Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
SKELBIAMAS KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS
2020-06-17

Skelbiamas kvietimas teikti paraiškas DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SUSISIEKIMO komunikacijų, INŽINERINIŲ tinklų ir kitų INFRASTRUKTŪROS objektų NAUJOS STATYBOS, REKONSTRAVIMO IR REMONTO, DALYVAUJANT FIZINIAMS IR JURIDINIAMS ASMENIMS

Šakių rajono savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas dėl rajono savivaldybės susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir kitų infrastruktūros objektų naujos statybos, rekonstravimo ir remonto, dalyvaujant fiziniams ir juridiniams asmenims. Kvietimas skelbiamas vadovaujantis 2019 m. gruodžio 20 d. Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 393 patvirtintu tvarkos aprašu, su kuriuo susipažinti galima https://www.sakiai.lt/teises-aktas/29961.

Paraiškos priimamos ir užregistruojamos Savivaldybės administracijos priimamajame tiesiogiai, siunčiamos paštu arba elektroniniu paštu savivaldybe@sakiai.lt, teikiant elektroninį dokumentą, pasirašytą elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo reikalavimus.

Kartu su paraiška privalo būti pateikta:

  • prašomo atlikti Infrastruktūros įrengimo apimtys, objekto schema, matmenys ir/ar projektiniai pasiūlymai, preliminari Infrastruktūros įrengimo vertė;
  • jei paraišką teikia įgaliotas asmuo – teisės aktų nustatyta tvarka išduotas įgaliojimas atstovauti Pareiškėjui ir jo kontaktiniai duomenys.
  • prie paraiškos gali būti pateikti ir kiti Pareiškėjo nuomone svarbūs dokumentai.

Pareiškėjas – fizinis (asmeniškai arba įgaliotas kitų vardu teikti prašymus ir pasirašyti sutartį) ar juridinis asmuo, teikiantis pasiūlymą perduoti tikslines lėšas susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir kitų infrastruktūros objektų naujai statybai, rekonstravimui ir remontui.

Pareiškėjo lėšomis finansuojama tik objekto statybos montavimo darbų vertė, kuri turi būti ne mažesnė kaip 50 proc.

Savivaldybės skiriama didžiausia (maksimali) bendra paramos suma objekto (-ų) statybos montavimo darbams yra ne daugiau kaip 30 tūkst. Eur su PVM vieneriems biudžetiniams metams.

Nuo kvietimo teikti paraiškas paskelbimo dienos paraiškoms pateikti skiriamas 60 kalendorinių dienų laikotarpis.

Paraiškos išnagrinėjamos ir įvertinamos ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo paraiškų teikimo termino pabaigos.

Pareiškėjai raštu ir žodžiu gali pateikti klausimus: - telefonu: 8 (345) 60756, elektroniniu paštu aurimas.staugaitis@sakiai.lt; paštu, adresu: Bažnyčios g. 4, Šakiai.