Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai Senoji svetainė
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Parama būstui

Paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti reglamentuoja šie teisės aktai:

1. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas;

2. Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas;

3. Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymas;

4. Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas;

5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. balandžio 19 d. nutarimas Nr. 274 „Dėl gyvenamųjų namų, butų statybos arba pirkimo lengvatinio kreditavimo tvarkos patvirtinimo“;

6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 25 d. nutarimas Nr. 472 „Dėl savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo metodikos ir bazinio būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio perskaičiavimo koeficiento patvirtinimo“;

7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 18 d. nutarimas Nr. 177 „Dėl socialinio būsto nuomos sutarties pavyzdinės formos patvirtinimo“;

8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 1 d. nutarimas Nr. 325 „Dėl valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų teikimo ir subsidijų valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų daliai apmokėti teikimo tvarkos aprašo ir bankų ar kitų kredito įstaigų atrankos valstybės iš dalies kompensuojamiems būsto kreditams teikti tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 10 d. nutarimas Nr. 923 „Dėl valstybės remiamų pajamų dydžio patvirtinimo“;

10. Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. sausio 9 d. įsakymas Nr. A1-12 „Dėl bazinių būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžių savivaldybėms 2015 metams patvirtinimo“;

11. Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. balandžio 10 d. įsakymas Nr. A1-195 „Dėl prašymų suteikti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

12. Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. sausio 31 d. įsakymas Nr. A1-53 „Dėl valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų teikimo 2017 metais limitų kredito įstaigoms patvirtinimo“;

13. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2015 m. liepos 2 d. įsakymas Nr. V-823 „Dėl lėtinių ligų, kurių sunkiomis formomis sergantiems asmenims ir šeimoms, kuriose yra tokių asmenų, suteikiama teisė į paramą būstui išsinuomoti, sąrašo patvirtinimo“;

14. Šakių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimas Nr. T-93 „Dėl rajono savivaldybės būsto fondo ir rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip rajono savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“;

14.1. Šakių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimas Nr. T-99 „Dėl rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T-93 „Dėl rajono savivaldybės būsto fondo ir rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip rajono savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“;

14.2. Šakių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 5 d. sprendimas Nr. T-37 "Dėl rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. T-93 patvirtinto rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip rajono savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo papildymo";

14.3. Šakių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 22 d. sprendimas Nr. T-145 "Dėl rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. T-93 patvirtinto rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip rajono savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo papildymo";

15. Šakių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimas Nr. T-94 „Dėl būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

16. Šakių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimas Nr. T-95 „Dėl rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“;

17. Šakių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimas Nr. T-65 „Dėl socialinio būsto fondo plėtros programos patvirtinimo“;

18. Šakių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimas Nr. T-112 „Dėl parduodamų savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo sudarymo“;

18.1. Šakių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 4 d. sprendimas Nr. T-163 „Dėl rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T-112 „Dėl parduodamų savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo sudarymo“ priedo papildymo“; 

19. Šakių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 4 d. sprendimas Nr. T-164 „Dėl rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

20. Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. balandžio 29 d. įsakymas Nr. AT-412 „Dėl asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, nuomojančių socialinį būstą ar gaunančių būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją, sąrašų tvarkymo ir tikslinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

INFORMACIJA ASMENIMS IR ŠEIMOMS, PAGEIDAUJANTIEMS ĮSIRAŠYTI Į ASMENŲ IR ŠEIMŲ, TURINČIŲ TEISĘ Į PARAMĄ BŪSTUI IŠSINUOMOTI, SĄRAŠĄ

INFORMACIJA ASMENIMS IR ŠEIMOMS, ĮRAŠYTIEMS Į ASMENŲ IR ŠEIMŲ, TURINČIŲ TEISĘ Į PARAMĄ BŪSTUI IŠSINUOMOTI SĄRAŠĄ IR PAGEIDAUJANTIEMS IŠSINUOMOTI SOCIALINĮ BŪSTĄ

INFORMACIJA ASMENIMS IR ŠEIMOMS PAGEIDAUJANTIEMS PASINAUDOTI VALSTYBĖS IŠ DALIES KOMPENSUOJAMU BŪSTO KREDITU

INFORMACIJA ASMENIMS IR ŠEIMOMS, ĮRAŠYTIEMS Į ASMENŲ IR ŠEIMŲ, TURINČIŲ TEISĘ Į PARAMĄ BŪSTUI IŠSINUOMOTI SĄRAŠĄ IR PAGEIDAUJANTIEMS GAUTI BŪSTO NUOMOS AR IŠPERKAMOSIOS BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DALIES KOMPENSACIJĄ 

INFORMACIJA APIE BŪSTUS IŠNUOMOTUS NESILAIKANT EILIŠKUMO 

ASMENŲ IR ŠEIMŲ, TURINČIŲ TEISĘ Į SOCIALINIO BŪSTO NUOMĄ, SĄRAŠAS

ASMENŲ IR ŠEIMŲ, NUOMOJANČIŲ SOCIALINĮ BŪSTĄ, SĄRAŠAS

ASMENŲ IR ŠEIMŲ, GAUNANČIŲ BŪSTO NUOMOS AR IŠPERKAMOSIOS BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DALIES KOMPENSACIJĄ, SĄRAŠAS

 

Informaciją teikia rajono savivaldybės administracijos Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyrius (Šakiai, Bažnyčios g. 4, 200 kab.,tel. 8 345 66108, sonata.gruzdaitiene@sakiai.lt, tel. 8 345 66109, irmunda.cepulioniene@sakiai.lt)

Paskutinis atnaujinimas: 2018-08-30 11:19:55