Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Administracinės naštos mažinimas
Administracinės naštos mažinimo priemonės:

1) esamo reguliavimo panaikinimas, sumažinimas, konsolidavimas arba pagerinimas;
2) proceso supaprastinimas vykdant teisės aktuose nustatytus informacinius įpareigojimus;
3) institucijų keitimasis turimais duomenimis ir informacija;
4) informacinių technologijų ir elektroninių paslaugų plėtojimas;
5) išsamios informacijos ir konkrečių veiksmų informaciniams įpareigojimams įvykdyti pateikimas;
6) teisės aktų sukeliamos administracinės naštos įvertinimas;
7) teisės aktų projektų sukeliamos administracinės naštos įvertinimas;
8) Europos Sąjungos teisės aktų, perkeliamų į nacionalinę teisę, administracinės naštos įvertinimas;
9) tikslinių grupių apklausų organizavimas siekiant nustatyti labiausiai abejotinus informacinius įpareigojimus, kurių uždedama administracinė našta nėra didelė, tačiau jų vykdymas sudaro nepagrįstų nepatogumų.

(Iš: Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymas)


Vidaus audito skyriaus vertinimai:

 ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ, ĮTRAUKTŲ Į SAVIVALDYBĖS 2019-2021 M. STRATEGINĮ VEIKLOS PLANĄ 2019 M. II PUSMEČIO VYKDYMO VERTINIMO AUDITO ATASKAITA

 2019-11-08 ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ VYKDYMO VERTINIMAS

 2018 m. administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimo ataskaita

 ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ I PUSMEČIO ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO  PRIEMONIŲ VYKDYMO VERTINIMO VIDAUS AUDITO ATASKAITA

 ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ I PUSMEČIO ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO  PRIEMONIŲ VYKDYMO VERTINIMO VIDAUS AUDITO ATASKAITA

ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ VYKDYMO VERTINIMAS

 Administracinės naštos ataskaita 2016 lp

 „Šakių rajono savivaldybės 2016 metų II pusmečio administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimo vidaus audito ataskaita“

Paskutinis atnaujinimas: 2020-05-27 08:47:29