Lietuvių kalba English
Dažniausiai užduodami klausimai Svetainės struktūra Telefonų numeriai Facebook
Komitetai
FINANSŲ IR RAJONO PLĖTROS KOMITETAS
 
 
Aušrelė Pukinskienė
pirmininkė
Vaidas Balčiūnas
pavaduotojas
Rasita Grincevičienė
narė
Raminta Jakelaitienė
narė
Gintautas Lenkas
narys
Mantas Puskunigis
narys

ŪKIO IR VERSLO KOMITETAS
 
 
Artūras Varankevičius
pirmininkas
Juozas Žemaitis
narys
Romas Pukinskas
narys
Valdas Stankūnas
narys
Valda Ugenskienė
narė
Vidmantas Muraška
narys

ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO KOMITETAS
 
 
Bernardinas Petras Vainius
pirmininkas
Margarita Liukaitienė
pavaduotoja
Jonas Bakas
narys
Antanas Burkšaitis
narys
Darius Jakavičius
narys
Rima Rauktienė
narė

KONTROLĖS KOMITETAS
 
 
Jonas Bakas
pirmininkas
Vaidas Balčiūnas
pavaduotojas
Aušrelė Pukinskienė
narė
Bernardinas Petras Vainius
narys

SVEIKATOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETAS
 
 
Martinas Eimutis
pirmininkas
Mečislovas Švabas
pavaduotojas
Judita Ambrasienė
narė
Gerda Dobrovolskytė
narė
Tomas Skaizgirys
narys
Mantas Ižganaitis
narys