Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Projektų finansavimo konkursas

Šakių rajono savivaldybė skelbia 2020 metų projektų finansavimo konkursus  jaunimo organizacijoms, neformalioms jaunimo grupėms ir organizacijoms, dirbančioms su jaunimu.

Bus finansuojami projektai skirti jaunimo iniciatyvų skatinimui, mokymų organizavimui, gerosios patirties sklaidai bei Atvirųjų jaunimo centrų/atvirųjų jaunimo erdvių veiklai, mobiliam darbui su jaunimu.

Užpildytos paraiškos  priimamos rajono savivaldybės priimamajame (Bažnyčios g. 4, Šakiai) iki 2020 m. kovo 23 d. (įskaitytinai).

Informacija teikiama tel. 8(345) 66115, el. paštu danute.jurgutiene@sakiai.lt,  rajono savivaldybės 105 kabinete.

Bendradarbiavimo sutartis neformalioms jaunimo grupėms

Jaunimo projekto vertinimo lentelė

Jaunimo iniciatyvų konkurso nuostatai

Jaunimo mokymų organizavimo konkurso nuostatai

AJC ir AJE veiklos finansavimo konkurso nuostatai

Jaunimo  projektų paraiška

Ataskaitų formos


KONKURSAS SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGOMS NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE TEIKTI

2019-10-03

Šakių rajono savivaldybė skelbia 2020 metams Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkursą.

Projektų vykdymo trukmė – nuo 9 mėnesių iki 12 mėnesių. Konkretaus projekto vykdymo trukmę numato pareiškėjas. Projektų įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2019 m. sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.;

Paraiškų priėmimo pradžia 2019 m. spalio 2 d.,  pabaiga - ne vėliau kaip 2019 m. lapkričio 4 d. 17 val.  (įskaitytinai);

Paraiškų teikimo būdas - paštu, įteikta pašto kurjerio, tiesiogiai ar kitu būdu pristatyta savivaldybės administracijai nuo 8 iki 17 val. Užpildytos paraiškos priimamos savivaldybės priimamajame (Bažnyčios g. 4, Šakiai)

 Informacija teikiama savivaldybės 122 kab. Socialinių paslaugų koordinatorė Virginija Ratkevičienė, nuo 8.00 iki 17.00 val., tel. 8 345 66106,  el. p. virginija.ratkeviciene@sakiai.lt;

Paraiška turi būti paruošta pagal konkurso organizavimo nuostatų 17 punktą ir atitikti nuostatuose nurodytus reikalavimus.

PRIDEDAMA:

Šakių rajono savivaldybei iš valstybės biudžeto 2020 metams projektams įgyvendinti planuojama skirti lėšų suma 55283 Eur.

Šakių rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus informacija

 


MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ, JAUNIMO IR SPORTO PROGRAMA, Jaunimo projektų vertinimo rezultatai

Jaunimo mokymų ir gerosios patirties sklaidos projektų finansavimo konkurso rezultatai 2018 metais
Jaunimo iniciatyvų skatinimo projektų finansavimo konkurso rezultatai 2018 metais
Atvirų jaunimo centrų ir erdvių veiklos projektų finansavimo konkurso rezultatai 2018 metais

Jaunimo mokymų ir gerosios patirties sklaidos projektų finansavimo konkurso rezultatai 2019 metais
Jaunimo iniciatyvų skatinimo projektų finansavimo konkurso rezultatai 2019 metais
Atvirų jaunimo centrų ir erdvių veiklos projektų finansavimo konkurso rezultatai 2019 metais

Jaunimo mokymų ir gerosios patirties sklaidos projektų finansavimo konkurso rezultatai 2020 metais

Jaunimo iniciatyvų skatinimo projektų finansavimo konkurso rezultatai 2020 metais

AJC/AJE veiklos bei Mobilaus darbo su jaunimu projektų finansavimo konkurso rezultatai 2020 metais

 


 

Paskutinis atnaujinimas: 2020-09-14 15:05:46