Lietuvių kalba English
Dažniausiai užduodami klausimai Svetainės struktūra Telefonų numeriai Facebook
Užimtumo didinimo programa

Šakių rajono savivaldybės Užimtumo didinimo 2021 m. programos įgyvendinimo konkursas

Šakių rajono savivaldybės administracija organizuoja darbdavių atranką Užimtumo didinimo 2020 m. programai vykdyti. Užimtumo didinimo programos įgyvendinimo laikotarpis - nuo 2021 m. kovo 1 d. iki 2021 m. gruodžio 10 d. Pagal 2021 m. Užimtumo didinimo programą  bus vykdomi šie laikino pobūdžio darbai, teikiantys socialinę naudą vietos bendruomenei:

1. Kelių, pėsčiųjų ir dviračių takų, pakelių bei viešojo naudojimo teritorijų tvarkymo ir priežiūros, apželdinimo ir želdinių priežiūros miestuose ir seniūnijose laikino pobūdžio darbai.

2. Socialinės ir visuomeninės paskirties objektų, esančių valstybinėje žemėje, teritorijų tvarkymo laikino pobūdžio darbai.

3. Medžių sodinimo, aplinkosauginių ir rekreacinių objektų, rekreacinės infrastruktūros tvarkymo ir priežiūros darbai ir sanitarinės priežiūros darbai.

4. Istorijos, kultūros paminklų, kultūros paveldo objektų, nacionalinio ir regioninių parkų, neveikiančių kapinių,  kitų saugomų ir turinčių išliekamąją vertę objektų priežiūros pagalbiniai laikino pobūdžio darbai.

5. Ežerų ir kitų vandens telkinių, pakrančių, paplūdimių tvarkymo ir priežiūros laikino pobūdžio darbai.

6. Pagalbiniai darbai teikiant socialines laikino pobūdžio paslaugas (asmenims su sunkia negalia).

 Laikino pobūdžio darbai asmenims įdarbinti gali būti organizuojami Šakių rajono savivaldybės seniūnijose ir biudžetinėse įstaigose. Vidutinė vieno asmens dalyvavimo Užimtumo didinimo programoje darbo trukmė - 4 mėnesiai.

Darbdaviai, pageidaujantys dalyvauti Užimtumo didinimo programoje, pateikia pasiūlymą Šakių rajono savivaldybės administracijai dėl laikinųjų darbų įgyvendinimo 2021 m. 
Atrenkant darbdavių, pageidaujančių dalyvauti Užimtumo didinimo programoje pasiūlymus, pagrindinis atrankos kriterijus - prižiūrimų, tvarkomų bendro naudojimo viešųjų erdvių plotas.

Darbdaviai, pageidaujantys įgyvendinti Programą, pasiūlymus pateikia Šakių rajono savivaldybės administracijai iki 2021 m. vasario 15 d. 10 val., el. paštu [email protected]
Vokai su pasiūlymais bus atplėšiami 2021 m. vasario 15 d. 10 val. 10 min. 213 kabinete. 
Išsamesnę informaciją dėl laikino pobūdžio darbų įgyvendinimo sąlygų bei pasiūlymų pildymo teikia Šakių rajono savivaldybės administracija tel., (8 345) 66120.

Lėšų poreikio vykdyti Užimtumo didinimo programą sąmata

Paraiška dėl dalyvavimo užimtumo didinimo programos įgyvendinime

Susiję tarybos sprendimai:

Dėl Šakių rajono savivaldybės 2021 metų Užimtumo didinimo  programos patvirtinimo

Paskutinis atnaujinimas: 2021-02-05 11:55:43