Lietuvių kalba English
Administracinės naštos mažinimas
Administracinės naštos mažinimo priemonės:

1) esamo reguliavimo panaikinimas, sumažinimas, konsolidavimas arba pagerinimas;
2) proceso supaprastinimas vykdant teisės aktuose nustatytus informacinius įpareigojimus;
3) institucijų keitimasis turimais duomenimis ir informacija;
4) informacinių technologijų ir elektroninių paslaugų plėtojimas;
5) išsamios informacijos ir konkrečių veiksmų informaciniams įpareigojimams įvykdyti pateikimas;
6) teisės aktų sukeliamos administracinės naštos įvertinimas;
7) teisės aktų projektų sukeliamos administracinės naštos įvertinimas;
8) Europos Sąjungos teisės aktų, perkeliamų į nacionalinę teisę, administracinės naštos įvertinimas;
9) tikslinių grupių apklausų organizavimas siekiant nustatyti labiausiai abejotinus informacinius įpareigojimus, kurių uždedama administracinė našta nėra didelė, tačiau jų vykdymas sudaro nepagrįstų nepatogumų.

(Iš: Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymas)


Vidaus audito skyriaus vertinimai:

  1. Administracinės naštos mažinimo priemonių, įtrauktų į savivaldybės 2022-2024 m. strateginį veiklos planą, vykdymo vertinimo audito ataskaita (2022 m. II pusm.)
  2. Administracinės naštos priemonių, įtrauktų į savivaldybės 2022-2024 m. strateginį veiklos planą, vykdymo vertinimo ataskaita
  3. Administracinės naštos mažinimo priemonių, įtrauktų į savivaldybės 2021-2023 strateginį veiklos planą, vykdymo vertinimo audito ataskaita už 2021 metus
  4. Administracinės naštos mažinimo priemonių, įtrauktų į savivaldybės 2021-2023 strateginį veiklos planą, 2021 m. I pusmečio vykdymo vertinimo audito ataskaita
  5. Šakių rajono savivaldybės administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymo per 2023 m. I pusmetį vertinimo ataskaita
Paskutinis atnaujinimas: 2023-11-16 08:27:39