Lietuvių kalba English
Lengvai suprantama kalba Gestų kalba
Kapinės

LEIDIMŲ LAIDOTI IŠDAVIMO, LAIDOJIMO, KAPINIŲ LANKYMO, KAPAVIETĖS PRIPAŽINIMO NEPRIŽIŪRIMA KAPAVIETE IR KAPAVIETĖS (KAPO) IDENTIFIKAVIMO ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS


Tarybos sprendimai


Šakių rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašas (patvirtintas Šakių rajono savivaldybės administracijos 2016 gegužės 11 d. direktoriaus įsakymu Nr. AT-446)


 

 Norint seniūniją surasti greičiau, savo klaviatūroje vienu metu paspauskite CTRL ir F, tada įrašykite seniūnijos pavadinimą (Šakių, Barzdų, Gelgaudiškio ir t.t.)

Eil.

Nr.

Kapinių pavadinimas (jeigu yra) ir kapinių vieta: gyvenamosios vietovės pavadinimas, seniūnijos (jeigu įsteigta) pavadinimas, adresas (jeigu yra) ar su kapinėmis besiribojančios gatvės (jeigu yra) pavadinimas (jeigu nėra kapinių adreso)

Kapinių statusas ir sprendimo dėl kapinių statuso suteikimo priėmimo subjektas, data ir numeris

Kapinių plotas, hektarais

Žyma apie kapinių žemės sklypo registraciją Nekilnojamojo turto registre (įregistruotas / neįregistruotas). Jeigu įregistruotas, – registracijos data ir unikalus numeris

Žyma apie kapinių registraciją Kultūros vertybių registre (registruotos / neregistruotos). Jeigu registruotos, – unikalus kodas

Kapinių prižiūrėtojo vardas, pavardė, telefono numeris (jeigu prižiūrėtojas – fizinis asmuo) arba pavadinimas, buveinė, darbuotojų, į kuriuos galima kreiptis informacijos, vardai, pavardės ir telefono numeriai (jeigu prižiūrėtojas – juridinis asmuo ar kita organizacija)

BARZDŲ SENIŪNIJA

1.

Barzdų mstl. civilinės kapinės (užlaidota 98 % teritorijos)

Bažnyčios g., Barzdų mstl., Barzdų sen.

Riboto veikimo

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,3909

2022-04-19

4400-5845-6914

 

-

Barzdų seniūnija

kapinių prižiūrėtojai:

Almantas Juodišius

Kęstutis Būdininkas

+370 345 48231

 

2.

Gražiškių kaimo civilinės kapinės

Gražiškių k. 10, Barzdų sen.

Veikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,4241

2014-04-22
4400-2949-4240

-

Barzdų seniūnija

kapinių prižiūrėtojai:

Almantas Juodišius

Kęstutis Būdininkas

+370 345 48231

 

3.

Barzdų mstl. Sovietų Sąjungos karių, žuvusių Antrajame pasauliniame kare, kapinės

Nepriklausomybės g. 7A, Barzdų mstl.

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,0435

2012-02-27
4400-2309-3861

-

Kapinių prižiūrėtojas

Barzdų seniūnija

+370 345 48231

 

4.

Baltrušių kaimo I senosios kapinės

Baltrušių k., Barzdų sen.

 

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,0450

 

2014-04-22
4400-2949-4584

(u.k.11175)

Pilviškių žydų žudynių vieta ir kapas I

Kapinių prižiūrėtojas

Barzdų seniūnija

+370 345 48231

 

5.

Baltrušių kaimo II senosios kapinės

Pavišakių g. 1A,

Baltrušių k., Barzdų sen.

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,1600

 

2014-04-22
4400-2949-4536

(u.k.38553)

Pilviškių žydų žudynių vieta ir kapas II

Kapinių prižiūrėtojas

Barzdų seniūnija

+370 345 48231

 

6.

Buktiškių kaimo senosios kapinės

Barzdų g. 2A, Buktiškių k., Barzdų sen.

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,9289

2023-05-11

4400-6086-1376

-

Kapinių prižiūrėtojas

Barzdų seniūnija

+370 345 48231

 

7.

Miknaičių kaimo senosios kapinės

Miknaičių k., Barzdų sen.

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,2013

2014-04-22
4400-2949-4395

-

Kapinių prižiūrėtojas

Barzdų seniūnija

+370 345 48231

 

8.

Mozūrų kaimo senosios kapinės

Mozūrų k., Barzdų sen.

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,1700

Neįregistruotas

-

Kapinių prižiūrėtojas

Barzdų seniūnija

+370 345 48231

 

9.

Žečkalnių kaimo senosios kapinės (užlaidota 80% teritorijos)

Žečkalnių k., Barzdų sen.

Riboto veikimo

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,1477

2023-05-16

4400-6100-8000

-

Barzdų seniūnija

kapinių prižiūrėtojai:

Almantas Juodišius

Kęstutis Būdininkas

+370 345 48231

 

10.

Baltrušių kaimo Antrojo pasaulinio karo laikotarpio žydų tautybės žmonių ir Sovietų Sąjungos karo belaisvių žudynių vieta ir kapai (I)

Pavišakių g. 1B, Baltrušių k., Barzdų sen.

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,0458

2019-04-09

4400-5177-5234

1993-02-18

u.k. 11175

Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąraše:  IV557

Kapinių prižiūrėtojas

Barzdų seniūnija

+370 345 48231

 

11.

Baltrušių kaimo Antrojo pasaulinio karo laikotarpio žydų tautybės žmonių ir Sovietų Sąjungos karo belaisvių žudynių vieta ir kapai (II)

Pavišakių g. 1C, Baltrušių k., Barzdų sen.

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,0310

2019-04-03

4400-5177-4437

2015-11-03

u.k. 38553

Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąraše:  IV557

Kapinių prižiūrėtojas

Barzdų seniūnija

+370 345 48231

 

GELGAUDIŠKIO SENIŪNIJA

1.

Gelgaudiškio miesto civilinės kapinės

Tylos g., Gelgaudiškio m., Gelgaudiškio sen.

Veikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

2,9271

2020-12-09

4400-5541-2589

-

Kapinių prižiūrėtojas

Gelgaudiškio seniūnija

Saulius Sederevičius                       tel. +370 624 40468

2.

Gelgaudiškio miestelio masinių žudynių aukų kapai

Prie Jaunimo g., Gelgaudiškio m., Gelgaudiškio sen.

 

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,0200

Neįregistruotas

-

Kapinių prižiūrėtojas

Gelgaudiškio seniūnija   

   +370 34555 138

3.

Jotyškių –Stanaičių kaimų senosios kapinės

Jotyškių k., Gelgaudiškio sen.

 

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,1480

4400-6106-2293

-

Kapinių prižiūrėtojas

Gelgaudiškio seniūnija  

  +370 34555 138

GRIŠKABŪDŽIO SENIŪNIJA

1.

Griškabūdžio mstl.(kaimo) I civilinės kapinės

 Ryto g. 2 C, Griškabūdžio mstl., Griškabūdžio sen.

 

Veikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

1,6136

 

2022-04-21

4400-5858-6953

-

Griškabūdžio seniūnija

Kapinių prižiūrėtojas

Zanas Juknevičius

+370 675 17022

 

2.

Paluobių kaimo civilinės kapinės

Pušyno g., Paluobių k., Griškabūdžio sen.

 

Veikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,7900

Neįregistruotas

-

Griškabūdžio seniūnija

Kapinių prižiūrėtojas

Zanas Juknevičius

+370 675 17022

 

3.

Bliuviškių kaimo senosios kapinės

Buvęs archeologijos paminklas (AV 1184)

Bliuviškių k., Griškabūdžio sen.

 

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,0727

2023-05-18

4400-6078-5995

 

-

Kapinių prižiūrėtojas

Griškabūdžio seniūnija

+370 345 41308,

+370 687 39566

 

4.

Galinių kaimo senosios kapinės,

vad. „Prancūzkapiais“

Buvęs archeologijos paminklas (AV 1185)

Galinių k., Griškabūdžio sen.

 

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,0790

2023-07-21

4400-5921-7951

-

Kapinių prižiūrėtojas

Griškabūdžio seniūnija

+370 345 41308,

+370 687 39566

 

5.

Griškabūdžio mstl. (kaimo) Sovietų Sąjungos karių, žuvusių Antrajame pasauliniame kare, kapinės

Antano Skelčio g. 2B, Griškabūdžio mstl., Griškabūdžio sen.

 

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,0725

2011-12-23
4400-2269-3394

(u.k 11176)

Kapinių prižiūrėtojas

Griškabūdžio seniūnija

+370 345 41308,

+370 687 39566

 

6.

Griškabūdžio mst.(kaimo) II senosios civilinės kapinės

 

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,1699

2023-06-13

4400-5860-1504

-

Kapinių prižiūrėtojas

Griškabūdžio seniūnija

+370 345 41308,

+370 687 39566

 

7.

Kampinių kaimo senosios kapinės, vad. „Prancūzkapiais“

Buvęs archeologijos paminklas (AV 1186)

 

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,0600

Neįregistruotas

-

Kapinių prižiūrėtojas

Griškabūdžio seniūnija

+370 345 41308,

+370 687 39566

 

8.

Katilių kaimo I senosios kapinės

Katilių k., Griškabūdžio sen.

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,1355

2022-04-08

4400-5843-3584

-

Kapinių prižiūrėtojas

Griškabūdžio seniūnija

+370 345 41308,

+370 687 39566

 

9.

Katilių kaimo II senosios kapinės

Katilių k., Griškabūdžio sen.

 

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,0800

2022-05-27

4400-5867-9033

-

Kapinių prižiūrėtojas

Griškabūdžio seniūnija

+370 345 41308,

+370 687 39566

 

10.

Lypkų kaimo senosios kapinės

Lypkų k., Griškabūdžio sen.

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,0700

2022-05-11

4400-5870-9454

-

Kapinių prižiūrėtojas

Griškabūdžio seniūnija

+370 345 41308,

+370 687 39566

 

11.

Mickų kaimo senosios kapinės

Mickų k., Griškabūdžio sen.

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,1238

2023-06-29

4400-6050-2521

-

Kapinių prižiūrėtojas

Griškabūdžio seniūnija

+370 345 41308,

+370 687 39566

 

12.

Mureikų kaimo senosios  liuteronų kapinės

Mureikų k., Griškabūdžio sen.

 

 

 

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,1689

2023-05-22

  4400-6050-3062

-

Kapinių prižiūrėtojas

Griškabūdžio seniūnija

+370 345 41308,

+370 687 39566

 

13.

Mureikų kaimo senosios  kapinės

Mureikų k., Griškabūdžio sen.

 

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,1513

2023-04-21

4400-6052-7433

-

Kapinių prižiūrėtojas

Griškabūdžio seniūnija

+370 345 41308,

+370 687 39566

 

14.

Pentiškių kaimo senosios kapinės

Pentiškių k., Griškabūdžio sen.

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,2800

2022-04-08

4400-5844-5953

 

-

Kapinių prižiūrėtojas

Griškabūdžio seniūnija

+370 345 41308,

+370 687 39566

 

15.

Rygiškių kaimo senosios kapinės, vad. „Prancūzkapiais“

Rygiškių k., Griškabūdžio sen.

Buvęs archeologijos paminklas (AV 1188)

 

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,0800

2022-04-08

4400-5843-1202

-

Kapinių prižiūrėtojas

Griškabūdžio seniūnija

+370 345 41308,

+370 687 39566

 

16.

Sparvinių kaimo senosios kapinės

Sparvinių k., Griškabūdžio sen.

 

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,1054

2023-04-13

4400-6053-6787

-

Kapinių prižiūrėtojas

Griškabūdžio seniūnija

+370 345 41308,

+370 687 39566

 

17.

Šedvygų kaimo senosios kapinės

Šedvygų k., Griškabūdžio sen.

 

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,1037

2023-04-13

4400-6053-6787

-

Kapinių prižiūrėtojas

Griškabūdžio seniūnija

+370 345 41308,

+370 687 39566

 

18.

Šukėtų kaimo senosios kapinės

Šukėtų k., Griškabūdžio sen.

 

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,1253

2023-07-20

4400-6112-6316

-

Kapinių prižiūrėtojas

Griškabūdžio seniūnija

+370 345 41308,

+370 687 39566

 

19.

Verpikų kaimo senosios kapinės

Verpikų k., Griškabūdžio sen.

 

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,0400

Neįregistruotas

-

Kapinių prižiūrėtojas

Griškabūdžio seniūnija

+370 345 41308,

+370 687 39566

 

20.

Vidgirių kaimo senosios kapinės

Vidgirių k., Griškabūdžio sen.

 

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,2282

2023-07-24

4400-5860-0961

-

Kapinių prižiūrėtojas

Griškabūdžio seniūnija

+370 345 41308,

+370 687 39566

 

21.

Žaliablėkių kaimo senosios kapinės

Žaliablėkių k., Griškabūdžio sen.

 

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,1163

2023-04-18

4400-5983-9433

-

Kapinių prižiūrėtojas

Griškabūdžio seniūnija

+370 345 41308,

+370 687 39566

 

KIDULIŲ SENIŪNIJA

1.

Gudlaukio kaimo civilinės kapinės

Gudlaukio kaimas, Kidulių sen.

 

Veikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,3666

2023-02-09

4400-5964-7000

-

Kidulių seniūnija

Kapinių prižiūrėtojas

Reda Juškevičienė

+ 370 699 09 887

2.

Kidulių mstl. (kaimo) naujosios civilinės kapinės Judrių kaimas

Taikos g. 1A, Judrių k., Kidulių sen.

 

Riboto veikimo

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

1,4964

2014-04-29
4400-2946-5749

-

Kidulių seniūnija

Kapinių prižiūrėtojas

Reda Juškevičienė

+ 370 699 09 887

3.

Kidulių mstl. (kaimo) senosios kapinės

Šiaudinės k., Kidulių sen.

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

1,2129

2020-10-27

4400-5465-3424

-

Kapinių prižiūrėtojas

Kidulių seniūnija

+ 370 345 62 237

4.

Kidulių mst. (kaimo) senosios evangelikų kapinės

Šiaudinės k., Kidulių sen.

Ribojasi su Aušros ir Ateities gatvėmis

 

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,8696

2021-11-19

4400-5465-9708

-

Kapinių prižiūrėtojas

Kidulių seniūnija

+ 370 345 62 237

5.

Degėsių kaimo senosios kapinės

Degėsių k., Kidulių sen.

 

 

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,0215

2023-02-10

4400-5993-0875

-

Kapinių prižiūrėtojas

Kidulių seniūnija

+ 370 345 62 237

6.

Gečių kaimo senosios kapinės

 

 

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,2300

Neįregistruotas

-

Kapinių prižiūrėtojas

Kidulių seniūnija

+ 370 345 62 237

7.

Kidulių mst. (kaimo) Sovietų Sąjungos karių, žuvusių Antrajame pasauliniame kare, kapinės

 Nemuno g. 63A, Kidulių k., Kidulių sen.

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,0562

2019-04-16

4400-5173-3210

(u.k. 11177 )

Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vieta

Kapinių prižiūrėtojas

Kidulių seniūnija

+ 370 345 62 237

8.

Karališkių kaimo senosios kapinės

Palankinės k., Kidulių sen.

 

 

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,0867

2024-08-03

4400-5984-5073

-

Kapinių prižiūrėtojas

Kidulių seniūnija

+ 370 345 62 237

9.

Karališkių kaimo senosios kapinės

Palankinės k., Kidulių sen.

 

 

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,0030

2023-05-18

4400-6050-2421 

 

Kapinių prižiūrėtojas

Kidulių seniūnija

+ 370 345 62 237

10.

Liaušių kaimo senosios kapinės

Kriaušaičių k., Kidulių sen.

 

 

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,0700

Neįregistruotas

-

Kapinių prižiūrėtojas

Kidulių seniūnija

+ 370 345 62 237

11.

Maštaičių kaimo senosios kapinės

Papiškių k., Kidulių sen. 

 

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,0566

2024-03-01

4400-6114-5400

-

Kapinių prižiūrėtojas

Kidulių seniūnija

+ 370 345 62 237

12.

Palankinės kaimo senosios kapinės

Palankinės k., Kidulių sen.

 

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,2391

2023-07-21

4400-6114-6330

-

Kapinių prižiūrėtojas

Kidulių seniūnija

+ 370 345 62 237

13.

Palankinės kaimo senosios kapinės, vad. „Prancūzkapiais“

Palankinės k., Kidulių sen.

 

Neveikiančios

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,0600

Neįregistruotas

-

Kapinių prižiūrėtojas

Kidulių seniūnija

+ 370 345 62 237

14.

Sutkių kaimo senosios kapinės

Liaušių k., Kidulių sen.

 

 

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,1114

2023-05-18

4400-6002-4364

-

Kapinių prižiūrėtojas

Kidulių seniūnija

+ 370 345 62 237

15.

Keršių kaimo senosios kapinės

Keršių k., Kidulių sen.

 

 

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl rajono savivaldybės tarybos 2006 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. 267 papildymo“  2009 m. lapkričio 26 d. Nr. T-380

0,0434

2011-01-13
4400-2127-1010

-

Kapinių prižiūrėtojas

Kidulių seniūnija

+ 370 345 62 237

KRIŪKŲ SENIŪNIJA

Eil. Nr.

Kapinių pavadinimas (jeigu yra) ir kapinių vieta: gyvenamosios vietovės pavadinimas, seniūnijos (jeigu įsteigta) pavadinimas, adresas (jeigu yra) ar su kapinėmis besiribojančios gatvės (jeigu yra) pavadinimas (jeigu nėra kapinių adreso)

Kapinių statusas ir sprendimo dėl kapinių statuso suteikimo priėmimo subjektas, data ir numeris

Kapinių plotas, hektarais

Žyma apie kapinių žemės sklypo registraciją Nekilnojamojo turto registre (įregistruotas / neįregistruotas). Jeigu įregistruotas, – registracijos data ir unikalus numeris

Žyma apie kapinių registraciją Kultūros vertybių registre (registruotos / neregistruotos). Jeigu registruotos, – unikalus kodas

Kapinių prižiūrėtojo vardas, pavardė, telefono numeris (jeigu prižiūrėtojas – fizinis asmuo) arba pavadinimas, buveinė, darbuotojų, į kuriuos galima kreiptis informacijos, vardai, pavardės ir telefono numeriai (jeigu prižiūrėtojas – juridinis asmuo ar kita organizacija)

1.

Ilguvos kaimo civilinės kapinės

Dvaro  g. 36B, Ilguvos mstl., Kriūkų sen.

Veikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

1,1273

2015-04-15
4400-3784-8556

-

Kriūkų seniūnija

Kapinių prižiūrėtojas

Lina Kulikauskienė

+370 643 14 170

2.

Paežerėlių kaimo civilinės kapinės

Paežerėlių k. 9B, Kriūkų sen.

 

 

Veikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,8620

2019-01-25

4400-5132-1392

-

Kriūkų seniūnija

Kapinių prižiūrėtojas

Janina Vosylienė

+370 614 91311

3.

Sutkų kaimo senosios kapinės

Sutkų g. 20, Sutkų k., Kriūkų sen.

Veikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,6802

2017-03-29

4400-4570-1544

-

Kriūkų seniūnija

Kapinių prižiūrėtojas

Lina Kulikauskienė

+370 643 14 170

4.

Žemosios Panemunės kaimo civilinės kapinės

Bažnyčios g. 5, Žemosios Panemunės mstl., Kriūkų sen.

Veikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,9756

2019-04-29

4400-5215-2893

-

Kapinių prižiūrėtojas

Janina Vosylienė

+370 614 91311

5.

Jokūbonių vokiečių karių, žuvusių I Pasauliniame kare, kapinės

Jokūbonių g. 4B, Jokūbonių k., Kriūkų sen.

 

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,0326

2019-02-01

4400-5131-9128

(u.k. 38025)

Pirmojo pasaulinio karo Vokietijos karių kapai

Kapinių prižiūrėtojas

Kriūkų seniūnija

+370 345 42419

6.

Kriūkų mstl. (kaimo) Sovietų Sąjungos karių, žuvusių Antrajame pasauliniame kare, kapinės (IV 581)

Nemuno g. 1B, Kriūkų mstl., Kriūkų sen.

 

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,0713

2019-02-19

4400-5183-6941

(u.k.11179)

Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vieta

Kapinių prižiūrėtojas

Kriūkų seniūnija

+370 345 42419

7.

Pieščių kaimo senosios kapinės

Pieščių k. 16, Kriūkų sen.

 

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,2437

2017-01-24

4400-4500-1154

-

Kapinių prižiūrėtojas

Kriūkų seniūnija

+370 345 42419

8.

Rimašiškių kaimo senosios kapinės

Rimašiškių k. 1A, Kriūkų sen.

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,0842

2017-01-24

4400-4500-3227

-

Kapinių prižiūrėtojas

Kriūkų seniūnija

+370 345 42419

9.

Žemosios Panemunės miestelio II senosios kapinės

Žemosios Panemunės mstl., Kriūkų sen.

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2022 m. kovo 25 d. Nr. T-96

0,1000

Neįregistruotas

-

Kapinių prižiūrėtojas

Kriūkų seniūnija

+370 345 42419

10.

Žemosios Panemunės miestelio I senosios kapinės

Žemosios Panemunės mstl., Kriūkų sen.

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2022 m. kovo 25 d. Nr. T-96

0,2200

Neįregistruotas

-

Kapinių prižiūrėtojas

Kriūkų seniūnija

+370 345 42419

KUDIRKOS NAUMIESČIO SENIŪNIJA

1.

Kudirkos Naumiesčio miesto civilinės kapinės

P. Mašioto g. 63, Kudirkos Naumiesčio m., Kudirkos Naumiesčio sen.

Veikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

5,3044

 

2012-07-19
4400-2403-8700

-

 Kudirkos Naumiesčio seniūnija

kapinių prižiūrėtojas

Gracijus Diržinskas

+370 616 48860

2.

Kudirkos Naumiesčio miesto

Sovietų Sąjungos karių, žuvusių Antrajame pasauliniame kare, kapinės

 

P. Mašioto g. 63, Kudirkos Naumiestis

 

 

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

(u.k. 11182)

Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vieta

Kudirkos Naumiesčio seniūnija

kapinių prižiūrėtojas

Gracijus Diržinskas

+370 616 48860

3.

Kudirkos Naumiesčio miesto vokiečių senosios kapinės

P. Mašioto g. 63, Kudirkos Naumiestis

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

-

Kudirkos Naumiesčio seniūnija

kapinių prižiūrėtojas

Gracijus Diržinskas

+370 616 48860

4.

Apirbiškių kaimo senosios kapinės

Vaišvilų k., Kudirkos Naumiesčio sen.

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,0843

2020-10-07

4400-5478-2700

-

Kapinių prižiūrėtojas

Kudirkos Naumiesčio seniūnija

+370 345 57346

5.

Bajoraičių kaimo senosios kapinės

Bajoraičių k., Kudirkos Naumiesčio sen.

 

 

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,2200

Neįregistruotas

-

Kapinių prižiūrėtojas

Kudirkos Naumiesčio seniūnija

+370 345 57346

6.

Braškių kaimo senosios kapinės

Braškių k., Kudirkos Naumiesčio sen.

 

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,0443

2020-08-10

4400-5478-2522

-

Kapinių prižiūrėtojas

Kudirkos Naumiesčio seniūnija

+370 345 57346

7.

Bukšnių kaimo II senosios kapinės

Bukšnių k., Kudirkos Naumiesčio sen.

 

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,0400

Neįregistruotas

-

Kapinių prižiūrėtojas

Kudirkos Naumiesčio seniūnija

+370 345 57346

8.

Bukšnių kaimo I senosios kapinės

Bukšnių k., Kudirkos Naumiesčio sen.

 

 

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,0400

2020-08-10

4400-5478-2288

 

-

Kapinių prižiūrėtojas

Kudirkos Naumiesčio seniūnija

+370 345 57346

9.

Gyliškių kaimo senosios kapinės

Gyliškių k., Kudirkos Naumiesčio sen.

 

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,1100

Neįregistruotas

-

Kapinių prižiūrėtojas

Kudirkos Naumiesčio seniūnija

+370 345 57346

10.

Gustainiškių kaimo senosios kapinės

Gustainiškių k., Kudirkos Naumiesčio sen.

 

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,0298

2020-08-10

4400-5478-2033

-

Kapinių prižiūrėtojas

Kudirkos Naumiesčio seniūnija

+370 345 57346

11.

Jundilų kaimo senosios kapinės

Jundilų k., Kudirkos Naumiesčio sen.

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,1152

2020-08-10

4400-5478-2755

-

Kapinių prižiūrėtojas

Kudirkos Naumiesčio seniūnija

+370 345 57346

12.

Kubilėlių kaimo senosios kapinės

Kubilėlių k., Kudirkos Naumiesčio sen.

 

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,0600

Neįregistruotas

-

Kapinių prižiūrėtojas

Kudirkos Naumiesčio seniūnija

+370 345 57346

13.

Kudirkos Naumiesčio miesto Antrojo pasaulinio karo laikotarpio žydų tautybės žmonių ir Sovietų Sąjungos karo belaisvių žudynių vieta ir kapai (IV 583) ir Kudirkos Naumiesčio miesto žydų senosios kapinės

Tilto g. 52, Kudirkos Naumiesčio m., Kudirkos Naumiesčio sen.

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

2,6562

2012-03-08
4400-2316-5540

(u.k: 11181)

Kudirkos Naumiesčio žydų senosios kapinės ir masinių žudynių kapai

Kapinių prižiūrėtojas

Kudirkos Naumiesčio seniūnija

+370 345 57346

14.

Kudirkos Naumiesčio miesto  senosios kapinės (Pirmojo pasaulinio karo Rusijos armijos karių kapinės)

P. Mašioto g., Kudirkos Naumiesčio m., Kudirkos Naumiesčio sen.

 

 

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,3284

2014-06-25
4400-2947-8426

-

Kapinių prižiūrėtojas

Kudirkos Naumiesčio seniūnija

+370 345 57346

15.

Kudirkos Naumiesčio miesto rusų senosios kapinės,

J. Bagdono g., Kudirkos Naumiesčio m., Kudirkos Naumiesčio sen.

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,2000

Neįregistruotas

-

Kapinių prižiūrėtojas

Kudirkos Naumiesčio seniūnija

+370 345 57346

16.

Panovių kaimo I senosios kapinės

Panovių k., Kudirkos Naumiesčio sen.

 

 

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,1053

2020-08-26

4400-5478-2966

-

Kapinių prižiūrėtojas

Kudirkos Naumiesčio seniūnija

+370 345 57346

17.

Panovių kaimo II senosios kapinės

Panovių k., Kudirkos Naumiesčio sen.

 

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,0700

Neįregistruotas

-

Kapinių prižiūrėtojas

Kudirkos Naumiesčio seniūnija

+370 345 57 346

18.

Turčinų kaimo senosios kapinės

Turčinų k., Kudirkos Naumiesčio sen.

 

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

 

0,2228

2021-11-16

4400-5478-3009

-

Kapinių prižiūrėtojas

Kudirkos Naumiesčio seniūnija

+370 345 57 346

LEKĖČIŲ SENIŪNIJA

1.

Lekėčių miestelio (kaimo) civilinės kapinės

Pušyno g. 1B., Lekėčių mstl., Lekėčių sen.

Pušyno g. 1A., Lekėčių mstl., Lekėčių sen.

Veikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

1,6207

 

1,5348

1997-07-07

8460-0006-0100

 

2014-05-07
4400-2962-2240

 

-

Lekėčių seniūnija

Kapinių prižiūrėtojas

Živilė Sprindžiūnaitė

+370 345 60602

2.

Kretkampio kaimo civilinės kapinės

Pušyno g. 65, Kretkampio k., Lekėčių sen.

Riboto veikimo

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,2945

2020-10-16

4400-5478-3052

-

Kapinių prižiūrėtojas

Lekėčių seniūnija

+370 345 60602

3.

Jančių kaimo senosios kapinės

Pamiškio g. 3A, Jančių k., Lekėčių sen.

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,2185

2017-03-15

4400-4538-4890

-

Kapinių prižiūrėtojas

Lekėčių seniūnija

+370 345 60602

4.

Mikytų  kaimo senosios kapinės

Simono Sutkaus g. 5A, Mikytų k., Lekėčių sen.

 

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,2342

2017-01-24

4400-4487-1874

-

Kapinių prižiūrėtojas

Lekėčių seniūnija

+370 345 60602

5.

Kašelių kaimo senosios kapinės

Kašelių k. 13A, Lekėčių sen.

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,5709

2017-03-15

4400-4538-4936

-

Kapinių prižiūrėtojas

Lekėčių seniūnija

+370 345 60602

6.

Mikytų - Pavilkijo kaimo senosios kapinės

Nemuno g. 18A, Pavilkijo k., Lekėčių sen.

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,2013

2017-03-15

4400-4538-0647

-

Kapinių prižiūrėtojas

Lekėčių seniūnija

+370 345 60602

7.

Nosiedų kaimo senosios kapinės

Nemuno g. 2A, Pavilkijo k., Lekėčių sen.

 

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,2732

2017-03-15

4400-4538-5044

-

Kapinių prižiūrėtojas

Lekėčių seniūnija

+370 345 60602

8.

Sirvydų  kaimo senosios kapinės

Sirvydų k. 7, Lekėčių sen.

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,1433

2017-03-15

4400-4538-4969

-

Kapinių prižiūrėtojas

Lekėčių seniūnija

+370 345 60602

9.

Šėtijų kaimo senosios kapinės

Piliakalnio g. 14A, Šėtijų k., Lekėčių sen.

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,4768

2017-03-15

4400-4538-0569

-

Kapinių prižiūrėtojas

Lekėčių seniūnija

+370 345 60602

10.

Tirmėnų kaimo senosios kapinės

Tirmėnų k. 5A, Lekėčių sen.

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,0795

2017-01-24

4400-4487-2017

-

Kapinių prižiūrėtojas

Lekėčių seniūnija

+370 345 60602

LUKŠIŲ SENIŪNIJA

1.

Lukšių mstl. (kaimo) civilinės kapinės

Lauciškių g. 2, Lukšių mstl., Lukšių sen.

Veikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

2,3534

2018-03-19

4400-4966-8662

-

Kapinių prižiūrėtojas

Lukšių seniūnija

specialistė Lina Varnauskienė

+370 345 44268

2.

Gerdžių kaimo senosios kapinės

Gerdžių k., Lukšių sen.

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,0900

Neįregistruotas

-

Kapinių prižiūrėtojas

Lukšių seniūnija

+370 345 44268

3.

Jurbūdžių kaimo senosios kapinės

Jurbūdžių k. 2, Lukšių sen.

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,1218

2018-02-09

4400-4929-2400

-

Kapinių prižiūrėtojas

Lukšių seniūnija

+370 345 44268

4.

Kriauniškės kaimo senosios kapinės

Kriauniškės k., Lukšių sen.

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,08

Neįregistruotas

-

Kapinių prižiūrėtojas

Lukšių seniūnija

+370 345 44268

5.

Lepšių kaimo senosios kapinės

Kuoriškės g. 1, Lepšių k., Lukšių sen.

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,0514

2019-01-10

4400-5161-3699

-

Kapinių prižiūrėtojas

Lukšių seniūnija

+370 345 44268

6.

Lukšių mstl.Sovietų Sąjungos karių, žuvusių Antrajame pasauliniame kare, kapinės

Nemuno g. 1B, Lukšių mstl., Lukšių sen.

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,1400

2019-01-09

4400-5160-5364

(u.k.11183)

vad.Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vieta

Kapinių prižiūrėtojas

Lukšių seniūnija

+370 345 44268

7.

Muštinės kaimo senosios kapinės

Muštinės k. 1A, Lukšių sen.

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,0623

2019-01-10

4400-5161-1228

-

Kapinių prižiūrėtojas

Lukšių seniūnija

+370 345 44268

8.

Pelenių kaimo senosios kapinės

Pelenių k. 7, Lukšių sen.

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,2772

2019-01-10

4400-5161-2814

-

Kapinių prižiūrėtojas

Lukšių seniūnija

+370 345 44268

9.

Samuolynės kaimo senosios kapinės

Samuolynės k., Lukšių sen.

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,0498

2023-07-18

4400-6111-7117

-

Kapinių prižiūrėtojas

Lukšių seniūnija

+370 345 44268

10.

Staliorių kaimo senosios kapinės

Staliorių k., Lukšių sen.

Riboto veikimo

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2022  m. gruodžio 23 d. Nr. T-379

0,1700

Neįregistruotas

-

Kapinių prižiūrėtojas

Lukšių seniūnija

+370 345 44268

11.

Šilgalių kaimo senosios kapinės

Šilgalių k. 6, Lukšių sen.

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,1336

2019-01-10

4400-5161-3644

(u.k. 39439) Šilgalių kaimo senosios kapinės

Kapinių prižiūrėtojas

Lukšių seniūnija

+370 345 44268

12.

Šunkarių kaimo senosios kapinės

Šunkarių k. 1A, Lukšių sen.

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,2618

2019-01-10

4400-5161-2147

-

Kapinių prižiūrėtojas

Lukšių seniūnija

+370 345 44268

13.

Švediškių kaimo senosios kapinės

Lauciškių k. 1, Lukšių sen.

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,1298

2018-03-19

4400-4967-7229

-

Kapinių prižiūrėtojas

Lukšių seniūnija

+370 345 44268

14.

Ūsų kaimo senosios kapinės

Ūsų k. 2A, Lukšių sen.

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,1329

2019-01-09

4400-5160-1064

-

Kapinių prižiūrėtojas

Lukšių seniūnija

+370 345 44268

15.

Zypliškės kaimo senosios kapinės

Zypliškės k., Lukšių sen.

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,0800

Neįregistruotas

-

Kapinių prižiūrėtojas

Lukšių seniūnija

+370 345 44268

PLOKŠČIŲ SENIŪNIJA

1.

Plokščių mstl.(kaimo) civilinės kapinės

Bažnyčios g. 28B, Plokščių k., Plokščių  sen.

Veikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

 

1,6344

2014-05-08
4400-2963-1872

-

Plokščių seniūnija

Kapinių prižiūrėtojas

Asta Zokaitienė

+370698 38745

2.

Plokščių mstl.(kaimo) Sovietų Sąjungos karių, žuvusių Antrajame pasauliniame kare, kapinės(IV586)

Nemuno g. 12A, Plokščių k., Plokščių sen.

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

 

0,0433

2012-08-02
4400-2411-7891

(u.k.11184)

Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vieta

Kapinių prižiūrėtojas

Plokščių seniūnija

+370 345 42 828

3.

Karkazų kaimo vokiečių kapinės

 Plokščių k., Plokščių sen.

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,1600

Neįregistruotas

-

Kapinių prižiūrėtojas

Plokščių seniūnija

+370 345 42828

4.

Misiūnų kaimo senosios kapinės,

Kubilių k., Plokščių sen.

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,1000

Neįregistruotas

-

Kapinių prižiūrėtojas

Plokščių seniūnija

+370 345 42828

5.

Stulgių kaimo senosios kapinės,

Stulgių k., Plokščių sen.

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,0100

Neįregistruotas

-

Kapinių prižiūrėtojas

Plokščių seniūnija

+370 345 42828

6.

Šilvėnų ir Kubilių kaimų  kapinės

Šilvėnų k., Plokščių sen.

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,1400

Neįregistruotas

-

Kapinių prižiūrėtojas

Plokščių seniūnija

+370 345 42828

SINTAUTŲ SENIŪNIJA

1.

Sintautų mstl. (kaimo) civilinės kapinės

P.Vaičaičio g. 51B, Sintautai

Veikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

2,3022

2020-12-04

4400-5540-1251

 

-

Kapinių prižiūrėtojas

Sintautų seniūnas,

+370 685 52 451

2.

Barandų kaimo senosios kapinės

Santakų k., Sintautų sen.

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,1694

2020-11-23

4400-5540-0800

 

-

Kapinių prižiūrėtojas

Sintautų seniūnija

+370 345 45049

3.

Menkinių  kaimo senosios kapinės

Menkinių k., Sintautų sen.

 

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,8470

2023-07-18

4400-6111-9255

 

-

Kapinių prižiūrėtojas

Sintautų seniūnija

+370 345 45049

4.

Mockupių kaimo senosios kapinės

Mockupių k., Sintautų sen.

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,1400

Neįregistruotas

-

Kapinių prižiūrėtojas

Sintautų seniūnija

+370 345 45049

5.

Rugių kaimo senosios kapinės

Rugių k., Sintautų sen.

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,0937

2023-06-13

4400-5985-9159

 

-

Kapinių prižiūrėtojas

Sintautų seniūnija

+370 345 45049

6.

Sintautų mstl. (kaimo) Sovietų sąjungos

karių, žuvusių Antrajame pasauliniame kare, kapinės (IV 587)

P.Vaičaičio g. 51A g., Sintautų mstl., Sintautų sen.

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,1561

2019-04-16

4400-5183-7017

 

(u.k 11185)

Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vieta

Kapinių prižiūrėtojas

Sintautų seniūnija

 +370 345 45049

7.

Sintautų mstl. (kaimo) vokiečių kapinės

Sintautų k., Sintautų sen.

 

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,3473

2023-02-07

4400-5964-8441

 

( u.k. 38029, 38030, 38031)

Sintautų senųjų kapinių Pirmojo pasaulinio karo Vokietijos karių kapų kompleksas-

Kapinių prižiūrėtojas

Sintautų seniūnija

+370 345 45049

8.

Skaisgirių kaimo kapinės

Skaisgirių k., Sintautų sen. 

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,1400

Neįregistruotas

-

Kapinių prižiūrėtojas

Sintautų seniūnija

+370 345 45049

9.

Skaisgirių kaimo senosios kapinės

Skaisgirių k., Sintautų sen. 

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,0500

2023-07-20

4400-5988-2401

 

-

Kapinių prižiūrėtojas

Sintautų seniūnija

+370 345 45049

10

Smilgių kaimo senosios kapinės

Leopolės k., Sintautų sen.

 

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,0556

2020-11-23

4400-5540-0932

 

-

Kapinių prižiūrėtojas

Sintautų seniūnija

+370 345 45049

11.

Starkų kaimo senosios  kapinės

Starkų k., Sintautų sen.

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,0900

2023-06-09

4400-5988-2945

 

-

Kapinių prižiūrėtojas

Sintautų seniūnija

 +370 345 45049

12.

Šlamų kaimo senosios kapinės

Šlamų k., Sintautų sen.

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,0400

Neįregistruotas

-

Kapinių prižiūrėtojas

Sintautų seniūnija

+370 345 45049

13.

Šuopių kaimo senosios kapinės

Ragožių k., Sintautų sen.

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,0730

2023-07-25

4400-5985-9259

 

-

Kapinių prižiūrėtojas

Sintautų seniūnija 

+370 345 45049

14.

Šurpaulių kaimo senosios

Šurpaulių k., Sintautų sen.

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,0928

2023-05-10

4400-6107-4495

 

-

Kapinių prižiūrėtojas

Sintautų seniūnija

+370 345 45049

15.

Veršių kaimo senosios kapinės

Veršių k., Sintautų sen.

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,0887

2023-06-07

4400-6111-4169

 

-

Kapinių prižiūrėtojas

Sintautų seniūnija

+370 345 45049

16.

Zyplių kaimo II  senosios kapinės

Zyplių k., Sintautų sen.

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,0562

2014-07-10
4400-3015-5354

-

Kapinių prižiūrėtojas

Sintautų seniūnija

+370 345 45049

17.

Zyplių kaimo I senosios kapinės
Pikžirnių k. 1A, Sintautų sen.

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,1439

2015-02-11
4400-3271-1174

-

Kapinių prižiūrėtojas

Sintautų seniūnija

+370 345 45049

SLAVIKŲ SENIŪNIJA

1.

Slavikų mstl. (kaimo) civilinės kapinės

Suvalkiečių g. 5B g., Slavikų k. Slavikų sen.

Veikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

2,1234

2017-01-24

4400-4487-4444

-

Slavikų seniūnija

Kapinių prižiūrėtojas

Antanas Baršauskas

+370 345 43267

 

2.

Žiūrių kaimo evangelikų senosios kapinės

Šile prie Žiūrų k., Slavikų sen.

Riboto veikimo

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,2100

2023-07-20

4400-6106-2660

 

-

Kapinių prižiūrėtojas

Slavikų seniūnija

+370 345 43267

3.

Būtviliškių kaimo  senosios katalikų kapinės

 Būtviliškių k., Slavikų sen.

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,0989

2023-11-29

4400-6236-9666

-

Kapinių prižiūrėtojas

Slavikų seniūnija

+370 345 43267

4.

Juškakaimio kaimo senosios evangelikų kapinės

Juškakaimių k., Slavikų sen.

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,1800

2023-05-10

4400-6107-0584

„Slavikų kaimo senosios kapinės“

(u. k. 3278)

Kapinių prižiūrėtojas

Slavikų seniūnija

+370 345 43267

5.

Būtviliškių kaimo žydų senosios kapinės

 Verpikų k., Slavikų sen.

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,1261

2023-11-21

4400-6236-9777

-

Kapinių prižiūrėtojas

Slavikų seniūnija

+370 345 43267

6.

Slavikų mstl. (kaimo) senosios evangelikų kapinės

 Suvalkiečių g., Slavikų k., Slavikų sen.

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,2948

2023-11-28

4400-6236-9311

-

Kapinių prižiūrėtojas

Slavikų seniūnija

+370 345 43267

7.

Šilgalių kaimo senosios kapinės

Šilo g., Slavikų k., Slavikų sen.

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,2832

2024-03-05

4400-6236-7693

„Šilgalių kaimo senosios kapinės“

(u. k. 39439)

Kapinių prižiūrėtojas

Slavikų seniūnija

+370 345 43267

8.

Šilininkų kaimo senosios kapinės

Kidulių girininkijos 66 kvartalo pietrytinėje dalyje

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,3600

Neįregistruotas

-

Kapinių prižiūrėtojas

Slavikų seniūnija

+370 345 43267

9.

Žiūrių kaimo senosios kapinės

 Žiūrių k., Slavikų sen.

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,2972

2023-11-28

4400-6236-8969

-

Kapinių prižiūrėtojas

Slavikų seniūnija

+370 345 43267

10.

Rukšnių kaimo senosios evangelikų kapinės

1,1 km į vakarus nuo kelio Miknaičiai – Kiduliai

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl savivaldybės tarybos 2006m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. T-267 „Dėl statuso  suteikimo kapinėms“ papildymo 2007 m. lapkričio 29 d. Nr. T-301

0,4300

Neįregistruotas

-

Kapinių prižiūrėtojas

Slavikų seniūnija

+370 345 43267

SUDARGO SENIŪNIJA

1.

Sudargo mstl. (kaimo) civilinės kapinės

Liepų g. 11, Sudargo k., Sudargo sen.

 

Veikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

1,5346

2017-03-29

4400-4555-3851

-

Sudargo seniūnija

Kapinių prižiūrėtojas

Jonas Endzelis

+370 616 53182

 

 

2.

Sudargo mstl. (kaimo) evangelikų kapinės

Piliakalnio g. 24, Burgaičių k., Sudargo sen.

Veikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,4835

2017-03-29

4400-4555-3962

-

Kapinių prižiūrėtojas

Sudargo seniūnija

+370 345 43343

3.

Bosų kaimo senosios evangelikų kapinės

Bosų k., Sudargo sen.

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl savivaldybės tarybos 2006 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr.T-267 „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ dalinio pakeitimo  2008 m. gruodžio 23 d. T-350

0,1900

Neįregistruotas

-

Kapinių prižiūrėtojas

Sudargo seniūnija

+370 345 43343

4.

Norkviečių kaimo senosios kapinės

Norkviečių k., Sudargo sen.

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,0700

Neįregistruotas

-

Kapinių prižiūrėtojas

Sudargo seniūnija

+370 345 43343

5.

Dievaičių kaimo senosios evangelikų kapinės

Dievaičių k., Sudargo sen.  

 

Riboto veikimo

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,1000

Neįregistruotas

-

Sudargo seniūnija

Kapinių prižiūrėtojas

Jonas Endzelis

+370 616 53182

 

 

6.

Pervazninkų kaimo masinių žudynių vieta ir žydų genocido aukų kapai I

Kalniškių g. 5, Pervazninkų k., Sudargo sen.

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,0054

2019-04-03

4400-5179-2913

(u.k. 37334)

Šiaudinės kaimo žydų žudynių ir užkasimo vieta

 

 

Kapinių prižiūrėtojas

Sudargo seniūnija

+370 345 43343

7.

Pervazninkų kaimo masinių žudynių vieta ir žydų genocido aukų kapai II

Kalniškių g. 6, Pervazninkų k., Sudargo sen.

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,0054

2019-04-03

4400-6046-2826

(u.k. 37333)

Sudargo žydų žudynių ir užkasimo vieta

 

 

Kapinių prižiūrėtojas

Sudargo seniūnija

+370 345 43343

8.

Ramoniškių kaimo senosios evangelikų kapinės

Ramoniškių k., Sudargo sen.

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,0987

2023-05-17

4400-6046-2826

-

Kapinių prižiūrėtojas

Sudargo seniūnija

+370 345 43343

9.

Sakalų kaimo senosios kapinės

Sakalų k., Sudargo sen.

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,0200

Neįregistruotas

-

Kapinių prižiūrėtojas

Sudargo seniūnija

+370 345 43343

10.

Sudargo mst. (kaimo) žydų senosios kapinės

Grinaičių k., Sudargo sen.

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,2000

2006-07-27

4400-091207230

 

Kapinės yra sudedamoji saugomo objekto dalis

(u. k.3262) Sudargo, Grinaičių piliakalnis II su gyvenviete

 

Kapinių prižiūrėtojas

Sudargo seniūnija

+370 345 43343

11.

Svaiginių kaimo senosios evangelikų kapinės

Svaiginių k., Sudargo sen.

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,0800

Neįregistruotas

-

Kapinių prižiūrėtojas

Sudargo seniūnija

+370 345 43343

12.

Kirkilų kaimo senosios kapinės

Kirkilų k., Sudargo sen.

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,2000

Neįregistruotas

-

Kapinių prižiūrėtojas

Sudargo seniūnija

+370 345 43343

ŠAKIŲ SENIŪNIJA 

1.

Šakių miesto civilinės kapinės,

V. Kudirkos g. 142A, Šakių m., Šakių sen.

Riboto veikimo

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

3,5491

2013-01-16
4400-2551-8332

 

-

Šakių seniūnija

Kapinių prižiūrėtojas

Romualdas Gaidys

+370 643 02161

2.

Šakių miesto naujosios civilinės kapinės

Girėnų k., Šakių sen.

Veikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

3,200

Neįregistruotas

-

Šakių seniūnija

Kapinių prižiūrėtojas

Romualdas Gaidys

+370 643 02161

3.

Valakbūdžio kaimo civilinės kapinės

Valakbūdžio k., Šakių sen.

Veikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,5539

2021-01-26

4400-5532-1260

-

Šakių seniūnija

Kapinių prižiūrėtojas

Regina Martinkaitienė

+370 624 53724

4.

Plieniškių kaimo civilinės kapinės

Plieniškių k., Šakių sen.

Veikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,8420

2023-09-21

4400-6115-4621

-

Šakių seniūnija

Kapinių prižiūrėtojas

Danutė Baltrušaitienė

+370 615 75895

5.

Aržuolupių kaimo senosios kapinės

Aržuolupių k., Šakių sen.

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,1192

2023-04-03

4400-5993-0975

-

Kapinių prižiūrėtojas

Šakių seniūnija

 +370 345 52253

6.

Aržuolupių kaimo senosios  vokiečių kapinės

Aržuolupių k., Šakių sen.

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,2563

2023-04-03

4400-6076-7931

-

Kapinių prižiūrėtojas

Šakių seniūnija

 (8 345) 52253

7.

Baltkojų kaimo senosios kapinės

Baltkojų k., Šakių sen.

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,0500

Neįregistruotas

-

Kapinių prižiūrėtojas

Šakių seniūnija

 +370 345 52253

8.

Batiškių nacizmo ir žydų genocido aukų kapai

Vasario 16-osios g. 47, Giedručių k., Šakių sen.

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,5718

2019-07-02

4400-5136-0962

(u.k 11186) Kapinės

 

Kapinių prižiūrėtojas

Šakių seniūnija

 +370 345 52253

9.

Bridžių kaimo senosios kapinės

Bridžių k., Šakių sen.

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,1341

2017-02-02

4400-4448-9467

-

Kapinių prižiūrėtojas

Šakių seniūnija

 +370 345 52253

10.

Būdviečių kaimo senosios kapinės

Būdviečių k., Šakių sen.

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,0400

Neįregistruotas

-

Kapinių prižiūrėtojas

Šakių seniūnija

+370 345 52253

11.

Degučių kaimo senosios kapinės

Degučių k., Šakių sen.

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,1100

Neįregistruotas

-

Kapinių prižiūrėtojas

Šakių seniūnija

 +370 345 52253

12.

Duobiškių kaimo senosios kapinės

Duobiškių k., Šakių sen.

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,0657

2016-02-19
4400-4108-4160

-

Kapinių prižiūrėtojas

Šakių seniūnija

+370 345  52253

13.

 

Gotlybiškių kaimo senosios kapinės

Gotlybiškių k., Šakių sen.

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,1646

2023-07-26

4400-6068-1667

-

Kapinių prižiūrėtojas

Šakių seniūnija

 +370 345 52253

14.

Kiaulupių kaimo senosios kapinės

Kiaulupių k., Šakių sen.

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,0577

2016-06-07

4400-4188-1410

-

Kapinių prižiūrėtojas

Šakių seniūnija

 +370 345 52253

15.

Kumpupių  kaimo  senosios kapinės

(vad., „Prancūzkapiais“)

Kumpupių k., Šakių sen. 

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,0600

2023-01-16

4400-5992-9043

-

Kapinių prižiūrėtojas

Šakių seniūnija

 +370 345 52253

16.

Kuodžių kaimo kapinės

Kuodžių k., Šakių sen.

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,1500

Neįregistruotas

-

Kapinių prižiūrėtojas

Šakių seniūnija

 +370 345 52253

17.

Lembūdžių kaimo senosios kapinės

Lembūdžių k., Šakių sen.

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,0637

2023-05-04

4400-5984-1108

-

Kapinių prižiūrėtojas

Šakių seniūnija

+370 345 52253

18.

Melninkų kaimo senosios kapinės

Melninkų k., Šakių sen.

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,0300

Neįregistruotas

-

Kapinių prižiūrėtojas

Šakių seniūnija

 +370 345 52253

19.

Menčikių kaimo senosios kapinės

Menčikių k., Šakių sen.

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,0333

2014-12-12
4400-3156-9158

-

Kapinių prižiūrėtojas

Šakių seniūnija

+370 345 52253

20.

Mišiurkės kaimo vokiečių kapinės

Mišiurkės k., Šakių sen.

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,0200

Neįregistruotas

-

Kapinių prižiūrėtojas

Šakių seniūnija

+370 345 52253

21.

Mišiurkės kaimo senosios kapinės

Mišiurkės k., Šakių sen.

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,0200

Neįregistruotas

-

Kapinių prižiūrėtojas

Šakių seniūnija

 +370 345 52253

22.

Mozūriškių kaimo senosios kapinės

Ritinių k., Šakių sen.

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,0600

2023-03-13

4400-5992-9032

-

Kapinių prižiūrėtojas

Šakių seniūnija

+370 345 52253

23.

Plieniškių kaimo II senosios kapinės

Plieniškių k., Šakių sen.

(nėra išlikę žymių)

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,0389

2023-02-27

4400-6000-2755

-

Kapinių prižiūrėtojas

Šakių seniūnija

+370 345 52253

24.

Pusdešrių kapinės (nėra  išlikę žymių, arimai, pastatytas koplytstulpis)

Pusdešrių k., Šakių sen.

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,1200

Neįregistruotas

-

Kapinių prižiūrėtojas

Šakių seniūnija

 +370 345 52253

25.

Šakių miesto senosios žydų kapinės

J. Staugaičio g. 3, Šakių m., Šakių sen.

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

1,5803

2017-12-14

4400-4760-9416

(u.k. 38025)

Šakių miesto žydų senosios kapinės

 

Kapinių prižiūrėtojas

Šakių seniūnija

+370 345 52253

26.

Šakių miesto Sovietų Sąjungos karių, žuvusių Antrajame pasauliniame kare, kapinės

V. Kudirkos g. 142A, Šakių m., Šakių sen.

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,0400

2013-05-09

4400-2551-8332

(u.k. 11172)

Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vieta

 

Kapinių prižiūrėtojas

Šakių seniūnija

 +370 345 52253

27.

Šakių miesto vokiečių senosios kapinės

Muziejaus g. 1, Girėnų k., Šakių sen.

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,4030

2015-04-28
4400-3800-0603

-

Kapinių prižiūrėtojas

Šakių seniūnija

 +370 345 52253

28.

Šunkarių kaimo senosios kapinės (nėra išlikę žymių)

Šunkarių k., Šakių sen.

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,0300

Neįregistruotas

-

Kapinių prižiūrėtojas

Šakių seniūnija

 +370 345 52253

29.

Valiulių kaimo senosios kapinės

Valiulių k., Šakių sen.

(nėra išlikę žymių, ariama žemė)

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,0200

2023-07-14

4400-5984-0898

-

Kapinių prižiūrėtojas

Šakių seniūnija

+370 345 52253

ŽVIRGŽDAIČIŲ SENIŪNIJA

1.

Žvirgždaičių mstl. civilinės kapinės

Taikos g. 5, Žvirgždaičių mstl., Žvirgždaičių sen.

Veikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,9683

2018-01-19

4400-4922-8762

-

Žvirgždaičių sen.

Kapinių prižiūrėtojas

Gediminas Mozūraitis

+370 345 41220

 

2.

Stoškų kaimo senosios kapinės

 Stoškų k., Žvirgždaičių sen.

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,1628

2023-05-09

4400-6098-9653

-

Kapinių prižiūrėtojas

Žvirgždaičių seniūnija

+370 345 41220

 

3.

Viltrakių kaimo senosios kapinės

Viltrakių k., Žvirgždaičių sen.

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,5300

Neįregistruotas

-

Kapinių prižiūrėtojas

Žvirgždaičių seniūnija

+370 345 41220

 

4.

Žėglių kaimo senosios kapinės

Žėglių k., Žvirgždaičių sen.

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,11

Neįregistruotas

-

Kapinių prižiūrėtojas

Žvirgždaičių seniūnija

+370 345 41220

 

5.

Žvirgždaičių mstl., (kaimo) Sovietų sąjungos karių, žuvusių Antrajame pasauliniame kare kapinės

Taikos g. 5, Žvirgždaičių mstl., Žvirgždaičių sen.  

Neveikiančios

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl statuso suteikimo kapinėms“ 2006 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-267

0,0200

2018-01-19

4400-4922-8762

-

Žvirgždaičių sen.

Kapinių prižiūrėtojas

Gediminas Mozūraitis

+370 345 41220

 

 

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2024-07-16 09:46:29