Lietuvių kalba English
Dažniausiai užduodami klausimai Svetainės struktūra Telefonų numeriai Facebook
Administracinės naštos mažinimas
Administracinės naštos mažinimo priemonės:

1) esamo reguliavimo panaikinimas, sumažinimas, konsolidavimas arba pagerinimas;
2) proceso supaprastinimas vykdant teisės aktuose nustatytus informacinius įpareigojimus;
3) institucijų keitimasis turimais duomenimis ir informacija;
4) informacinių technologijų ir elektroninių paslaugų plėtojimas;
5) išsamios informacijos ir konkrečių veiksmų informaciniams įpareigojimams įvykdyti pateikimas;
6) teisės aktų sukeliamos administracinės naštos įvertinimas;
7) teisės aktų projektų sukeliamos administracinės naštos įvertinimas;
8) Europos Sąjungos teisės aktų, perkeliamų į nacionalinę teisę, administracinės naštos įvertinimas;
9) tikslinių grupių apklausų organizavimas siekiant nustatyti labiausiai abejotinus informacinius įpareigojimus, kurių uždedama administracinė našta nėra didelė, tačiau jų vykdymas sudaro nepagrįstų nepatogumų.

(Iš: Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymas)


Vidaus audito skyriaus vertinimai:

  1. Administracinės naštos priemonių, įtrauktų į savivaldybės 2022-2024 m. strateginį veiklos planą, vykdymo vertinimo ataskaita
  2. Administracinės naštos mažinimo priemonių, įtrauktų į savivaldybės 2021-2023 strateginį veiklos planą, vykdymo vertinimo audito ataskaita už 2021 metus
  3. Administracinės naštos mažinimo priemonių, įtrauktų į savivaldybės 2021-2023 strateginį veiklos planą, 2021 m. I pusmečio vykdymo vertinimo audito ataskaita
  4. Administracinės naštos mažinimo priemonių, numatytų Šakių rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginiame veiklos plane, vykdymo vertinimas už 2020 m. II pusmetį
  5. Administracinės naštos mažinimo priemonių, numatytų Šakių rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginiame veiklos plane, vykdymo vertinimas už 2020 m. I pusmetį
  6. Administracinės naštos mažinimo priemonių, numatytų Šakių rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginiame veiklos plane, vykdymo vertinimas už 2019 metus
  7. Administracinės naštos mažinimo priemonių, numatytų Šakių rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginiame veiklos plane, vykdymo vertinimas už 2019 m. I pusmetį
  8. Administracinės naštos mažinimo priemonių, numatytų Šakių rajono savivaldybės 2018-2020 metų strateginiame veiklos plane, vykdymo vertinimas už 2018 metus
  9. Administracinės naštos mažinimo priemonių, numatytų Šakių rajono savivaldybės 2018-2020 metų strateginiame veiklos plane, vykdymo vertinimas už 2018 m. I pusmetį
Paskutinis atnaujinimas: 2023-02-23 06:53:59