Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Daugiabučių namų renovavimas

SPRENDIMAS DĖL ĮPAREIGOJIMO UAB „ŠAKIŲ VANDENYS“ VYKDYTI DAUGIABUČIŲ NAMŲ ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ADMINISTRATORIAUS FUNKCIJAS (2013.02.28. T60)

 

SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS DAUGIABUČIŲ NAMŲ ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO 2013–2020 M. PROGRAMOS TVIRTINIMO, PROGRAMOS PRIEŽIŪROS KOMISIJOS SUDARYMO BEI  ŠIOS KOMISIJOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO (2013.05.30. T191)

Priedas

 

Naujienos, kompetetingi sprendimai ir pagalba rengiant bei įgyvendinant energinio efektyvumo didinimo programas ir projektus:

 

www.betalt.lt

Paskutinis atnaujinimas: 2018-03-29 01:05:14