas, – registracijos data ir unikalus numeris

Žyma apie kapinių registraciją Kultūros vertybių registre (registruotos / neregistruotos). Jeigu registruotos, – unikalus kodas

Kapinių prižiūrėtojo vardas, pavardė, telefono numeris (jeigu prižiūrėtojas – fizinis asmuo) arba pavadinimas, buveinė, darbuotojų, į kuriuos galima kreiptis informacijos, vardai, pavardės ir telefono numeriai (jeigu prižiūrėtojas – juridinis asmuo ar kita organizacija)

1

Slavikų mst.(kaimo) civilinės kapinės

Suvalkiečių g., Slavikai

Veikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

2,18

-

-

Kapinių prižiūrėtojas

Antanas Baršauskas

(8 345) 43267

 

2

Žiūrių Šilo kaimo evangelikų senosios kapinės

 Miške nuo Žiūrų kaimo

Riboto veikimo

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,21

-

-

Kapinių prižiūrėtojas

Slavikų seniūnija

(8 345) 43267

3.

Būtviliškių (Verpikų) kaimo  senosios kapinės; Būtviliškių kaimas

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,07

-

-

Kapinių prižiūrėtojas

Slavikų seniūnija

(8 345) 43267

4.

Juškakaimio kaimo senosios evangelikų kapinės

Juškakaimio kaimas

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,09

-

-

Kapinių prižiūrėtojas

Slavikų seniūnija

(8 345) 43267

5.

Slavikų mstl.(kaimo) senosios evangelikų kapinės; Suvalkiečių g., Slavikai

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,29

-

-

Kapinių prižiūrėtojas

Slavikų seniūnija

(8 345) 43267

6.

Šilgalių kaimo senosios kapinės;

Šilo g., Slavikai

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,28

-

-

Kapinių prižiūrėtojas

Slavikų seniūnija

 (8 345) 43267

7.

Šilininkų kaimo senosios kapinės;

Kidulių girininkijos 66 kvartalo pietrytinėje dalyje

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,36

-

-

Kapinių prižiūrėtojas

Slavikų seniūnija

(8 345) 43267

8.

Žiūrių kaimo kapinės;

Prie Žiūrių gyvenvietės –miške

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,29

-

-

Kapinių prižiūrėtojas

Slavikų seniūnija

(8 345) 43267

9.

Rukšnių kaimo senosios evangelikų kapinės

1,1 km į vakarus nuo kelio Miknaičiai – Kiduliai

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl savivaldybės tarybos 2006m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. T-267 „Dėl statuso  suteikimo kapinėms“ papildymo 2007 m. lapkričio 29 d. Nr. T-301

0,43

-

-

Kapinių prižiūrėtojas

Slavikų seniūnija

(8 345) 43267

10.

Juškakaimio kaimo senkapiai

460 m į pietus nuo tilto per Siesartį, kelyje Miknaičiai-Kiduliai

-

 

0,42

-

-

-

11.

Skrynupių kaimo kapinės;

400 m į rytus nuo vietinės reikšmės kelio Juškakaimiai-Plioriškiai (Sa-III-14)

-

 

0,15

-

-

Kapinių prižiūrėtojas

Slavikų seniūnija (8 345) 43267

Iš visų pusių žemę dirba ž.ū. bendrovė ,,Grūduva“

12.

Rukšnių kaimo katalikų

kapinės

 Netoli Šešupės ir Aukšpirtos santakos

-

0,20

-

-

Kapinių prižiūrėtojas

Slavikų seniūnija (8 345) 43267

SUDARGO SENIŪNIJA

1

2

3

4

5

6

7

Eil. Nr.

Kapinių pavadinimas (jeigu yra) ir kapinių vieta: gyvenamosios vietovės pavadinimas, seniūnijos (jeigu įsteigta) pavadinimas, adresas (jeigu yra) ar su kapinėmis besiribojančios gatvės (jeigu yra) pavadinimas (jeigu nėra kapinių adreso)

Kapinių statusas ir sprendimo dėl kapinių statuso suteikimo priėmimo subjektas, data ir numeris

Kapinių plotas, hektarais

Žyma apie kapinių žemės sklypo registraciją Nekilnojamojo turto registre (įregistruotas / neįregistruotas). Jeigu įregistruotas, – registracijos data ir unikalus numeris

Žyma apie kapinių registraciją Kultūros vertybių registre (registruotos / neregistruotos). Jeigu registruotos, – unikalus kodas

Kapinių prižiūrėtojo vardas, pavardė, telefono numeris (jeigu prižiūrėtojas – fizinis asmuo) arba pavadinimas, buveinė, darbuotojų, į kuriuos galima kreiptis informacijos, vardai, pavardės ir telefono numeriai (jeigu prižiūrėtojas – juridinis asmuo ar kita organizacija)

1.

Sudargo kaimo civilinės kapinės

Liepų g. pabaigoje,

Burgaičių k.

 

Veikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

1,35

-

-

Kapinių prižiūrėtojas:

Jonas Endzelis

8 616 53182

 

Sudargo seniūnija

(8 345) 43343

2.

Sudargo kaimo evangelikų kapinės

Piliakalnių g. pabaigoje, Burgaičių k.

Veikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,39

-

-

Kapinių prižiūrėtojas:

Jonas Endzelis

8 616 53182

Sudargo seniūnija

(8 345) 43343

3.

Bosų kaimo senosios evangelikų kapinės

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl savivaldybės tarybos 2006 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr.T-267 „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ dalinio pakeitimo  2008 m. gruodžio 23 d. T-350

0,19

-

-

Kapinių prižiūrėtojas:

Jonas Endzelis

8 616 53182

Sudargo seniūnija

(8 345) 43343

 

4.

Norkviečių kaimo senosios kapinės

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,07

-

-

Kapinių prižiūrėtojas:

Jonas Endzelis

8 616 53182

Sudargo seniūnija

(8 345) 43343

5.

Dievaičių kaimo senosios evangelikų kapinės

Riboto veikimo

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,10

-

-

Kapinių prižiūrėtojas:

Jonas Endzelis

8 616 53182

Sudargo seniūnija

(8 345) 43343

6.

Pervazninkų kaimo masinių žudynių vieta ir žydų genocido aukų kapai I

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,005

-

(u.k. 37334)

Šiaudinės kaimo žydų žudynių ir užkasimo vieta

 

 

Kapinių prižiūrėtojas:

Jonas Endzelis

8 616 53182

Sudargo seniūnija

(8 345) 43343

7.

Pervazninkų kaimo masinių žudynių vieta ir žydų genocido aukų kapai II

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,005

-

(u.k. 37333)

Sudargo žydų žudynių ir užkasimo vieta

 

 

Kapinių prižiūrėtojas:

Jonas Endzelis

8 616 53182

Sudargo seniūnija

(8 345) 43343

8.

Ramoniškių kaimos senosios evangelikų kapinės

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,06

-

-

Kapinių prižiūrėtojas:

Jonas Endzelis

8 616 53182

Sudargo seniūnija

(8 345) 43343

9.

Sakalų kaimo senosios kapinės

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,02

-

-

Kapinių prižiūrėtojas:

Jonas Endzelis

8 616 53182

Sudargo seniūnija

(8 345) 43343

10.

Sudargo mst. (kaimo) žydų senosios kapinės

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,20

Unikalus numeris:

4400-091207230

2006-07-27 (Žydkapių piliakalnio teritorijoje)

Kapinės yra sudedamoji saugomo objekto dalis.

(u.k.3262) Sudargo, Grinaičių piliakalnis II su gyvenviete .

 

Kapinių prižiūrėtojas:

Jonas Endzelis

8 616 53182

Sudargo seniūnija

(8 345) 43343

11.

Svaiginių kaimo senosios evangelikų kapinės.

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,08

-

-

Kapinių prižiūrėtojas:

Jonas Endzelis

8 616 53182

Sudargo seniūnija

(8 345) 43343

12.

Kirkilų kaimo senosios kapinės

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,20

-

-

Kapinių prižiūrėtojas:

Jonas Endzelis

8 616 53182

Sudargo seniūnija

(8 345) 43343

ŠAKIŲ SENIŪNIJA

 

1

2

3

4

5

6

7

Eil. Nr.

Kapinių pavadinimas (jeigu yra) ir kapinių vieta: gyvenamosios vietovės pavadinimas, seniūnijos (jeigu įsteigta) pavadinimas, adresas (jeigu yra) ar su kapinėmis besiribojančios gatvės (jeigu yra) pavadinimas (jeigu nėra kapinių adreso)

Kapinių statusas ir sprendimo dėl kapinių statuso suteikimo priėmimo subjektas, data ir numeris

Kapinių plotas, hektarais

Žyma apie kapinių žemės sklypo registraciją Nekilnojamojo turto registre (įregistruotas / neįregistruotas). Jeigu įregistruotas, – registracijos data ir unikalus numeris

Žyma apie kapinių registraciją Kultūros vertybių registre (registruotos / neregistruotos). Jeigu registruotos, – unikalus kodas

Kapinių prižiūrėtojo vardas, pavardė, telefono numeris (jeigu prižiūrėtojas – fizinis asmuo) arba pavadinimas, buveinė, darbuotojų, į kuriuos galima kreiptis informacijos, vardai, pavardės ir telefono numeriai (jeigu prižiūrėtojas – juridinis asmuo ar kita organizacija)

1.

Šakių miesto civilinės kapinės,

V. Kudirkos g. 142A, Šakiai

Riboto veikimo

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

3,5491

2013-01-16
4400-2551-8332

 

-

Kapinių prižiūrėtojas

Romualdas Gaidys

8 643 02161

2.

Šakių miesto naujosios civilinės kapinės

Veikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

3,2

-

-

Kapinių prižiūrėtojas

Romualdas Gaidys

8 643 02161

3.

Valakbūdžio kaimo civilinės kapinės

Veikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,55

-

-

Kapinių prižiūrėtojas

Regina Martinkaitienė

8 624 53724

4.

Plieniškių kaimo civilinės kapinės

Veikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,81

-

-

Kapinių prižiūrėtojas

Danutė Baltrušaitienė

8 615 75895

5.

Aržuolupių kaimo  senosios kapinės

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,15

-

-

Kapinių prižiūrėtojas

Šakių seniūnija

 (8 345) 52253

6.

Aržuolupių kaimo senosios  vokiečių kapinės

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,22

-

-

Kapinių prižiūrėtojas

Šakių seniūnija

 (8 345) 52253

7.

Baltkojų kaimo senosios kapinės

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,05

-

-

Kapinių prižiūrėtojas

Šakių seniūnija

 (8 345) 52253

8.

Batiškių (Giedručių k.) nacizmo ir žydų genocido aukų kapai

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,50

-

(u.k 11186) Kapinės

 

Kapinių prižiūrėtojas

Šakių seniūnija

 (8 345) 52253

9.

Bridžių kaimo senosios kapinės

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,14

-

-

Kapinių prižiūrėtojas

Šakių seniūnija

 (8 345) 52253

10.

Būdviečių kaimo senosios kapinės

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,04

-

-

Kapinių prižiūrėtojas

Šakių seniūnija

 (8 345) 52253

11.

Degučių kaimo senosios kapinės

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,13

-

-

Kapinių prižiūrėtojas

Šakių seniūnija

 (8 345) 52253

12.

Duobiškių kaimo senosios kapinės

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,0657

2016-02-19
4400-4108-4160

-

Kapinių prižiūrėtojas

Šakių seniūnija

 (8 345)  52253

13.

 

Gotlybiškių kaimo senosios kapinės

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,17

-

-

Kapinių prižiūrėtojas

Šakių seniūnija

 (8 345) 52253

14.

Kiaulupių kaimo senosios kapinės

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,10

-

-

Kapinių prižiūrėtojas

Šakių seniūnija

 (8 345) 52253

15.

Kumpupių  kaimo  senosios kapinės

(vad., „Prancūzkapiais“)

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,07

-

-

Kapinių prižiūrėtojas

Šakių seniūnija

 (8 345) 52253

16.

Kuodžių kaimo kapinės (yra žemėtvarkos projektuose)

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,15

-

-

Kapinių prižiūrėtojas

Šakių seniūnija

 (8 345) 52253

17.

Lembūdžių kaimo senosios kapinės

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,06

-

-

Kapinių prižiūrėtojas

Šakių seniūnija

 (8 345) 52253

18.

Melninkų kaimo senosios kapinės

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,03

-

-

Kapinių prižiūrėtojas

Šakių seniūnija

 (8 345) 52253

19.

Menčikių kaimo senosios kapinės

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,0333

2014-12-12
4400-3156-9158

-

Kapinių prižiūrėtojas

Šakių seniūnija

 (8 345) 52253

20.

Mišiurkės kaimo vokiečių kapinės

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,02

-

-

Kapinių prižiūrėtojas

Šakių seniūnija

 (8 345) 52253

21.

Mišiurkės kaimo senosios kapinės

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,02

-

-

Kapinių prižiūrėtojas

Šakių seniūnija

 (8 345) 52253

22.

Mozūriškių senosios kapinės

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,06

-

-

Kapinių prižiūrėtojas

Šakių seniūnija

 (8 345) 52253

23.

Plieniškių kaimo II senosios kapinės

(nėra išlikę žymių)

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,05

-

-

Kapinių prižiūrėtojas

Šakių seniūnija

 (8 345) 52253

24.

Pusdešrių kapinės (nėra  išlikę žymių, arimai, pastatytas koplytstulpis)

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,12

-

-

Kapinių prižiūrėtojas

Šakių seniūnija

 (8 345) 52253

25.

Šakių miesto senosios žydų kapinės

Birutės g., Šakiai

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

1,66

-

(u.k. 38025)

Šakių miesto žydų senosios kapinės

 

Kapinių prižiūrėtojas

Šakių seniūnija

 (8 345) 52253

26.

Šakių miesto Sovietų Sąjungos karių, žuvusių Antrajame pasauliniame kare, kapinės

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,04

4400-2551-8332

(u.k. 11172)

Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vieta

 

Kapinių prižiūrėtojas

Šakių seniūnija

 (8 345) 52253

27.

Šakių miesto vokiečių senosios kapinės

Muziejaus g. 1, Girėnų k., Šakių sen.

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,403

2015-04-28
4400-3800-0603

-

Kapinių prižiūrėtojas

Šakių seniūnija

 (8 345) 52253

28.

Šunkarių kaimo senosios kapinės (nėra išlikę žymių)

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,03

-

-

Kapinių prižiūrėtojas

Šakių seniūnija

 (8 345) 52253

29.

Valiulių kaimo senosios kapinės

(nėra išlikę žymių, ariama žemė)

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,02

-

-

Kapinių prižiūrėtojas

Šakių seniūnija

 (8 345) 52253

1.

Endrikių kaimo kapinės

-

-

-

-

-

2.

Papartynų kaimo senosios kapinės

-

-

-

-

-

3.

Paspirgėlių kaimo senosios kapinės

-

-

-

-

-

4.

Pariebių kaimo senosios kapinės

-

-

-

-

-

5.

Duobiškėlių kaimo senosios kapinės

-

-

-

-

-

6.

Vilkeliškių kaimo senosios kapinės

-

-

-

-

-

7.

Ežeriūkų kaimo senosios kapinės

-

-

-

-

-

8.

Valių kaimo senosios kapinės

-

-

-

-

-

9.

Plieniškių senosios vokiečių kapinės

-

-

-

-

-

10.

Vaitiekupių kaimo senosios kapinės

-

-

-

-

-

ŽVIRGŽDAIČIŲ SENIŪNIJA

 

Eil. Nr.

Kapinių pavadinimas (jeigu yra) ir kapinių vieta: gyvenamosios vietovės pavadinimas, seniūnijos (jeigu įsteigta) pavadinimas, adresas (jeigu yra) ar su kapinėmis besiribojančios gatvės (jeigu yra) pavadinimas (jeigu nėra kapinių adreso)

Kapinių statusas ir sprendimo dėl kapinių statuso suteikimo priėmimo subjektas, data ir numeris

Kapinių plotas, hektarais

Žyma apie kapinių žemės sklypo registraciją Nekilnojamojo turto registre (įregistruotas / neįregistruotas). Jeigu įregistruotas, – registracijos data ir unikalus numeris

Žyma apie kapinių registraciją Kultūros vertybių registre (registruotos / neregistruotos). Jeigu registruotos, – unikalus kodas

Kapinių prižiūrėtojo vardas, pavardė, telefono numeris (jeigu prižiūrėtojas – fizinis asmuo) arba pavadinimas, buveinė, darbuotojų, į kuriuos galima kreiptis informacijos, vardai, pavardės ir telefono numeriai (jeigu prižiūrėtojas – juridinis asmuo ar kita organizacija)

1.

Žvirgždaičių mstl. civilinės kapinės

Taikos g., Žvirgždaičių mstl

Veikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,65

-

-

Kapinių prižiūrėtojas:

Gediminas Mozūraitis

(8 345) 41220

[email protected]

2.

Stoškų kaimo senosios kapinės

 Stoškų k., Žvirgždaičių sen.

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,15

-

-

Kapinių prižiūrėtojas:

Gediminas Mozūraitis

(8 345) 41220

[email protected]

3.

Viltrakių kaimo senosios kapinės

Viltrakių k ., Žvirgždaičių sen.

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,53

-

-

Kapinių prižiūrėtojas:

Gediminas Mozūraitis

(8 345) 41220

[email protected]

4.

Žėglių kaimo senosios kapinės

Žėglių k., Žvirgždaičių sen.,.

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,11

-

-

Kapinių prižiūrėtojas:

Gediminas Mozūraitis

(8 345) 41220

[email protected]

5.

Žvirgždaičių mstl., (kaimo) Sovietų sąjungos karių, žuvusių Antrajame pasauliniame kare kapinės

Taikos g., Žvirgždaičių mstl.

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,02

-

-

Kapinių prižiūrėtojas:

Gediminas Mozūraitis

(8 345) 41220

[email protected]

 

 

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2023-03-08 07:37:20