Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Projektų finansavimo konkursas

Šakių rajono savivaldybė skelbia 2020 metų projektų finansavimo konkursus  jaunimo organizacijoms, neformalioms jaunimo grupėms ir organizacijoms, dirbančioms su jaunimu.

Bus finansuojami projektai skirti jaunimo iniciatyvų skatinimui, mokymų organizavimui, gerosios patirties sklaidai bei Atvirųjų jaunimo centrų/atvirųjų jaunimo erdvių veiklai, mobiliam darbui su jaunimu.

Užpildytos paraiškos  priimamos rajono savivaldybės priimamajame (Bažnyčios g. 4, Šakiai) iki 2020 m. kovo 23 d. (įskaitytinai).

Informacija teikiama tel. 8(345) 66115, el. paštu danute.jurgutiene@sakiai.lt,  rajono savivaldybės 105 kabinete.

Bendradarbiavimo sutartis neformalioms jaunimo grupėms

Jaunimo projekto vertinimo lentelė

Jaunimo iniciatyvų konkurso nuostatai

Jaunimo mokymų organizavimo konkurso nuostatai

AJC ir AJE veiklos finansavimo konkurso nuostatai

Jaunimo  projektų paraiška

Ataskaitų formos


KONKURSAS SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGOMS NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE TEIKTI

Šakių rajono savivaldybė skelbia 2020 metams Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkursą.

Projektų vykdymo trukmė – nuo 9 mėnesių iki 12 mėnesių. Konkretaus projekto vykdymo trukmę numato pareiškėjas. Projektų įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2019 m. sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.;

Paraiškų priėmimo pradžia 2019 m. spalio 2 d.,  pabaiga - ne vėliau kaip 2019 m. lapkričio 4 d. 17 val.  (įskaitytinai);

Paraiškų teikimo būdas - paštu, įteikta pašto kurjerio, tiesiogiai ar kitu būdu pristatyta savivaldybės administracijai nuo 8 iki 17 val. Užpildytos paraiškos priimamos savivaldybės priimamajame (Bažnyčios g. 4, Šakiai)

 Informacija teikiama savivaldybės 122 kab. Socialinių paslaugų koordinatorė Virginija Ratkevičienė, nuo 8.00 iki 17.00 val., tel. 8 345 66106,  el. p. virginija.ratkeviciene@sakiai.lt;

Paraiška turi būti paruošta pagal konkurso organizavimo nuostatų 17 punktą ir atitikti nuostatuose nurodytus reikalavimus.

PRIDEDAMA:

Šakių rajono savivaldybei iš valstybės biudžeto 2020 metams projektams įgyvendinti planuojama skirti lėšų suma 55283 Eur.

Šakių rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus informacija


SKELBIAMAS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2019 M. PROJEKTŲ KONKURSAS

Šakių rajono savivaldybės Bendruomenės sveikatos taryba skelbia projektų, kurie finansuojami iš Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų, konkursą. Konkurse kviečiame dalyvauti asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigas, ugdymo institucijas, visuomenines (nevyriausybines) organizacijas, kitus juridinius asmenis.

2019 m. visuomenės sveikatos programų rėmimo prioritetinės kryptys:

  1. Alkoholio, tabako ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija;
  2. Užkrečiamųjų ligų – tuberkuliozės profilaktika ir kontrolė;
  3. Psichikos sveikatos stiprinimas, savižudybių ir smurto prevencija;
  4. Neinfekcinių ligų ir traumų profilaktika ir kontrolė;
  5. Vaikų sveikatos išsaugojimas ir stiprinimas;
  6. Gyventojų sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo skatinimas;
  7. Burnos ertmės organų ligų profilaktika;
  8. Bendruomenės sveikatos stiprinimas, sveikatos mokymas, šeimos planavimo konsultavimas, sveikatos žinių populiarinimas ir visuomenės sveikatos propagavimas.

Paraiškos sveikatos rėmimo programų projektų finansavimui priimamos iki 2019 m. gegužės 30 d. 15.00 val. adresu: Bažnyčios g. 39 A, Šakiai raštu (Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos Marijampolės departamento Šakių skyrius, 2 a.) kreiptis į skyriaus vedėją Robertą Jakimonį, tel. nr. 8-345-60152) ir el. paštu ausra.pavydiene@sakiai.lt

Projektai, pateikti vėliau negu nustatyta data, nebus svarstomi. 

Pastaba. Prie paraiškos prašome būtinai pateikti lydraštį, bei pažymėti į kurią prioritetinę kryptį teikiamas projektas.

Programų pateikimo tvarka ir paraiškos forma patvirtinta Šakių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 23 d. sprendimu Nr. T-92 „Dėl Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos rengimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymui teikiamų projektų paraiškos forma
Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymui teikiamų projektų paraiškų vertinimo forma 
Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymui teiktų paraiškų ataskaitos forma 
Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimo tvarka

 


KONKURSAS SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGOMS NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE TEIKTI

Šakių rajono savivaldybė skelbia 2019 metams Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkursą.

Projektų vykdymo trukmė – nuo 9 mėnesių iki 12 mėnesių. Konkretaus projekto vykdymo trukmę numato pareiškėjas. Projektų įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2019 m. sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.;

Paraiškų priėmimo pradžia 2018 m. spalio 8 d.,  pabaiga - ne vėliau kaip 2018 m. lapkričio 5 d. 17 val.  (įskaitytinai);

Paraiškų teikimo būdas - paštu, įteikta pašto kurjerio, tiesiogiai ar kitu būdu pristatyta savivaldybės administracijai nuo 8 iki 17 val. Užpildytos paraiškos priimamos savivaldybės priimamajame (Bažnyčios g. 4, Šakiai)  Informacija teikiama savivaldybės 122 kab. Socialinių paslaugų koordinatorė Virginija Ratkevičienė, nuo 8.00 iki 17.00 val., tel. 8 345 66106,  el. p. virginija.ratkeviciene@sakiai.lt;

PRIDEDAMA:

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE 2019 METŲ PROJEKTŲ ATRANKOS KONKURSO ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

Šakių rajono savivaldybei iš valstybės biudžeto 2019 metams projektams įgyvendinti planuojama skirti lėšų suma 56148 Eur;

Paraiška turi būti paruošta pagal konkurso organizavimo nuostatų 17 punktą ir atitikti nuostatuose nurodytus reikalavimus.

 

Šakių rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus informacija

 

ĮSAKYMAS DĖL LĖŠŲ PASKIRSTYMO SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE PROJEKTAMS FINANSUOTI 2018 METAMS 

ĮSAKYMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018 METŲ GRUODŽIO 20 DIENOS ĮSAKYMO NR. AT-1247 „DĖL LĖŠŲ PASKIRSTYMO SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE 2019 METAMS PROJEKTAMS FINANSUOTI“ PRIEDO PAKEITIMO

ĮSAKYMAS DĖL LĖŠŲ PASKIRSTYMO SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE 2019 METAMS PROJEKTAMS FINANSUOTI

 


MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ, JAUNIMO IR SPORTO PROGRAMA, Jaunimo projektų vertinimo rezultatai

Jaunimo mokymų ir gerosios patirties sklaidos projektų finansavimo konkurso rezultatai 2018 metais
Jaunimo iniciatyvų skatinimo projektų finansavimo konkurso rezultatai 2018 metais
Atvirų jaunimo centrų ir erdvių veiklos projektų finansavimo konkurso rezultatai 2018 metais

Jaunimo mokymų ir gerosios patirties sklaidos projektų finansavimo konkurso rezultatai 2019 metais
Jaunimo iniciatyvų skatinimo projektų finansavimo konkurso rezultatai 2019 metais
Atvirų jaunimo centrų ir erdvių veiklos projektų finansavimo konkurso rezultatai 2019 metais

 


 

Paskutinis atnaujinimas: 2020-03-12 12:14:14