Lietuvių kalba English
Viešoji ir privati partnerystė

TEISĖS AKTAI

2024 m.

Šakių rajono savivaldybės tarybos 2024 m. sausio 19 d. sprendimas Nr. T-29 "Dėl kelių, gatvių ir jų inžinerinių tinklų statybos, rekonstravimo ir kapitalinio remonto Šakių rajono savivaldybėje, dalyvaujant ūkininkams ir juridiniams asmenims, tvarkos aprašo patvirtinimo"

Šakių rajono savivaldybės tarybos 2024 m. sausio 19 d. sprendimas Nr. T-27 "Dėl daugiabučių gyvenamųjų namų kiemų dangų remonto, dalyvaujant fiziniams ir (ar) juridiniams asmenims, organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo"

Šakių rajono savivaldybės tarybos  2024 m. sausio 19 d. sprendimas T-28 "Gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti ir kurti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašas"

2020 m.

2020 metų paraiškų pirmumo eilė, patvirtinta 2021 m. sausio 13 d. administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AT-25

Administracijos direktoriaus įsakymas dėl nuolat veikiančios susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir kitų infrastruktūros objektų naujos statybos, rekonstravimo ir remonto paraiškų nagrinėjimo ir vertinimo komisijos sudarymo

2019 m.

Šakių rajono savivaldybės susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir kitų infrastruktūros objektų naujos statybos, rekonstravimo ir remonto, dalyvaujant fiziniams ir juridiniams asmenims, organizavimo tvarkos aprašas


 

PARAIŠKŲ TEIKIMAS

2021 m.

Kvietimas teikti paraiškas dėl rajono savivaldybės susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir kitų infrastruktūros objektų naujos statybos, rekonstravimo ir remonto, dalyvaujant fiziniams ir juridiniams asmenims

2020 m.

Kvietimas teikti paraiškas dėl rajono savivaldybės susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir kitų infrastruktūros objektų naujos statybos, rekonstravimo ir remonto, dalyvaujant fiziniams ir juridiniams asmenims

Paskutinis atnaujinimas: 2024-02-28 13:13:08