Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Pranešėjų apsauga

Pranešimus gali palikti esami ir buvę Šakių rajono savivaldybės valstybės tarnautojai ir darbuotojai arba asmenys, sutartiniais santykiais (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.) susiję su Šakių rajono savivaldybe.

Čia galite pateikti pranešimą apie pažeidimus Šakių rajono savivaldybėje dėl:

Pranešimų pateikimo tvarka numatyta Informacijos apie pažeidimus Šakių rajono savivaldybės administracijoje teikimo tvarkos apraše.

Prašom užpildyti Pranešimo apie pažeidimą Savivaldybei formą ir siųsti el. paštu pranesimai@sakiai.lt

Asmenims, pripažintiems pranešėjais Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, gali būti taikomos pagalbos, apsaugos ir skatinimo priemonės.

DĖMESIO! Vidinis pranešimų kanalas nėra skirtas skundams, prašymas ar pranešimams pateikti siekiant apginti išskirtinius asmeninius interesus.

Įspėjame, kad Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje yra nustatyta baudžiamoji atsakomybė už melagingą nekalto asmens įskundimą padarius nusikalstamą veiką arba pranešimą apie žinomai nebūtą nusikaltimą.

Aktualūs teisės aktai:

Paskutinis atnaujinimas: 2019-12-18 14:39:33