Lietuvių kalba English
Lengvai suprantama kalba Gestų kalba
Civilinė metrikacija

Pasikeitus teisiniam reguliavimui ir įsigaliojus Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymui Nr. 1R-405 "Dėl teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1R-334 "Dėl civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo" pakeitimo", nuo 2023 m. sausio 1 d. besituokiančiųjų asmenų sąrašai nebus skelbiami.

Nuo 2023 m. sausio 1 d. prašymą įregistruoti tėvystės pripažinimą galima pateikti ir civilinės metrikacijos įstaigoje.

Civilinės metrikacijos prašymai

2024 m. birželio mėn. informacija

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2024-07-11 11:29:17