Lietuvių kalba English
Daugiabučių namų renovavimas

SPRENDIMAS DĖL ĮPAREIGOJIMO UAB „ŠAKIŲ VANDENYS“ VYKDYTI DAUGIABUČIŲ NAMŲ ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ADMINISTRATORIAUS FUNKCIJAS (2013.02.28. T60)

 

SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS DAUGIABUČIŲ NAMŲ ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO 2013–2020 M. PROGRAMOS TVIRTINIMO, PROGRAMOS PRIEŽIŪROS KOMISIJOS SUDARYMO BEI  ŠIOS KOMISIJOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO (2013.05.30. T191)

Priedas

 

Naujienos, kompetetingi sprendimai ir pagalba rengiant bei įgyvendinant energinio efektyvumo didinimo programas ir projektus:

 

www.betalt.lt

Paskutinis atnaujinimas: 2018-03-29 01:05:14