Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Konsoliduoti finansinių ataskaitų rinkiniai

Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys už 2012 m.
Veiklos rezultatų ataskaita
Apskaitos politika
Atsargos pastabos 2
Atsargų vertė
Balansas UAB
Balansas viešųjų įstaigų
Bendroji informacija
Fin. invest. veikla
Finansinės būklės ataskaita 1
Finansinės būklės ataskaita 2
Finansinės nuomos pastabos
Finansiniai įsipareigojimai
Gautinos sumos
Grynojo turto pokyčių ataskaita
Ilg. turto konsolid. pokyčiai
Ilgal. mater. turtas
IMT pastabos 1
Inf. apie kontrol.
Išankstiniai mokėjimai
Kitos pajamos
Kitos pajamos 2
Klaidų įtaka FBA
Klaidų įtaka VRA
Kt. veiklos paj. ir sąnaudos
Mokesčių pajamos
Mokėtinos sumos
Nemater. turto pastabos 1
Nematerialus turtas
NT pastabos 1
Nuomos gavėjai
Nuomos įsipareigojimai
Paskolos 1
Paskolos 2
Pinigų srautų ataskaita
Pokyčių pastabos
Segmentai
Segmentai praeitų metų
Suteiktos garantijos
Valstybės atsargų vertė
Valstybės IMT

 Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys už 2013 m.

Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys už 2014 m.

Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys už 2015 m.

Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys už 2016 m.

Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys už 2017 m.

Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys už 2018 m.

 

Paskutinis atnaujinimas: 2019-05-27 15:55:17