Lietuvių kalba English
Lengvai suprantama kalba Gestų kalba
Komitetai
FINANSŲ IR RAJONO PLĖTROS KOMITETAS
 
 
Aušrelė Pukinskienė (deklaracija)
pirmininkė
Mantas Puskunigis
pavaduotojas
Rasita Grincevičienė
narė
Raminta Jakelaitienė
narė
Ramūnas Kaunas
narys
Ričardas Lekavičius
narys
Edgaras Pilypaitis
narys

ŪKIO IR VERSLO KOMITETAS
 
 
Giedrius Pulokas (deklaracija)
pirmininkas
Romas Pukinskas
pavaduotojas
Martinas Eimutis
narys
Dainius Grincevičius
narys
Valdas Stankūnas
narys
Artūras Varankevičius
narys

ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO KOMITETAS
 
 
Bernardinas Petras Vainius (deklaracija)
pirmininkas
Irma Bartkutė
pavaduotoja
Jonas Bakas
narys
Kristina Geršvaltaitienė
narys
Rima Rauktienė
narė
Violeta Simonavičienė
narė

KONTROLĖS KOMITETAS
 
 
Artūras Varankevičius (deklaracija)
pirmininkas
Jonas Bakas
pavaduotojas
Ričardas Lekavičius
narys
Aušrelė Pukinskienė
narė
Rima Rauktienė
narė

SVEIKATOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETAS
 
 
Ilona Šeflerienė (deklaracija)
pirmininkė
Rimgaudas Juozas Lebedžinskas
pavaduotojas
Vaidas Balčiūnas
narys
Gerda Dobrovolskytė
narė
Aušra Jakavičienė
narė
Tomas Skaizgirys
narys