Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Senoji svetainė
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Projektų finansavimo konkursas

KONKURSAS SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGOMS NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE TEIKTI

Šakių rajono savivaldybė skelbia 2019 metams Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkursą.

Projektų vykdymo trukmė – nuo 9 mėnesių iki 12 mėnesių. Konkretaus projekto vykdymo trukmę numato pareiškėjas. Projektų įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2019 m. sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.;

Paraiškų priėmimo pradžia 2018 m. spalio 8 d.,  pabaiga - ne vėliau kaip 2018 m. lapkričio 5 d. 17 val.  (įskaitytinai);

Paraiškų teikimo būdas - paštu, įteikta pašto kurjerio, tiesiogiai ar kitu būdu pristatyta savivaldybės administracijai nuo 8 iki 17 val. Užpildytos paraiškos priimamos savivaldybės priimamajame (Bažnyčios g. 4, Šakiai)  Informacija teikiama savivaldybės 122 kab. Socialinių paslaugų koordinatorė Virginija Ratkevičienė, nuo 8.00 iki 17.00 val., tel. 8 345 66106,  el. p. virginija.ratkeviciene@sakiai.lt;

PRIDEDAMA:

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE 2019 METŲ PROJEKTŲ ATRANKOS KONKURSO ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

Šakių rajono savivaldybei iš valstybės biudžeto 2019 metams projektams įgyvendinti planuojama skirti lėšų suma 56148 Eur;

Paraiška turi būti paruošta pagal konkurso organizavimo nuostatų 17 punktą ir atitikti nuostatuose nurodytus reikalavimus.

 

Šakių rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus informacija

 

ĮSAKYMAS DĖL LĖŠŲ PASKIRSTYMO SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE PROJEKTAMS FINANSUOTI 2018 METAMS 

ĮSAKYMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018 METŲ GRUODŽIO 20 DIENOS ĮSAKYMO NR. AT-1247 „DĖL LĖŠŲ PASKIRSTYMO SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE 2019 METAMS PROJEKTAMS FINANSUOTI“ PRIEDO PAKEITIMO

ĮSAKYMAS DĖL LĖŠŲ PASKIRSTYMO SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE 2019 METAMS PROJEKTAMS FINANSUOTI

 


Jaunimo ir nevyriausybinių organizacijų programos, projektų rezultatai

 
 
2015 m.
 

Jaunimo mokymų ir patirties sklaidos organizavimo projektų finansavimo konkurso rezultatai 2015 metais
Jaunimo iniciatyvų skatinimo projektų finansavimo konkurso rezultatai 2015 metais
Atvirų jaunimo erdvių veiklos projektų finansavimo konkurso rezultatai 2015 metais

 

2016 m.

 

Jaunimo mokymų ir patirties sklaidos organizavimo projektų finansavimo konkurso rezultatai 2016 metais
Jaunimo iniciatyvų skatinimo projektų finansavimo konkurso rezultatai 2016 metais
Atvirų jaunimo centrų ir erdvių veiklos projektų finansavimo konkurso rezultatai 2016 metais

 

2017 m.

Jaunimo mokymų ir patirties sklaidos organizavimo projektų finansavimo konkurso rezultatai 2017 metais
Jaunimo iniciatyvų skatinimo projektų finansavimo konkurso rezultatai 2017 metais
Atvirų jaunimo centrų ir erdvių veiklos projektų finansavimo konkurso rezultatai 2017 metais

MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ, JAUNIMO IR SPORTO PROGRAMA, Jaunimo projektų vertinimo rezultatai

Jaunimo mokymų ir gerosios patirties sklaidos projektų finansavimo konkurso rezultatai 2018 metais
Jaunimo iniciatyvų skatinimo projektų finansavimo konkurso rezultatai 2018 metais
Atvirų jaunimo centrų ir erdvių veiklos projektų finansavimo konkurso rezultatai 2018 metais

Jaunimo mokymų ir gerosios patirties sklaidos projektų finansavimo konkurso rezultatai 2019 metais
Jaunimo iniciatyvų skatinimo projektų finansavimo konkurso rezultatai 2019 metais
Atvirų jaunimo centrų ir erdvių veiklos projektų finansavimo konkurso rezultatai 2019 metais

 


Šakių rajono savivaldybė skelbia 2019 metų projektų finansavimo konkursus  jaunimo organizacijoms, neformalioms jaunimo grupėms ir organizacijoms, dirbančioms su jaunimu.

Bus finansuojami projektai skirti jaunimo iniciatyvų skatinimui, mokymų organizavimui, gerosios patirties sklaidai bei Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklai.

Užpildytos paraiškos  priimamos rajono savivaldybės priimamajame (Bažnyčios g. 4, Šakiai) iki 2019 m. kovo 18 d. (imtinai).

Informacija teikiama tel. 8(345) 66115, el. paštu danute.jurgutiene@sakiai.lt, rajono savivaldybės 105 kabinete.

Bendradarbiavimo sutartis neformalioms jaunimo grupėms

Jaunimo projekto vertinimo lentelė

Jaunimo iniciatyvų konkurso nuostatai

Jaunimo mokymų organizavimo konkurso nuostatai

AJC ir AJE veiklos finansavimo konkurso nuostatai

Jaunimo  projektų paraiška

 Ataskaitų formos

Paskutinis atnaujinimas: 2019-04-23 16:27:49