Lietuvių kalba English
Dažniausiai užduodami klausimai Svetainės struktūra Telefonų numeriai Facebook
Nuolatinės statybos komisija

Šakių  rajono savivaldybės Teritorijų planavimo  komisijos darbo reglamentas

Šakių rajono savivaldybės tarybos 2012-11-29 sprendimas Nr.T-398 " Dėl rajono  savivaldybės Nuolatinės  statybos  komisijos  nuostatų ir komisijos  darbo  reglamento tvirtinimo"

Šakių rajono savivaldybės  Nuolatinės statybos komisijos nuostatai 

Šakių rajono savivaldybės Nuolatinės statybos  komisjos nuostaų 1 priedas  

  Šakių rajono savivaldybės administracijos  direktoriaus 2016-03-29 įsakymas Nr.AT-288 "Dėl rajono savivaldybės Teritorijų planavimo komisijos sudarymo"

 

2020-01-21 Nuolatinei statybos  komisijai  teikiami   teritorijų  planavimo dokumentai

Žemės sklypo Darbininkų g. 20G, Kriūkų mstl., Šakių raj. detaliojo plano sklypo Nr. 1 (kad. Nr. 8455/0001:377) užstatymo  ir užstatymo ribos koregavimas

2021-08-27

Žemės sklypo Darbininkų g. 4,  Voniškių k., Plokščių sen., Šakių r.sav., detaliojo plano koregavimas

Aiškinamasis raštas     Plano koregavimas

 

 


 

 2012-09-14    Nuolatinei statybos komisijai teikiami   detalieji planai- 
ŽEMĖS SKLYPŲ  SUFORMAVIMO  SKAISTAKAIMIO K., GELGAUDIŠKIO SEN., ŠAKIŲ RAJONE ŽALIŲJŲ  ATLIEKŲ  TARPINIO  SANDĖLIAVIMO AIKŠTELEI  IR NUOTEKŲ  VALYMO  ĮRENGINIŲ STATYBAI  DETALUSIS PLANAS- 
Aiškinamasis  raštas Planavimo sąlygos ir atestatai SPAV ir Natura 2000 dokumentai Viešinimo procedūros
PAV atrankos  dokumentai 1
PAV atrankos  dokumentai 2 Detaliojo plano brėžinys 
ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRINIS Nr. 8435/0001:693), ESANČIO KERMUŠYNŲ K.2, ŠAKIŲ RAJONE BŪDO IR POBŪDŽIO  PAKEITIMO,  DETALUSIS  PLANAS- 
Bendrieji duomenys Aiškinamasis  raštas Pagrindinis brėžinys pdf Brėžinys 1 Brėžinys2 Sąlygų sąvadas Sklypo planasRegistro duomenys Topografinė nuotrauka Viešinimo procedūros 
ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRINIS NR. 8433/0001:220) DETALIOJO PLANO  PATVIRTINTO  2010-06-30 TARYBOS SPRENDIMU NR.T-215  SKLYPO  (KADASTRINIS NR. 8433/0001:745)  RIBOSE TIKSLINIMO - 
Detaliojo plano aiškinamasis raštas 1 Detaliojo plano aiškinamasis rašas 2 Detaliojo plano pagrindinid brėžinys Koreguotas žemės sklypo pagrindinis brėžinys Aiškinamasis raštas   ir prašymai  Genplanas 
2012-09-28  Nuolatinei statybos komisijai  teikiami   detalieji planai -   PIL. ONOS EIMUTIENĖS ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRINIS NR.8464/0002:61), ESANČIO EŽERO G.3, LUKŠIŲ MSTL., ŠAKIŲ RAJONE  PADALINIMO  Į DU  SKLYPUS   DETALUSIS  PLANAS 
Aiškinamasis  raštas Bendrieji duomenys, sąlygos Pagrindinis  brėžinys Registrų  išrašai Grafinė dalis Viešinimo  procedūros 
PIL. GINTO ČEKAUSKO ŽEMĖS SKLYPO (8460/0006:15), ESANČIO  PUŠYNO G.14, LEKĖČIŲ MSTL., ŠAKIŲ RAJONE, IŠPLĖTIMO  VALSTYBINĖS  ŽEMĖS SĄSKAITA  DETALUSIS  PLANAS 
Aiškinamasis  raštas Bendrieji duomenys, sąlygos Registrų  išrašai Pagrindinis  brėžinys Viešinimo  procedūros Grafinė dalis 
2012-10-19  Nuolatinei statybos komisijai  teikiami   detalieji planai-   ŽEMĖS SKLYPO  SUFORMAVIMO PRIE NUOSAVYBĖS TEISE TURIMŲ PASTATŲ, ESANČIŲ KRANTO G.22A, GELGAUDIŠKIO M., ŠAKIŲ RAJONE    DETALUSIS PLANAS- 
Aiškinamasis  raštas Bendrieji duomenys, planavimo sąlygos Brėžinys 1 Brėžinys2 Dokumentai iš registro išrašų Viešinimo procedūros Pagrindinis  brėžinys 
ŽEMĖS SKLYPŲ  (KADASTRINIAI NR.8435/0002:184 IR NR.8435/0002:192) ATIDALINIMO, SKLYPO  DALIES PASKIRTIES  PAKEITIMO, BEI APJUNGIMO  DETALUSIS  PLANAS- 
Aiškinamasis raštas Bendrieji duomenys, planavimo sąlygos Brėžinys1 Brėžinys2 Viešinimo procedūros Dokumentai iš VĮ registrų centro 
ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRINIS Nr.8433/0001:727)ESANČIO GIEDRUČIŲ K., ŠAKIŲ RAJONE PAGRINDINĖS ŽEMĖS PASKIRTIES  PAKEITIMO  IR 0,24 HA PLOTO ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRINIS Nr.8433/0001:582) APJUNGIMO, BEI  PADALINIMO  Į PENKIS   SKLYPUS, DETALUSIS PLANAS- 
Aiškinamasis  raštas Bendroji dalis Poveikio  vertinimas Planavimo užduotis Topografinė nuotrauka Viešinimo procedūraPagrindinis brėžinys Įsakymas Planavimo sąlygos 
ŽEMĖS  SKLYPO  (KADASTRINIS Nr.8460/0002:144), ESANČIO NEMUNO G.2, PAVILKIJO K., LEKĖČIŲ SEN., ŠAKIŲ RAJONE  BŪDO  IR POBŪDŽIO  PAKEITIMO, DETALUSIS  PLANAS- 
Aiškinamasis raštas Bendrieji  duomenys Brėžinys 1 Brėžinys2 Viešinimo procedūros Planavimo sąlygos Išrašai  iš VĮ registrų centro Pagrindinis  brėžinys 
2012-12-21  Nuolatinei statybos  komisijai  teikiami   teritorijų  planavimo dokumentai -   ŽEMĖS SKLYPO   SUFORMAVIMO VALIULIŲ KAIME ŠAKIŲ RAJONE  NUOTEKŲ  VALYMO  ĮRENGINIŲ STATYBAI   DETALUSIS   PLANAS - 
 Aiškinamasis  raštas
 Alternatyvios  statybos vietos
BP ir kita
Pagrindinis  brėžinys1
Pagrindinis brėžinys2
SPAV dokumentai
SPAV duomenys
Topografinė   nuotrauka  
Viešinimo procedūros1
Viešinimo procedūros2 UAB "MEDIRESTA' ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRINIS NR. 8480/0003:184), ESANČIO EŽERO G.2, SINTAUTŲ MSTL., ŠAKIŲ RAJONE  BŪDO IR POBUDŽIO  PAPILDYMO, BEI IŠPLĖTIMO  VALSTYBINĖS  ŽEMĖS FONDO SĄSKAITA, DETALUSIS  PLANAS- 
Aiškinamasis  raštas Bendroji dalis Pagrindinis brėžinys pdf formate Nuosavybės dokumentai Pagrindinis brėžinys Planavimo darbų  programa ir kita Planavimo užduotis, sąlygos Viešinimo dokumentai   VYTO  NIKOLAIČIO ŽEMĖS SKLYPO (kadastrinis nr.8410/0004:75) , ESANČIO BRIEDŽIŲ G.2A, BRIEDŽIŲ K., ŠAKIŲ RAJONE IŠPLĖTIMO VALSTYBINĖS  ŽEMĖS SĄSKAITA  DETALUSIS  PLANAS- 
Aiškinamasis  raštas Bendrieji duomenys Pagrindinis brėžinys1 Pagrindinis brėžinys2 Pagrindinis brėžinys VĮ Registrų centro duomenys Skelbimas spaudoje Sklypo planai Viešinimo procedūros 
J.IR L.MATUSEVIČIŲ ŽEMĖS SKLYPO KLANGIŲ K.16, KRIŪKŲ SEN., ŠAKIŲ RAJONE PASKIRTIES PAKEITIMO   DETALUSIS  PLANAS- 
Aiškinamasis  raštas Pagrindinis  brėžinys Viešinimo  procedūros Bendroji dalis Pagrindinis brėžinys pdf formate Pastatų  išrašas Planavimo sąlygos ir kita Žemės nuosavybės dokumentai 
VALĖS MARKAUSKIENĖS  ŽEMĖS SKLYPO, KADASTRINIS NR.8420/0001:112, ESANČIO ĄŽUOLŲ G.1, DEGUTINĖS K., GRIŠKABŪDŽIO SEN., ŠAKIŲ RAJONE  PASKIRTIES  PAKEITIMO DETALUSIS PLANAS- 
Aiškinamasis  raštas Pagrindinis brėžinys Planavimo  užduotis, sąlygos Bendroji dalis Nuosavybės dokumentai Pagrindinis brėžinys pdf Viešinimo dokumentai 
AUKŠTYBINIŲ STATINIŲ (INŽINERINIŲ STATINIŲ -VĖJO ELEKTRINIŲ  IR JŲ GRUPIŲ  BEI ELEKTRONINIO  RYŠIO  PERDAVIMO BOKŠTŲ, STIEBŲ) IŠDĖSTYMO  ŠAKIŲ RAJONO  SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE  SPECIALUSIS  PLANAS - 
 A parko sprendiniai B parko  sprendiniai C parko sprendiniai Šakių SP sprendiniai Aiškinamasis  raštas Titulinis lapas 
2013-01-18 Nuolatinei statybos komisijai  teikiami   bendrieji planai-   ŠAKIŲ  MIESTO SU PRIEMIESČIAIS  BENDRASIS PLANAS  SU GIS SITEMA: 
SPAV dokumentai Koncepcija Koncepcija Nr.1 Koncepcija Nr.2 Apribojimų brėžinys Inžinerinės infrastruktūros brėžinysSusisiekimo  brėžinys  Aiškinamasis raštas, bendroji dalis Sprendiniai pdf formate
 Pagrindinis brėžinys
 Giedručių traukos objektas
Girėnų traukos objektai
Stotelių pasiekiamumo schema
Prekybos, paslaugų schema
Mokymo, sveikatos  įstaigų  schema
Pramonės ir sandėliavimo, inžinerinių komunikacijų, bei žemės ūkio objektų schema
 Urbanistinio karkaso ir erdvinės  kompozicijos formavimo schema Viešosios  paskirties objektų schema Rengiami ir parengti plėtros dokumentai Strateginio  pasekmių  aplinkai  vertinimo ataskaita 
ALVYDO DREVININKAIČIO ŽEMĖS SKLYPŲ (KADASTRINIAI NR.8435/0002:184) ATIDALINIMO,SKLYPO DALIES PASKIRTIES  PAKEITIMO, BEI APJUNGIMO  DETALUSIS PLANAS- 
Aiškinamasis  raštas  Brėžinys 1 Brėžinys 2 Nuosavybės teisę patvirtinantys  dokumentai Planavimo sąlygos, sąvadasViešinimo procedūrų  dokumentai Bendrieji duomenys Sprendinių poveikio vertinimo lentelė 
2013-02-01 Nuolatinei  statybos komisijai  teikiami bendrieji  planai -   GRIŠKABŪDŽIO MIESTELIO  BENDRASIS   PLANAS - 
Koncepcija Nr.1 Koncepcija  Nr.2 Koncepcija Apribojimų  brėžinys Inžinerinės infrastruktūros brėžinys Aiškinamasis  raštasBendrojo plano  sprendiniai  Esamos būklės sprendiniai Stotelių pasiekiamumo schema SPV ataskaita Erdvinio formavimo schema Žemės naudojimo brėžinys 
LUKŠIŲ   MIESTELIO BENDRASIS  PLANAS- Apribojimų brėžinys Objektų schema Pagrindinis  brėžinys Bendrojo plano sprendiniai Inžinerinės infrastruktūros brėžinys Aiškinamasis  raštas Urbanistinio karkaso ir erdvinės kompozicijos formavimo schema Stotelių pasiekiamumo schema Žemės naudojimo sprendinių brėžinys Susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros brėžinys SPV ataskaita 
LEKĖČIŲ MIESTELIO  BENDRASIS  PLANAS- Apribojimų brėžinys Inžinerinės infrastruktūros brėžinys Pagrindinis brėžinysKoncepcija Nr.1 Koncepcija Koncepcija Nr.2 SPV ataskaita Sprendiniai Teritorijų paskirtis SPAV ataskaita Objektų schema 
2013-03-01  Nuolatinei  statybos komisijai  teikiami  detalieji planai-   JANĖS VERONIKOS  JAKUTIENĖS ŽEMĖS  SKLYPO (KADASTRINIS NR.8433/0001:713), ESANČIO GIEDRUČIŲ K., ŠAKIŲ RAJONE PASKIRTIES  PAKEITIMO DETALUSIS  PLANAS- 
Aiškinamasis  raštas Bendroji dalis Nuosavybės dokumentai Planavimo darbų programa Sprendinių  brėžinys Planavimo sąlygos, sąvadas Sprendinių poveikio vertinimas Viešinimo procedūros Pagrindinis brėžinys 
ALDONOS  PAŠKAUSKIENĖS ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRINIS NR.8433/0002:3500, ESANČIO GIEDRUČIŲ K, ŠAKIŲ R.,SAV., PADALINIMO  Į  DU SKLYPUS IR PASKIRTIES  PAKEITIMO  DETALUSIS  PLANAS- 
Aiškinamasis  raštas Bendroji dalis Įsakymas, org.sutartis Pagrindinis brėžinys1 Pagrindinis brėžinys2 Topografinė nuotraukaPlanavimo sąlygos, sąvadas Sprendinių poveikio vertinimas Viešinimo procedūros Žemės nuosavybės dokumentai Planavimo užduotis ir darbų programa 
ŽEMĖS SKLYPO, SANČIO TAIKOS G.59, GELGAUDIŠKIO MIESTE, ŠAKIŲ RAJONE TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO RĖŽIMO NUSTATYMO, BEI BŪDO IR POBŪDŽIO  PAPILDYMO  DETALUSIS PLANAS 
Aiškinamasis  raštas Inžinerinis  brėžinys Pagrindinis  brėžinys 2010-09-28 NSK protokolas Sprendinių pakeitimo  schema ir VĮ Registrų centro 2011-04-29  sprendimas Nr.(2070/08)-S-1197 
2013-04-05 Nuolatinei  statybos komisijai  teikiami    detalieji  planai -   V.PETKEVIČIAUS IR N.LIUTKEVIČIAUS  ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRINIS Nr.8433/0001:199), ESANČIO MIŠKO G.7, GIEDRUČIŲ K., ŠAKIŲ RAJONE DETALUSIS PLANAS- 
Aiškinamasis  raštas Procedūriniai  dokumentai Pagrindinis brėžinys 
UAB "MEDIRESTA" NUOMOJAMO ŽEMĖS SKLYPO 9KADASTRINIS NR. 8480/0003:184), ESANČIO  EŽERO G.2, SINTAUTŲ MSTL., ŠAKIŲ RAJONE DETALUSIS  PLANAS- 
Aiškinamasis  raštas  Bendroji dalis Procedūriniai dokumentai Nuosavybės dokumentai Pagrindinis  brėžinys Planavimo darbų programa Planavimo sąlygos, sąvadas Viešinimo dokumentai 
ŽEMĖS SKLYPO BRIEDŽIŲ G.2A, BRIEDŽIŲ K., ŠAKIŲ RAJONE DETALUSIS  PLANAS- 
Aiškinamasis  raštas Bendrieji duomenys Pagrindinis brėžinys Nuosavybės dokumentai Žemės sklypo planas 
2013-05- 10 Nuolatinei statybos komisijai  teikiami    detalieji planai -   (R.Sinkevičiaus ir N.Sinkevičienės) ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRINIS Nr.8433/0002:363) ESANČIO GIEDRUČIŲ K., ŠAKIŲ RAJONE DETALUSIS PLANAS- 
Aiškinamasis raštas Bendrieji duomenys Pagrindinis brėžinys Registro duomenys Sąlygų sąvadas Viešinimo dokumentai   (L.Balsevičienės) ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRINIS Nr.8462/0004:147), ESANČIO LIEPALOTŲ K., ŠAKIŲ RAJONE PASKIRTIES PAKEITIMO DETALUSIS PLANAS- 
Aiškinamasis raštas Bendroji dalis Nuosavybvės dokumentai Pagrindinis brėžinys Planavimo darbų programa Planavimo sąlygos Viešinimo dokumentai 
(L.Žemaičio ir J. Žemaitienės) ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRINIS Nr.8453/0002:154),  ESANČIO ATEITIES G.9, ŠIAUDINĖS K., KIDULIŲ SEN., ŠAKIŲ R., DETALUSIS PLANAS- 
Bendroji dalis Aiškinamasis raštas Įsakymas, sutartis Pagrindinid brėžinys Topografinė nuotrauka ir kita Sąlygų sąvadasPlanavimo užduotis, darbų programa Viešinimo dokumentai Žemės dokumentai 
2013-06-21 Nuolatinei statybos komisijai  teikiami   detalieji planai- 
UAB "VILKAVIŠKIO AGROCENTRAS" ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRINIS NR.8435/0004:109), ESANČIO BRUIDŽIŲ G.2A, BRIDŽIŲ K., ŠAKIŲ RAJONE DETALUSIS PLANAS: 
Aiškinamasis  raštas Bendroji dalis Pagrindinis brėžinys Planavimo sąlygos, sąvadas Topografinė nuotrauka ir kita Viešinimo procedūros Žemės sklypo dokumentai 
E.MILČIUVIENĖS  ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRINIS NR.8435/0001:352), ESANČIO  GIRĖNŲ K., ŠAKIŲ RAJONE PADALINIMO  Į TRIS SKYPUS  IR PASKIRTIES PAKEITIMO  DETALUSIS PLANAS: 
Pagrindiis  brėžinys  Bendrieji duomenys 
UAB "GREIČIO FORMA" ŽEMĖ SKLYPO KADASTRINIS NR.8435/00002:170, ESANČIO  GIRĖNŲ K., ŠAKIŲ RAJONE PASKIRTIES   PAKEITIMO DETALUSIS  PLANAS: 
Bendrieji duomenys Pagrindinis brėžinys Procedūriniai dokumentai 
2013-08-09  Nuolatinei  statybos komisijai   teikiami detalieji planai-   REMIGIJAUS MAKSVYČIO ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRINIS NR.8433/0001:705) PASKIRTIES   PAKEITIMO DETALUSIS  PLANAS-   Aiškinamasis  raštas Bendroji dalisNuosavybės dokumentai Pagrindinis  brėžinys Poveikio vertinimas Planavimo sąlygos Viešinimo dokumentai   2013-09-13  Nuolatinei statybos komisijai teikiami   detalieji plnai-   NIJOLĖS  POVILAITIENĖS  ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRINIS NR.8433/0002:234), ESANČIO  GIEDRUČIŲ K., ŠAKIŲ RAJONE  PASKIRTIES PAKEITIMO, DETALUSIS PLANAS- 
Aiškinamasis  raštas Bendrieji duomenys Pagrindinis brėžinys Planavimo sąlygos, registrai Viešinimo procedūros 
UAB "VALTRALITA"  ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRINIS NR.8486/0011:42), ESANČIO V.KUDIRKOS G.31, ŠAKIŲ MIESTE BŪDO IR POBŪDŽIO  PAKEITIMO  DETALUSIS  PLANAS- 
Aiškinamasis  raštas Bendroji dalis Sąvadas, planavimo sąlygos Sklypo planas, pagrindinis brėžinys Viešinimo procedūrosŽEMĖS SKLYPO (KADASTRINIS NR.8486/0010:17), ESANČIO KĘSTUČIO G.48/SODŲ G.2B ŠAKIŲ MIESTEW  PADALINIMO Į DU SKLYPUS  DEWTALUSIS PLANAS- Aiškinamasuis raštas
Bendroji  dalis
Nuosavybės dokumentai
Pagrindinis brėžinys
Poveikio vertinimas
Viešinimo procedūros
Planavimo sąlygos ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRINIS NR.8435/0002:170), ESANČIO  GIRĖNŲ K., ŠAKIŲ RAJONE  PASKIRTIES PAKEITIMO  DETALUSIS PLANAS - Bendroji dalis
Pagrindinis brėžinys
Topografinė nuotrauka, registro duomenys
Viešinimo procedūros
Atrankos išvados dokumentai
Aiškinamasis  raštas
Planavimo sąlygos 2013-10-25 Nuolatinei  statybos  komisijai  teikiami detalieji planai-           ŽEMĖS SKLYPO SUFORMAVIMO, PO  MARIJAMPOLĖS  APSKRITIES  VYRIAUSIOJO  POLICIJOS  KOMISARIATO PATIKĖJIMO TEISE  VALDOMAIS  STATINIAIS ŠAULIŲ G.4, ŠAKIŲ MIESTE, DETALUSIS PLANAS-  Bendroji dalis, aiškinamasis  raštas
 Pagrindinis  brėžinys
 Planavimo sąlygos
 Viešinimo procedūros 
 ŽEMĖS SKLYPO SUFORMAVIMO GRINAIČIŲ K., SUDARGO SEN., ŠAKIŲ RAJONO SAV., AUTOMOBILIŲ  STOVĖJIMO AIKŠTELĖS  ĮRENGIMUI  IR PASTATŲ STATYBAI,  DETALUSIS PLANAS- Aiškinamasis  raštas
Grafinė dalis
Procedūrų dokumentai
Bendroji dalis UAB "AUDROKESTA"  ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRINIS NR.8433/0004:27), ESANČIO  VILKELIŠKIŲ K., ŠAKIŲ R.SAV., PASKIRTIES PAKEITIMO Į KITOS  PASKIRTIES  ŽEMĘ, DETALUSIS PLANAS- Bendrieji duomenys
Sprendiniai
Planavimo sąlygos
Žemės sklypo  dokumentai
Viešinimo procedūros
Priedai ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRINIS NR.8433/0001:602) PADALINIMO  Į 9  SKLYPUS  IR PASKIRTIES  PAKEITIMO, BEI SKLYPO (KADASTRINIS NR.8433/0001:558) PADALINIMO Į DU SKLYPUS DETALUSIS  PLANAS- Aiškinamasis  raštas
Bendroji dalis
Pagrindinis brėžinys
Žemės nuosavybės dokumentai
Sąlygų sąvadas
Viešinimo procedūros
Topografinė nuotrauka 1 dalis
Topografinė nuotrauka 2dalis 2013-11-22  Nuolatinei statybos komisijai  teikiami detalieji  planai - Žemės sklypo  (kadastrinis Nr.8443/0005:413 Išdagų k.v.), padalinimo į tris žemės sklypus, vienos atidalintos žemės sklypo dalies paskirties pakeitimo  ir apjungimo su žemės sklypais (kadastrinis Nr.8443/0005:473 ir Nr.8443/0005:322 Išdagų k.v.), esančiais  Išdagų k., Šakių  rajone detalusis  planas: Parengiamojo etapo dokumentai
Sprendinių poveikio vertinimo ataskaita
Inžinerinės infrastyruktūros brėžinys
Servitutų nustatymo  brėžinys
Viešinimo procedūros
Aiškinamasis raštas
Teritorijų  tvarkymo ir naudojimo rėžimo nustatymo brėžinys
Privažiavimo kelio  schema
Duomenys apie gretimus žemės sklypus   2014-01-10  Nuolatinei  statybos komisijai  teikiami  projektai: R.SINKUVIENĖS  ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRINIS Nr.8453/0001:60) PASKIRTIES PAKEITIMO DETALUSIS  PLANAS: Aiškinamasis  raštas
Bendroji dalis
Pagrindinis  brėžinys ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRINIS Nr.8413/0002:14) BŪBLELIŲ K., KUDIRKOS  NAUMIESČIO SENIŪNIJOJE ŠAKIŲ RAJONE PASKIRTIES PAKEITIMO  DETALUSIS PLANAS: Bendroji dalis, aiškinamasis raštas, pagrindinis brėžinys 2014-02-26 Nuolatinei statybos komisijai  teikiami projektai:

                  Žemės sklypo    (kadastrinis Nr.8453/0002:141), esančio  Šiaudinės k., Kidulių sen., Šakių rajone paskirties pakeitimo  ir apjungimo su žemės sklypu (kadastrinis Nr.8453/0002:140), esančiu Nemuno g.48, Šiaudinės k., Kidulių sen., Šakių rajone, bei apjungtų žemės sklypų  padalinimo į keturis sklypus, detalusis  planas-

 

Aiškinamasis  raštas   

Bendroji dalis

Nuosavybės dokumentai

Pagrindinis sprendinių brėžinys

Poveikio vertinimas

Planavimo sąlygos

Viešinimo procedūros

 

Šakių rajono degalinių išdėstymo  schemos papiuldymo  specialusis planas:

Aiškinamasis  raštas

Grafinė dalis

Planavimo darbų programa

Planavimo sąlygos

SPAV atranka

Viešinimo procedūros

Sprendinių poveikio vertinimas

 

2014-05-02 TERITORIJŲ PLANAVIMO KOMISIJAI  TEIKIAMI DOKUMENTAI-

Vinco Prano Alinkso ir Irenos Alinskienės žemės sklypų (kadastriniai Nr.8433/0001:509, 8433/0001:275 ir 8433/0001:85) detalusis planas-

Bendroji dalis
Aiškinamasis  raštas
Pagrinidinis  sprendinių brėžinys
Planavimo sąlygos
Nuosavybės registro išrašai
Sklypų  registravimo dokumentai
Tinklų prijungimo schema
Viešinimo procedūros

2014-06-11  TERITORIJŲ PLANAVIMO KOMISIJAI  TEIKIAMI   DETALIEJI PLANAI-

Žemės sklypų  suformavimo  pramonės teritorijai  Šakių mieste  detalusis  planas-

Aiškinamasis  raštas
Inžinerinis  brėžinys
Pagrindinis sprendinių brėžinys
Planavimo sąlygos, sąvadas 1
Planavimo sąlygos, sąvadas 2
Bendroji  dalis1
Bendroji dalis2
Bendroji dalis3
Bendroji dalis4
Viešinimo dokumentai
Koncepcijos  dokumentai

2014-07-18 TERITORIJŲ PLANAVIMO   KOMISIJAI  TEIKIAMAS DERINTI  DETALUSIS  PLANAS-

UAB "Dojus agro" žemės sklypų (kadastrinis Nr.8435/0001:494  ir  Nr.8435/0001:349), esančių  Girėnų k., Šakių rajone  apjungimo ir paskirties  pakeitimo  detalusis  planas:

 

 Aiškinamasis  raštas

Pagrindinis brėžinys

Inžinerinis brėžinys

Ribų brėžinys

Planavimo užduotis

Planavimo  sąlygos

Esamos situacijos dokumentai

Kvalifikacijos dokumentai

Viešinimo dokumentai

 

2014-09-19 TERITORIJŲ  PLANAVIMO KOMISIJAI   TEIKIAMI  DETALIEJI PLANAI -

J.Kriščiūno   žemės sklypo (kadastrinis Nr.8433/0001:726), esančio  Giedručių k.,Šakių rajone padalinimo  į dešimt  sklypų  ir  paskirties  pakeitimo , detalusis planas:

 Aiškinamasis  raštas

Pagrindinis   brėžinys

Infrastruktūros  brėžinys

Procedūrų dokumentai

Sprendinių poveikio  vertinimas

Viešinimo dokumentai

 

Žemės sklypo suformavimo Nemuno g., Gelgaudiškio m., Šakių rajonono savivaldybėje  detalusis planas-

Pagrindinis sprendinių  brėžiys

Bendroji  dalis

Papildomi dokumentai

Topografinė nuotrauka

 

2014-10-10  TERITORIJŲ  PLANAVIMO KOMISIJAI  TEIKIAMI  DERINTI DOKUMENTAI-

 

 

UAB "Greičio forma" žemės sklypo (kadastrinis Nr.8435/0002:111, esančio  Girėnų kaime Šakių  rajone  paskirties keitimo detalusis  planas-

 

Aiškinamasis  raštas

Įvažiavimo schema

Pagrindinis brėžinys

Planvavimo  sąlygos

Žemės dokumentai

Sprendinių vertinimo ataskaita

Viešo  svarstymo  dokumentai 

  

 

Šakių  rajono šilumos ūkio   specialusis planas

 

Planavimo sąlygos, sąvadas

Gelgaudiškio  miesto  sprendiniai

Lekėčių miestelio sprendiniai

 Šakių  miesto  sprendiniai

Aiškinamasis  raštas

Viešinimo procedūros

Techninė užduotis, darbų sutartis

SPAV ataskaita

SPV ataskaita 

 

 

 

2014-11- 07  TERITORIJŲ  PLANAVIMO  KOMISIJAI   TEIKIAMI  DERINTI   DOKUMENTAI- 

 

Šakių  rajono  šilumos ūkio  specialusis  planas 

 

 

 Aiškinamasis  raštas

Planavimo sąlygos, sąvadas

Gelgaudiškio  miesto  sprendiniai

 

 Šakių  miesto  sprendiniai

Viešinimo procedūros

Techninė užduotis, darbų sutartis

SPAV ataskaita

SPV ataskaita 

 

 Ramūno Česnako  kaimo plėtros  žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos  vietai  ir žemės ūkio  veiklai  reikalingų  statinių statybos vietai  parinkti

Bendroji dalis

Pagrindinis  sprendinių brėžinys

 

 2014-12-19  TERITORIJŲ  PLANAVIMO  KOMISIJAI  TEIKIAMI   DERINTI  DOKUMENTAI -

  Sigito  Tamošaičio kaimo plėtros  žemėtvarkos projektas

Bendroji dalis

Pagrindinis sprendinių brėžinys

 

2015-02-06  TERITORIJŲ PLANAVIMO  KOMISIJAI  TEIKIAMI DERINTI DOKUMENTAI-

Mariaus Račkausko  kaimo plėtros  žemėtvarkos projektas

Aiškinamasis  raštas

Pagrindinis sprendinių brėžinys

 

2015-03-06 TERITORIJŲ PLANAVIMO  KOMISIJAI  TEIKIAMI DERINTI  DOKUMENTAI-

Vandenviečių  sanitarinių apsaugos zonų  nustatymo Šakių rajono  teritorijoje  specialusis planas

Aiškinamasis raštas (tikroji būklė)

Aiškinamasis  raštas (Koncepcija)

Aiškinamasis  raštas (Sprendiniai)


Žemės sklypų sąrašas


Gręžinių sąrašas


Korespondencija1

Korespondencija2

Vandenviečių planas

Sprendinių vertinimo poveikio  ataskaita

Techninė užduotis, planavimo sąlygos

Viešinimo procedūros

Derinimo raštai, planavimo sąlygos

Derinimo aktai su žemės savininkais

Žemės savininkų informavimas apie SAZ nustatymą

 

Ramūno  Česnako  kaimo plėtros žemėtvarkos projektas

Projekto byla

Pagrindinis sprendinių brėžinys

 

Dainiaus  Mielinio  kaimo plėtros  žemėtvarkos  projektas

Sprendinių  brėžinys

Projekto byla

 

2015-06-05  TERITORIJŲ  PLANAVIMO  KOMISIJAI  TEIKIAMI  DERINTI  DOKUMENTAI-

UAB "Lauksva"  žemės sklypo, esančio V.Kudirkos g.24, Šakių mieste, planas, kuriuo numatoma koreguoti  detaliojo plano  sprendinius (TPĮ 28 strp. 8 d.)

Sklypo planas

Bendroji dalis

Aiškinamasis raštas

Pagrindinis sprendinių brėžinys 1

Pagrindinis   sprendinių brėžinys 2

 

2015 -09- 11 TERITORIJŲ  PLANAVIMO  KOMISIJAI  TEIKIAMI   DERINTI  DOKUMENTAI-

 

Ernestos Draždžiulytės-Ūsienės  kaimo plėtros žemėtvarkos  projektas

Aiškinamasis raštas
Darbų programa

NŽT sprendimas

SPAV ataskaita

Sprendinių brėžinys

Žemės dokumentai

Šakių  rajono  Grinaičių  žemės ūkio  bendrovės  žemės sklypų (kadastriniai Nr.8484/0003:644; 8484/0003:720; 8484/0003:734)  sujungimo, bei sanitarinės apsaugos  zonos nustatymo detalusis planas:

Aiškinamasis raštas

Bendroji dalis, planavimo sąlygos

Žemės, statinių  išrašai

Sprendinių  brėžinys

 

2015-10-09  TERITORIJŲ  PLANAVIMO  KOMISIJAI  TEIKIAMI  DERINTI  DOKUMENTAI -

Justės  Šimoliūnaitės  kaimo plėtros žemėtvarkos  projektas (paslaugos Nr.KPZP - 1033)

Vidmanto Statkevičiaus  kaimo plėtros  žemėtvarkos  projektas (paslaugos  Nr. KPZP - 720)

Informacija patalpinta  www.tpdris.lt  tinklalapyje.

2015-10-23 TERITORIJŲ PLANAVIMO KOMISIJAI  TEIKIAMI  DERINTO  DOKUMENTAI-

Šakių  rajono  savivaldybės Tarybos 2004 m. gruodžio mėn. 23 d. sprendimu  Nr.T-304, patvirtinto  Šakių  miesto  bendrojo plano  korektūros, patvirtinant miesto ribą ir centro detalaus plano, koregavimas:

Bendroji dalis
Planavimo sąlygos, sutikimai

Viešinimo ataskaita

Žemės registrai

Titulinis lapas

Justės  Šimoliūnaitės  kaimo plėtros žemėtvarkos  projektas (paslaugos Nr.KPZP - 1033)

Vidmanto Statkevičiaus  kaimo plėtros  žemėtvarkos  projektas (paslaugos  Nr. KPZP - 720)

 

2016-02-26  TERITORIJŲ  PLANAVIMO  KOMISIJAI  TEIKIAMI   DERINIMO  DOKUMENTAI-

Marijampolės apskrities  Šakių rajono  Kidulių  smėlio  telkinio II  sklypo naujo ploto  išteklių  naudojimo  planas Palankinės k., Kidulių sen., Šakių rajono sav.

Naudojimo  planas
Priedas 1-13 ir 17-23

Priedas 14

Priedas 15

Priedas 16

Priedas 24

Pagrindinis sprendinių brėžinys

Nuostolių planas

Topografinis  planas

Išteklių planas

2016-08-26 TERITORIJŲ  PLANAVIMO  KOMISIJAI  TEIKIAMI  DERINTI   DOKUMENTAI -

Justo  Galginaičio kaimo plėtros  žemėtvarkos  projektas ŽPDRIS (paslaugos Nr.KPZP-21421)

Aliaus  Staugaičio  žemės sklypo, esančio Liepų g.3A, Lukšių mstl., Šakių r., (kadastrinis Nr.8464/0001:582) detaliojo plano koregavimas  techninio projekto  rengimo metu-

  Sprendinių brėžinys

  Aiškinamasis raštas ir sprendiniai

 

2016-10-14  TERITORIJŲ PLANAVIMO KOMISIJAI  TEIKIAMI  DERINTI DOKUMENTAI

Šakių rajono savivaldybės  teritorijos bendrojo plano  keitimas

Procedūriniai dokumentai

Planavimo sąlygos 1

Planavimo sąlygos 2

Sprendiniai

Rekreacijos, turizmo, gamtois ir kultūros paveldo plėtojimo brėžinys

Ekologinio kompensavimo sistemos vystymosi brėžinys

Žemės naudojimo  ir apsaugos reglamentų brėžinys

Inžinerinės infrastruktūros ir susisiekimo brėžinys

Sprendinių poveikio vertinimas

SPAV apimties dokumento rengimo pradžia

SPAV ataskaitos ir koncepcijos alternatyva

Pritarimas koncepcijos alternatyvai

Parengtų sprendinių viešinimas

SPAV vertinimo subjektų išvados dėl apimties nustatymo ir ataskaitos kokybės

Tarybos sprendimas dėl pritarimo pasirinktai koncepcijos alternatyvai ir viešinimas

 

2016-11-25 TERITORIJŲ PLANAVIMO  KOMISIJAI TEIKIAMI  DERINTI PROJEKTAI-

Alvydo  Drevininkaičio žemės sklypo (kadastro Nr.8435/0002:96), esančio Striūpų k., Šakių sen., Šakių r.sav. detaliojo plano koregavimas statinio projekto  rengimo metu

Aiškinamasis raštas

Procedūriniai dokumentai

Sprendinių brėžinys

 

2016-12-06 TERITORIJŲ PLANAVIMO KOMISIJAI  TEIKIAMI  DERINTI  PROJEKTAI-

Šakių rajono savivaldybės  bendrojo plano  keitimas

Procedūriniai dokumentai

Planavimo sąlygos 1

Planavimo sąlygos 2

 

Žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų brėžinys 1

 

Ekologinio kompensavimo sistemos vystymo brėžinys

 

Rekreacijos ir turizmo, gamtos ir kultūros paveldo plėtojimo brėžinys

 

Inžinerinės infrastruktūros ir susisiekimo brėžinys

Esama būklė inžinerinės infrastruktūros ir susisiekimo brėžinys

Sprendiniai 2

SPAV dokumentas

Žemės naudojimo ir apsaugos  reglamentų brėžinys 2

 

2017-03-17  TERITORIJŲ PLANAVIMO KOMISIJAI TEIKIAMI  DERINTI PROJEKTAI-

Šakių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimas

Planavimo sąlygos 1

Planavimo sąlygos 2

Planavimo darbų programa ir kiti dokumentai

Informavimas apie rengimo pradžią

Informavimas apie SPAV apimties nustatymo dokumento rengimo pradžią

Informavimas apie SPAV ataskaitos ir koncepcijos  alternatyvas

Informavimas apie pritarimą koncepcijos alternatyvai

Informavimas apie parengtų sprendinių viešinimą

Suinteresuotos visuomenės informavimas

Informavimas apie parengtų sprendinių viešinimą -pakartotinis

Suinteresuotos visuomenės informavimas-pakartotinis

BP rengimo etapo metu gauti pasiūlymai ir teikti atsakymai

BP rengimo etapo metu gauti pasiūlymai ir teikti atsakymai-pakartotino viešinimo

Planavimo organizatoriaus pritarimai stadijoms

SPAV vertinimo subjektų išvados dėl apimties nustatymo ir ataskaitos kokybės

Tarybos sprendimas dėl pritarimo pasirinktai koncepcijos alternatyvai ir viešinimo proceso medžiaga

Sprendinių viešinimo procesas-viešinimo pradžia

Sprendinių viešinimo procesas-pakartotinis-viešinimo pradžia

Protokolai-vieši susirinkimai-sprendiniai

SPV ataskaita

Sprendinių - aiškinamasis raštas

Žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų brėžinys

Ekologinio kompensavimo sistemos vystymo brėžinys

Inžinerinės infrastruktūros ir susisiekimo brėžinys

Rekreacijos- turizmo, gamtos ir kultūros paveldo plėtojimo brėžinys

 

2017-05-05 TERITORIJŲ PLANAVIMO KOMISIJAI DERINTI TEIKIAMI PROJEKTAI-

Žemės sklypo (kadastrinis r.8433/0001:740), esančio Miško g.22, Giedručių k., Šakių r.sav. detaliojo plano koregavimas statybos techninio projekto rengimo metu:
Bendrieji  duomenys

Sprendinių brėžinys

Aiškinamasis raštas

 

 R.Maksvyčio žemės sklypo (kadastro Nr.8433/0001:752), esančio Šiaurės g.8,Giedručių k., Šakių r.sav. detaliojo plano koregavimas statinio techninio projekto  rengimo metu:

Aiškinamasis  raštas

Sprendinių brėžinys

Bendrieji duomenys

 

L.Saunorienės žemės sklypo (kadastro Nr.8433/0001:740), esančio Miško g.22, Giedručių k., Šakių r.sav.  detaliojo plano koregavimas statinio techninio projekto rengimo metu:

Aiškinamasis raštas

Sprendinių brėžinys

Bendrieji duomenys

 

 TERITORIJŲ PLANAVIMO KOMISIJAI TEIKIAMAS VONIŠKIŲ ŽŪB DARBININKŲ G.4, VONIŠKIŲ K., PLOKŠČIŲ SEN., ŠAKIŲ R.SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMAS-

Aiškinamasis raštas ir sprendinių brėžinys

 

 

 TERITORIJŲ PLANAVIMO KOMISIJAI TEIKIAMI PROJEKTAI-

REGINOS  ČERNAUSKIENĖS  KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTAS ( KPZP-35421)

TADO MICKAIČIO  KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTAS (KPZP-42751)

 

2018-12-14

Žemės sklypų  Šakių r.sav. Vilkeliškių k., Kęstučio g.108 (kadastro Nr.8433/0004:2), Vilkeliškių k., Kęstučio g.108 A (kadastro Nr.8433/0004:27) ir  Vilkeliškių k., Kęstučio g.110 (kadastro Nr.8433/0004:10) detaliojo plano sprendinių koregavimo, techninio projekto rengimo metu

Techninio projekto sprendiniai

Detaliojo plano 2011 m.sprendinių brėžinys

Detaliojo plano 2013 m. sprendinių brėžinys

Aiškinamasis raštas

Žemės registro išrašai

Sutikimas

Sprendinių brėžinys 1

Sprendinių brėžinys 2

Sklypo sutvarkymo dalis

 

Paskutinis atnaujinimas: 2021-08-16 10:57:36