Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Koordinuota pagalba vaikui ir šeimai

Koordinuota pagalba vaikams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) – koordinuotas švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų teikimas vaikams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) gyvenantiems savivaldybės teritorijoje.

Tikslas – sudaryti palankias sąlygas vaiko gerovei, padedant jo tėvams (globėjams, rūpintojams) kurti saugią aplinką, užtikrinti gyvenimo, asmeninių bei socialinių ryšių kokybę.

 

Kam teikiama koordinuota pagalba?

Kokioms šeimų grupėms teikiama koordinuota pagalba?

Kas nustato, kokios pagalbos reikia?

Kas teikia koordinuotą pagalbą?

 

Koordinuotai teikiamų paslaugų skyrimo ir teikimo klausimai svarstomi, kai:

Koordinuotos pagalbos vaikui ir jo šeimai skyrimo kriterijai:

 

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė

Aušra Pavydienė
110 kabinetas

Kontaktiniai duomenys:
Tel.:  8 345 66 153
Mob. tel.: +370 60 580 354
El. p. ausra.pavydiene@sakiai.lt

Darbo laikas:
pirmadieniais – ketvirtadieniais 8.00 – 12.00 val., 12.45 – 17.00 val.,
penktadieniais 8.00 – 12.00 val., 12.45 – 16.45 val.Paslaugos vaikui ir šeimai

Eil.

Nr.

Viešoji paslauga (pavadinimas ir trumpas apibūdinimas)

Paslaugos

teikėjas

Paslaugos gavėjas (vaikas, suaugęs asmuo, šeima, grupė asmenų ir kt.)

Paslaugos teikimo vieta

Paslaugos

trukmė

Registracijos tel. Nr. ir el. paštas

Paslaugos kaina asmeniui

 

 

1.

 

Individualios,  psichologo

konsultacijos:

pagalba susidūrus su asmeniniais, mokymosi, darbo ar šeimos sunkumais, išgyvenant krizę. Taip pat siekiant pažinti save ir tobulėti kaip asmenybei.

Bendruomeniniai šeimos namai

 

 

Vaikai bei suaugę asmenys

Birutės g.10, Šakiai

 

 

10 val. vienam asmeniui (konsultacijos trukmė 1 val.)

 

Tel. Nr. 8 699 6665 el. p: vaikaisakiai@gmail.com ,facebook paskyroje: bendruomeniniai šeimos namai

 

 

Paslauga

nemokama

 

 

 

2.

 

Grupinės psichologo konsultacijos:

efektyvus būdas spręsti savo asmeninius ir bendravimo sunkumus, galimybė geriau pažinti save per santykį su kitais žmonėmis, giliau suvokti savo jausmus, elgesio motyvus taip  įgyti naujų efektyvesnio bendravimo įgūdžių, išmokti drąsiau ir atviriau reikšti savo mintis ir jausmus. 

Bendruomeniniai šeimos namai

 

 

 

Vaikai bei suaugę asmenys

Šakių rajono

savivaldybės teritorijoje pagal poreikį  

 

 

(vaikų grupė -10 susitikimų, vienas užsiėmimas 2 val., suaugusių grupė - 10 susitikimų, vienas susitikimų 2 val.)

 

 

Tel. Nr. 8 699 6665 el. p: vaikaisakiai@gmail.com ,facebook paskyroje: bendruomeniniai šeimos namai

 

 

 

Paslauga

nemokama

 

3.

Individualios socialinio darbuotojo konsultacijos:

informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugos.

Bendruomeniniai šeimos namai

Vaikai bei suaugę asmenys

Birutės g.10, Šakiai

8 val. vienam asmeniui (konsultacijos trukmė 1 val.)

Tel. Nr. 8 699 6665 el. p: vaikaisakiai@gmail.com ,facebook paskyroje: bendruomeniniai šeimos namai

Paslauga

nemokama

 

 

 

4.

 

Emocinio intelekto lavinimo užsiėmimai vaikams ir suaugusiems:

 mokymas gebėti dirbti kartu su kitais, produktyviai mokytis, atlikti svarbiausius vaidmenis šeimoje, bendruomenėje, darbo vietoje.

Bendruomeniniai šeimos namai

 

 

Vaikai bei suaugę asmenys

Birutės g.10, Šakiai

 

 

( vaikų grupė -10 susitikimų , vienas užsiėmimas 2 val., suaugusių grupė - 10 susitikimų, vienas susitikimas 3val.)

 

val.)

 

 

 

Tel. Nr. 8 699 6665 el. p: vaikaisakiai@gmail.com ,facebook paskyroje: bendruomeniniai šeimos namai

 

 

 

Paslauga

nemokama

 

 

 

5.

 

Paramos grupė nėščiosioms: motinos, tėvo vaidmuo vaiko gyvenime, prieraišumo formavimasis vaikystėje ir įtaka suaugusiojo gyvenime, asmenybės raidos teorija, psichodinaminė asmenybės samprata.

 

Bendruomeniniai šeimos namai

 

 

 

Nėščioms moterims bei jų artimiesiems

 

 

 

Šakių rajono

savivaldybės teritorijoje pagal poreikį

 

 

(5 susitikimai po 2 val.)

 

 

Tel. Nr. 8 699 6665 el. p: vaikaisakiai@gmail.com ,facebook paskyroje: bendruomeniniai šeimos namai

 

 

 

Paslauga

nemokama

 

 

 

6.

 

 

Neuroedukaciniai užsiėmimai vaikams ir suaugusiems:

gebėjimas valdyti konfliktus (išorinius, vidinius), pozityvus mąstymas, empatija, atveria nemedikamentines galimybes žmogaus psichoemocinei sveikatai stiprinti, kūrybingumo plėtojimas.

 

 

 

 

Bendruomeniniai šeimos namai

 

 

 

Vaikai bei suaugę asmenys

Šakių rajono

savivaldybės teritorijoje pagal poreikį

 

(vaikų grupė -10 susitikimų , vienas užsiėmimas 2 val., suaugusių grupė - 10 susitikimų, vienas susitikimas 2 val.)

 

 

Tel. Nr. 8 699 6665 el. p: vaikaisakiai@gmail.com ,facebook paskyroje: bendruomeniniai šeimos namai

 

 

 

Paslauga

nemokama

 

 

7.

 

Pozityvios tėvystės mokymai:

suteikia žinių apie pozityvų vaikų auklėjimą bei ugdymą, emocinę vaiko kompetenciją, stiprių jausmų valdymą, ribas ir taisykles.

 

Bendruomeniniai šeimos namai

 

Tėvai, globėjai

Šakių rajono

savivaldybės teritorijoje pagal poreikį

 

(20 val. 10 užsiėmimų po 2 val.)

 

Tel. Nr. 8 699 6665 el. p: vaikaisakiai@gmail.com ,facebook paskyroje: bendruomeniniai šeimos namai

 

 

Paslauga

nemokama

 

8.

Mediacijos paslaugos:

taikus ginčo, nesutarimo, konfliktinės situacijos sprendimo būdas, padedant nešališkam profesionaliam mediatoriui. Galima nemokama teisinė pagalba.

Bendruomeniniai šeimos namai

Suaugę asmenys

Birutės g.10, Šakiai

1 kartą per mėnesį

Tel. Nr. 8 699 6665 el. p: vaikaisakiai@gmail.com ,facebook paskyroje: bendruomeniniai šeimos namai

Paslauga

nemokama

 

9.

Šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultrinės:

šeimos klubai, dviračių žygiai, stovyklos, edukacinės ekskursijos.

 

Bendruomeniniai šeimos namai

 

Visi šeimos nariai

Šakių rajono

savivaldybės teritorijoje pagal poreikį

Pagal poreikį

 

Tel. Nr. 8 699 6665 el. p: vaikaisakiai@gmail.com ,facebook paskyroje: bendruomeniniai šeimos namai

 

Paslauga

nemokama

 

 

10.

 

Vaikų priežiūros paslauga:

suteikiama projekto dalyviams užsiėmimų metu. Tėvelių mokymosi metu, vaikams garantuojamas saugumas bei užimtumas.

 

 

Bendruomeniniai šeimos namai

 

Vaikai nuo 3 iki 7 metų.

Birutės g.10, Šakiai

 

 

4 val. per dieną

 

Tel. Nr. 8 699 6665 el. p: vaikaisakiai@gmail.com ,facebook paskyroje: bendruomeniniai šeimos namai

 

 

Paslauga

nemokama

 

 

11.

 

Jogos užsiėmimai:

tai savęs pažinimo būdas fiziniame, mentaliniame, emociniame, dvasiniame lygmenyje, kuris prasideda kūno o baigiasi dvasios tobulinimu.

Bendruomeniniai šeimos namai

 

 

Suaugę asmenys

Šakių rajono

savivaldybės teritorijoje pagal poreikį

 

 

 

Vieną kartą savaitėje ( trys grupės)

 

Tel. Nr. 8 699 6665 el. p: vaikaisakiai@gmail.com ,facebook paskyroje: bendruomeniniai šeimos namai

 

 

Paslauga

nemokama

 

 

12.

 

Užsiėmimai: harmonija ir sveikata:

mokoma sveikatą stiprinančių kvėpavimo, atsipalaidavimo pratimų, pagalba sau stresinėse būsenose, mokoma kaip suderinti ir išlaikyti dvasinę pusiausvyrą šeimoje, darbe bei tarpusavio santykiuose.

 

 

 

Bendruomeniniai šeimos namai

 

 

Vaikai bei suaugę asmenys

Šakių rajono

savivaldybės teritorijoje pagal poreikį

 

 

Vieną kartą savaitėje (viena grupė)

 

Tel. Nr. 8 699 6665 el. p: vaikaisakiai@gmail.com ,facebook paskyroje: bendruomeniniai šeimos namai

 

 

Paslauga

nemokama

 

13.

 

 

Individualios socialinio darbuotojo konsultacijos:

informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugos.

 

UAB Šakių psichikos sveikatos centras

 

Vaikas, suaugęs asmuo

 

Bažnyčios g. 37, Šakiai

 

 

Pagal poreikį

Registracija adresu:

Bažnyčios g. 37, Šakiai; tel. Nr. (8 345) 51021

 

 

Paslauga

nemokama

 

 

14.

 

Medicinos psichologo konsultacija:

Tikslas padėti žmonėms išsiaiškinti, suprasti bei spręsti asmeninius arba tarpasmeninius su psichologine savijauta ar elgesiu susijusius sunkumus.

 

UAB Šakių psichikos sveikatos centras

 

Vaikas, suaugęs asmuo

 

Bažnyčios g. 37, Šakiai

 

 

Pagal poreikį

Registracija adresu:

Bažnyčios g. 37, Šakiai; tel. Nr. (8 345) 51021

 

 

Paslauga

nemokama

 

 

15.

 

Gydytojo psichiatro konsultacija:

Įvairių psichikos sutrikimų, reakcijų, ligų gydymas psichotropiniais vaistais.

 

 

 

.

UAB Šakių psichikos sveikatos centras

 

Vaikas, suaugęs asmuo

 

Bažnyčios g. 37, Šakiai

 

 

Pagal poreikį

 

Registracija adresu:

Bažnyčios g. 37, Šakiai; tel. Nr. (8 345) 51021

 

 

 

Paslauga

nemokama

 

 

16.

 

 

Individualios,  psichologo

konsultacijos: prevencinėmis priemonėmis stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos mokykloje kūrimą, padėti mokiniams, mokytojams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais, (globėjais).

 

 

 

 

 

 

Šakių rajono savivaldybės Pedagoginė psichologinė tarnyba

 

 

 

Vaikas, suaugęs asmuo

 

 

 

Šaulių g. 20,

Šakiai

 

 

 

 

Pagal poreikį

Registracija adresu:

 

Šaulių g. 20, el. p: sakiai.ppt@gmail.com

Tel.: 8 345 60188

 

 

 

 

Paslauga

nemokama

 

17.

 

 

Socialinių įgūdžių ugdymo grupės:

Tikslas - suteikti asmeniui dorinės ir socialinės brandos, ugdyti gyvenime būtinas bendrąsias kompetencijas ir gebėjimus, praktinius gebėjimus ir savarankiškumo įgūdžius (gebėjimo pasirūpinti savimi, savo aplinka), suteikti žinių, elementarių gebėjimų bei nuostatų, padėsiančių pagal galimybes būti veikliam, dalyvauti kartu su kitais laisvalaikio, užimtumo veiklose, integruotis visuomenėje).

 

 

 

 

 

 

 

 

Šakių rajono savivaldybės Pedagoginė psichologinė tarnyba

 

 

 

          Vaikas

 

 

 

Šaulių g. 20,

Šakiai

 

 

 

 

Pagal poreikį

Registracija adresu:

 

Šaulių g. 20, el. p: sakiai.ppt@gmail.com

Tel.: 8 345 60188

 

 

 

 

 

Paslauga

nemokama

 

18.

 

Pozityvios tėvystės mokymai:

Tikslas - mokyti tėvus konstruktyviai

bendrauti su vaikais ir paaugliais,

kurti pagarbius tarpusavio santykius, užmegzti glaudesnius ir  šiltesnius santykius su vaikais, mokyti   geresnių bendravimo įgūdžių, ieškoti efektyvesnių auklėjimo būdų.

 

 

 

 

 

 

 

 

Šakių rajono savivaldybės Pedagoginė psichologinė tarnyba

    

Tėvai, globėjai

 

Šaulių g. 20,

Šakiai

 

 

Pagal poreikį

Registracija adresu:

 

Šaulių g. 20, el. p: sakiai.ppt@gmail.com

Tel.: 8 345 60188

 

 

Paslauga

nemokama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

Specialiųjų ugdymosi poreikių ir jų lygio nustatymas, specialaus ugdymo skyrimas.

dokumentų analizė, vertinimas, rekomendacijų pateikimas, konsultavimas

 

 

 

Šakių rajono savivaldybės Pedagoginė psichologinė tarnyba

 

          Vaikas

 

Šaulių g. 20,

Šakiai

 

 

Pagal poreikį

Registracija adresu:

 

Šaulių g. 20, el. p: sakiai.ppt@gmail.com

Tel.: 8 345 60188

 

 

Paslauga

nemokama

 

20.

 

Ankstyvosios intervencijos programa:

Tikslas- siekti kuo anksčiau nustatyti ir motyvuoti vaikus atsisakyti žalingų įpročių, laiku suteikti kompleksinę psichologinę, medicininę ar kitą pagalbą vaikui ir šeimai, išvengti neigiamų medicininių, ekonominių, socialinių ir teisinių padarinių, susijusių su narkotikų, psichotropinių, kitų psichiką veikiančių medžiagų neteisėtu vartojimu. Ankstyvosios intervencijos programos uždaviniai: 1. motyvuoti vaiką atsisakyti alkoholio ir (ar) narkotikų vartojimo; 2. suteikti žinių apie alkoholio ir narkotikų keliamą žalą; 3. keisti vaikų požiūrį į savo elgesį ir įpročius (alkoholio ir (ar) narkotikų vartojimą).

 

 

 

 

Šakių rajono savivaldybės Pedagoginė psichologinė tarnyba/visuomenės sveikatos biuras

 

 

 

Asmenys nuo 14 iki 21 m., savanoriškai pateikę prašymą arba tikslingai nukreipti pareigūno, teismo ar savivaldybės vaiko gerovės komisijos.

 

 

 

Šaulių g. 20,

Šakiai

 

 

 

Asmeniui, grupei asmenų (6- 12 asm.) Pagal poreikį

 

 

 

Registracija adresu:

 

Šaulių g. 20, el. p: sakiai.ppt@gmail.com

Tel.: 8 345 60188,

 Kudirkos g. 64, Šakiai el. p. saugok@sakiaivsb.lt,

86 4190080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paslauga

nemokama

 

21.

 

GIMK mokymai:

pagalba globėjams (rūpintojams) ir įtėviams - paslauga teikiama vaikus globojantiems (rūpinantiems) ar įvaikinusiems asmenims bei siekiantiems jais tapti, vykdant atranką, konsultavimą bei organizuojant mokymus, suteikiant žinių ir kompetencijų, reikalingų auginant globojamus (rūpinamus) ir įvaikintus vaikus.

 

 

 

Bį Šakių socialinių paslaugų centras

 

 

Globėjai (rūpintojai) ir įtėviai, bei asmenys norinčiais jais tapti.

 

 

Muziejaus g. 2, Girėnų k., Šakiai

  

 

 

GIMK įvadiniai mokymai globėjams ir įtėviams trunka apie 3 mėnesius (7  užsiėmimai, vieną kartą savaitėje)

Muziejaus g. 2, Girėnų k., Šakiai, el. p. sakiuspcentras@gmai.com,

8 345 52 294

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paslauga

nemokama

 

 

22.

 

Laikinosios globos paslauga:

(budintis globėjas) -  priimti laikinai globojamą vaiką savo gyvenamajame būste ir užtikrinti emocinį ir fizinį jo saugumą, visavertį, laikinai globojamo vaiko poreikius atitinkantį ugdymą, auklėjimą ir kasdieninę priežiūrą.

 

 

Bį Šakių socialinių paslaugų centras

 

Laikinai be tėvų globos likęs vaikas (nuo gimimo iki 18 metų).

 

Šakių rajono

savivaldybės teritorijoje pagal poreikį

 

 

Iki 12 mėnesių

Muziejaus g. 2, Girėnų k., Šakiai, el. p. sakiuspcentras@gmai.com,

8 345 52 294

 

 

 

 

 

 

Paslauga

nemokama

 

23.

GIMK specialistų konsultacijos:

periodiniai tęstiniai mokymai, savitarpio paramos grupės.

 

 

Bį Šakių socialinių paslaugų centras

Globėjai (rūpintojai) ir įtėviai, bei asmenys norinčiais jais tapti.

 

Muziejaus g. 2, Girėnų k., Šakiai

 

Pagal poreikį

Muziejaus g. 2, Girėnų k., Šakiai, el. p. sakiuspcentras@gmai.com,

8 345 52 294

 

 

Paslauga

nemokama

 

 

24.

 

Individualios  psichologo

konsultacijos:

psichologinė pagalba kriziniais atvejais,  vaiko adaptacijos naujoje šeimoje laikotarpiu, ar vaiko priežiūros ar globos (rūpybos) metu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 organizavimas, sociokultūrinės paslaugos

 

 

 

Bį Šakių socialinių paslaugų centras

Vaikams, budintiems globotojams, socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams, šeimynų dalyviams, įtėviams.

 

 

Muziejaus g. 2, Girėnų k., Šakiai

 

 

Pagal poreikį

Muziejaus g. 2, Girėnų k., Šakiai, el. p. sakiuspcentras@gmai.com,

8 345 52 294

 

 

 

 

Paslauga

nemokama

25.

 

  Grupinės psichologo konsultacijos:

efektyvus būdas spręsti globos metu iškilusius sunkumus, galimybė geriau pažinti save, šeimos narį, vaiką. Galimybė pasidalinti su kitais grupės

nariais savo asmenine patirtimi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bį Šakių socialinių paslaugų centras

Vaikams, budintiems globotojams, socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams, šeimynų dalyviams, įtėviams.

 

 

Muziejaus g. 2, Girėnų k., Šakiai

 

 

Pagal poreikį

Muziejaus g. 2, Girėnų k., Šakiai, el. p. sakiuspcentras@gmai.com,

8 345 52 294

 

 

 

 

Paslauga

nemokama

26

Parama maisto produktais:

Kiekvieną dieną  nuo 10 val. dalinami maisto produktai tą dieną besibaigiančio galiojimo parvežti iš Šakių prekybos centrų.  Kreiptis  gali ir pats asmuo (suaugęs, vaikas),  ir seniūnijos darbuotojas, ar kitas bendruomenės narys.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bį Šakių socialinių paslaugų centras

 

Nepasiturintiems asmenims

 

Muziejaus g. 2, Girėnų k., Šakiai,

 

 

Pagal poreikį

 

Muziejaus g. 2, Girėnų k., Šakiai, el. p. sakiuspcentras@gmai.com,

8 345 52 294

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paslauga

nemokama

27.

Individualios globos koordinatoriaus  konsultacijos:

informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugos.

 

Bį Šakių socialinių paslaugų centras

Vaikams, budintiems globotojams, socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams, šeimynų dalyviams, įtėviams.

 

 

Muziejaus g. 2, Girėnų k., Šakiai

 

 

 

Pagal poreikį

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muziejaus g. 2, Girėnų k., Šakiai, el. p. sakiuspcentras@gmai.com,

8 345 52 294

 

 

 

 

 

Paslauga

nemokama

28.

Atvejo vadyba:

atvejo vadybininko koordinuojamos kompleksinės pagalbos vaikui ir jo atstovams pagal įstatymą organizavimas bei teikimas, siekiant jiems padėti įveikti iškilusius socialinius sunkumus, kurių sėkmingas sprendimas sudarytų prielaidas išvengti galimų vaiko teisių pažeidimų ir sudarytų sąlygas savarankiškai užtikrinti vaiko teises bei teisėtus interesus.

 

Bį Šakių socialinių paslaugų centras

 

 

 

Vaikas ir jo atstovai pagal įstatymą.

 

 

 

Muziejaus g. 2, Girėnų k., Šakiai

 

 

 

 

Pagal poreikį

Muziejaus g. 2, Girėnų k., Šakiai, el. p. sakiuspcentras@gmai.com,

8 345 52 294

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paslauga

nemokama

 

 

 

 

26.

 

Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas šeimos namuose:  socialinės paslaugos, kurios socialinės rizikos asmenims (šeimoms) teikiamos dienos metu jų namuose (pagal jų gyvenamąją vietą), siekiant palaikyti arba atstatyti, kompensuoti šeimos socialinį savarankiškumą asmeniniame ir socialiniame gyvenime, sudaryti palankias sąlygas vaikų fizinio ir jų asmenybės psichinio vystymosi raidai, socialinių poreikių tenkinimui.

 

 

6

 

Bį Šakių socialinių paslaugų centras

 

 

 

 

Vaikas ir jo atstovai pagal įstatymą

 

 

Šakių rajono

savivaldybės teritorijoje pagal poreikį

 

 

 

 

Pagal poreikį

 

 

 

 

 

Muziejaus g. 2, Girėnų k., Šakiai, el. p. sakiuspcentras@gmai.com,

8 345 52 294

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paslauga

nemokama

27.

Transporto paslauga:

asmenys dėl negalios, ligos  turi judėjimo problemų ir dėl to ar dėl nepakankamų pajamų negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bį Šakių socialinių paslaugų centras

 

 

 

 

 

 

Vaikai, šeimos, suaugę asmenys

Lietuvos teritorijoje/

Muziejaus g. 2, Girėnų k., Šakiai

 

 

Pagal poreikį

 

Muziejaus g. 2, Girėnų k., Šakiai, el. p. sakiuspcentras@gmai.com,

8 345 52 294

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Už Šakių miesto ribų: 1 km. – 0,17 Eur.

Šakių mieste mokamas vienkartinis 2,90 Eur. mokestis.

 

28.

Techninių pagalbos priemonių (TPP) nuoma:

išduodamos priemonės: funkcinės lovos, ramentai, vežimėliai, tualetinės kėdės, čiužiniai, deguonies koncentratorius ir kt. priemonėmis.

 

Bį Šakių socialinių paslaugų centras

 

 

Vaikai, šeimos, suaugę asmenys

 

Muziejaus g. 2, Girėnų k., Šakiai

 

 

Pagal poreikį

Muziejaus g. 2, Girėnų k., Šakiai, el. p. sakiuspcentras@gmai.com,

8 345 52 294

 

 

TPP nuomos mokestis imamas vadovaujantis Šakių rajono savivaldybės tarybos  patvirtintais nuomos mėnesiniais  įkainiais.

 

29

Neįgaliųjų aprūpinimas techninėmis pagalbos priemonėmis:

asmenys aprūpinami TPP dėl sveikatos sutrikimų, savarankiškumo praradimo: funkcinėmis lovomis, ramentais, vežimėliai, tualetinėmis kėdėmis ir kt. priemonėmis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bį Šakių socialinių paslaugų centras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaikai, šeimos, suaugę asmenys

 

 

 

Muziejaus g. 2, Girėnų k., Šakiai

 

 

 

 

Pagal poreikį

 

 

 

 

Muziejaus g. 2, Girėnų k., Šakiai, el. p. sakiuspcentras@gmai.com,

8 345 52 294

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vienkartinės įmokos:

43.00 eurų įmoka už naują rankomis reguliuojamą lovą;

20.00 eurų įmoka už pakartotinai išduodamą rankomis reguliuojamą lovą;

72.00 eurų  įmoka už naują automatiškai reguliuojama lovą;

35.00 eurų  įmoka už pakartotinai išduotą automatiškai reguliuojama lovą;

Nauja naktipuodžio kėdutė  – vienkartinis mokestis  6,00 Eurai.

pakartotinai išduota - 3,00 Eur.

Nauja vaikštynė su staliuku – vienkartinis mokestis 9,00 Eur.

Pakartotinai išduota  - 5,00 Eur.

NEMOKAMAI:

·Alkūniniai ir pažastiniai ramentai.

·  Vaikštynė su ratukais.

·  Vaikščiojimo rėmas.

·  Lazdelė.

·  Tualeto paaukštinimas.

·  Dušo kėdė.

·  Suoliukas į vonią.

·  Neįgaliųjų vežimėlis

30

Integrali pagalba (dienos socialinė globa) asmens namuose

tai visuma slaugos ir socialinių paslaugų, kurias teikiant neįgaliam asmeniui tenkinami slaugos ir socialinių paslaugų poreikiai, teikiama nuolatinė kompleksinė specialistų pagalba ir priežiūra.

Informavimas ir konsultavimas;

tarpininkavimas ir atstovavimas;

bendravimo ir laisvalaikio organizavimas;

maitinimo organizavimas;

asmens higienos paslaugų organizavimas;

pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kito pobūdžio pagalba;

kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas;

sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas;

kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo nesavarankiškumo lygį.

 

 

Bį Šakių socialinių paslaugų centras

 

 

 

 

Suaugę asmenys su negalia, senyvo amžiaus asmenys su negalia, neįgalūs vaikai, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis ir visiško nesavarankiškumo lygis

 

 

 

 

 

Šakių rajono

savivaldybės teritorijoje pagal poreikį

 

 

 

 

 

 

 

5 kartai per savaitę, iki 6 val. per dieną

 

Muziejaus g. 2, Girėnų k., Šakiai, el. p. sakiuspcentras@gmai.com,

8 345 52 294

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokėjimo už integralios pagalbos paslaugas dydis asmeniui (šeimai) nustatomas individualiai, atsižvelgiant į asmens (šeimos) finansines galimybes mokėti, vadovaujantis Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašu, patvirtintu Šakių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. T-73.

 

31

Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas:

 paskirtis – užtikrinti minimalų asmeninės higienos poreikių patenkinimą Šakių rajono gyventojams, kurie dėl nepakankamų pajamų ar skurdo negali (neturi galimybės) pasirūpinti savo higiena.

Skalbimo paslauga, džiovinimo paslauga, dušo paslauga.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bį Šakių socialinių paslaugų centras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaikai, suaugę asmenys, šeimos, senyvo amžiaus asmenys.

 

 

 

Šakių rajono

savivaldybės teritorijoje pagal poreikį

 

 

 

Pagal poreikį

 

 

 

Muziejaus g. 2, Girėnų k., Šakiai, el. p. sakiuspcentras@gmai.com,

8 345 52 294

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skalbimo ir dušo paslaugų naudojimosi įkainiai nustatyti Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimu.

Už naudojimąsi skalbimo ir dušo paslaugomis moka:

juridiniai asmenys, 100 proc. nustatyto įkainio dydžio;

neįgalūs asmenys, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis - 100 proc. nustatyto įkainio dydžio;

neįgalūs asmenys, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis - 70 proc. nustatyto įkainio dydžio;

neįgalūs asmenys, kuriems nenustatyti specialieji poreikiai ir gaunamos pajamos viršija 2 VRP dydį - 50 proc. nustatyto įkainio dydžio.

Asmenys, gaunantys socialinę pašalpą ir asmenys, kurių gaunamos pajamos yra mažesnės už 2 VRP dydį, už skalbimo ir dušo paslaugas nemoka.

 

32

Pagalba į namus:

 tai asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomenės gyvenime. Informavimas,

konsultavimas ,tarpininkavimas ir atstovavimas. Bendravimas, laisvalaikio organizavimas, ugdymo organizavimas,

maitinimo organizavimas ar maisto produktų nupirkimas, pristatymas ir pagalba ruošiant maistą. Pagalba buityje ir namų ruošoje (skalbiant, tvarkant namus, apsiperkant, rūpinantis asmens higiena. Lydėjimas į įvairias įstaigas ir

kitos paslaugos, reikalingos norint asmeniui sudaryti galimybes jam gyventi savo namuose.

 

 

Bį Šakių socialinių paslaugų centras

 

Suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;

Vaikai su negalia ir jų šeimos;

Senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;

Kiti asmenys ir šeimos, laikinai dėl ligos ar kt. priežasčių netekę savarankiškumo.

 

Šakių rajono

savivaldybės teritorijoje pagal poreikį

 

 

 

Iki 10 valandų per savaitę

 

Muziejaus g. 2, Girėnų k., Šakiai, el. p. sakiuspcentras@gmai.com,

8 345 52 294

 

 

 

Mokestis už pagalbą į namus nustatomas individualiai, atsižvelgiant į asmens (šeimos) finansines galimybes mokėti, vadovaujantis Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašu, patvirtintu Šakių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. T-73

33

Intelekto sutrikimus turinčių mokinių ugdymas.

Tikslassudaryti palankias sąlygas ir aplinką, bei teikti kokybiškas ir kvalifikuotas ugdymo paslaugas intelekto sutrikimų turintiems  mokyklinio amžiaus vaikams bei padėti jiems pasirengti savarankiškam gyvenimui ir integravimuisi į visuomenę.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centras

Mokyklinio amžiaus vaikai, paaugliai ir jaunuoliai nuo 7 iki 21 metų amžiaus, kuriems PPT  yra diagnozuota nežymus, vidutinis, žymus ar labai žymus intelekto sutrikimas, bei paskirtas ugdymas pagal individualizuotas programas.

 

 

Parko g.7,

Gelgaudiškis

Šakių rajonas

 

 

 

Pagal poreikį

 

Parko g. 7,

Gelgaudiškis

Šakių raj. el. p.

gelgaudiskis@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

Paslauga

nemokama

34

Sulėtėjusios raidos ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas.

Tikslassudaryti palankias sąlygas ir aplinką sulėtėjusios raidos ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymui, teikti kokybiškas ir kvalifikuotas ugdymo paslaugas šiems vaikams ir jų tėvams/globėjams, padėti pasirengti ugdymuisi mokykloje.

Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centras

 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai nuo 3 iki 7 metų amžiaus, kuriems PPT  yra diagnozuota sulėtėjusi raida.

 

 

Parko g.7,

Gelgaudiškis

Šakių rajonas

 

 

 

Pagal poreikį

 

 

 

 

Parko g. 7,

Gelgaudiškis

Šakių raj. el. p.

gelgaudiskis@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paslauga

nemokama

35

Trejų metų Socialinių įgūdžių ugdymo programa.

Tikslas – sudaryti palankias sąlygas pagal individualizuotas bendrojo ugdymo programas 10 klasių baigusiems jaunuoliams toliau ugdytis pagal socialinių įgūdžių ugdymo programą.

Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centras

Jaunuoliams, baigusiems 10 klasių pagal individualizuotas bendrojo ugdymo programas.

Parko g. 7,

Gelgaudiškis

Šakių rajonas

Pagal poreikį

Parko g. 7,

Gelgaudiškis

Šakių raj. el. p.

gelgaudiskis@gmail.com

Paslauga

nemokama

37

Lietuvos respublikos sutrikusio intelekto mokinių, kuriems diagnozuotas elgesio ir/ar emocijų sutrikimas, juos ugdančių specialistų ir šių mokinių tėvų/globėjų konsultavimas.

Tikslas: konsultuoti minėtus mokinius, jų tėvus/globėjus ir juos ugdančius pedagogus šių mokinių ugdymo ir elgesio korekcijos klausimais.

Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centras

 

Mokyklinio amžiaus vaikai, kuriems diagnozuoti intelekto bei elgesio ir/ar emocijų sutrikimai.

 

Parko g. 7,

Gelgaudiškis

Šakių rajonas ir pagal mokinio ugdymosi ar gyvenamą vietą.

Pagal poreikį

Parko g. 7,

Gelgaudiškis

Šakių raj. el. p.

gelgaudiskis@gmail.com

Paslauga

nemokama

38

Lietuvos respublikos ugdymo bei globos įstaigų pedagogų, pagalbos mokiniui specialistų mokymai, seminarų, seminarų – praktikumų, konsultacijų organizavimas ir vedimas intelekto bei elgesio ir/ar emocijų sutrikimų turinčių vaikų ugdymo bei elgesio korekcijos klausimais.

Tikslas: suteikti teorinių ir praktinių žinių bei pasidalinti gerąja darbo su specialiųjų poreikių vaikais patirtimi.

Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centras

 

Lietuvos respublikos ugdymo bei globos įstaigų pedagogams, pagalbos mokiniui specialistams, ugdymo įstaigų administracijos atstovams

 

 

 

Lietuvos Respublikos teritorijoje pagal kreipimąsi ir poreikį

Pagal poreikį

Parko g. 7,

Gelgaudiškis

Šakių raj. el.p.

gelgaudiskis@gmail.com

Paslauga

nemokama

39

Lietuvos respublikos ugdymo bei globos įstaigų pedagogų, pagalbos mokiniui specialistų mokymai: seminarų, seminarų – praktikumų, konsultacijų organizavimas ir vedimas intelekto bei elgesio ir/ar emocijų sutrikimų turinčių vaikų ugdymo bei elgesio korekcijos klausimais.

Tikslas: suteikti teorinių ir praktinių žinių bei pasidalinti gerąja darbo su specialiųjų poreikių vaikais patirtimi.

Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centras

Lietuvos respublikos ugdymo bei globos įstaigų pedagogams, pagalbos mokiniui specialistams, ugdymo įstaigų administracijos atstovams.

Lietuvos Respublikos teritorijoje pagal kreipimąsi ir poreikį

 

Pagal poreikį

Parko g.7,

Gelgaudiškis

Šakių rajonas

gelgaudiskis@gmail.com

 

Paslauga mokama:

1 akademinės valandos kaina - 15 Eurų

 

40

Informavimas, konsultavimas, nukreipimas:

Jaunuoliai informuojami apie laisvalaikio užimtumo galimybes rajone ir už jo ribų, konsultuojami laisvalaikio užimtumo, savanorystės klausimais, nukreipiami ir palydimi į jiems reikalingas įstaigas, kad būtų išspręstos jų problemos, atsakyta į jų klausimus.

Šakių rajono savivaldybė atviro jaunimo centras

Jaunuoliai 14 – 29 metų amžiaus.

V. Kudirkos g. 64, Šakiai

Pagal poreikį

V. Kudirkos g. 64, Šakiai

el. p. sakiai.ajc@gmail.com

8 623 90467

Paslauga

nemokama

40

Savanorystės koordinavimas

Jaunuoliai informuojami apie galimybę savanoriauti, supažindinami su savanorius priimančiomis organizacijomis ir įstaigomis, padedama jiems užpildyti savanorystės sutartis ir suteikiama reikalinga pagalba atliekant savanorišką veiklą.

Šakių rajono savivaldybė atviro jaunimo centras

 

 

Jaunuoliai 14 – 29 metų amžiaus.

 

 

V. Kudirkos g. 64, Šakiai

 

 

 

Pagal poreikį

V. Kudirkos g. 64, Šakiai

el. p. sakiai.ajc@gmail.com

8 623 90467

 

 

 

 

 

 

Paslauga

nemokama

41

Laisvalaikio užimtumas

Atvirame jaunimo centre vyksta įvairaus pobūdžio renginiai: informaciniai, edukaciniai, maisto gaminimo vakarai, filmų vakarai ir kt. be šių veiklų, jaunuoliai taip pat gali lankytis AJC ir leisti laiką žaisdami stalo tenisą, stalo futbolą, kitus stalo žaidimus, visada gali pasivaišinti karšta arbata ir sausainiais, pasikalbėti su darbuotoju, skaityti knygas, ruošti namų darbus, siūlyti savo iniciatyvas ir jas įgyvendinti.

Šakių rajono savivaldybė atviro jaunimo centras

 

Jaunuoliai 14 – 29 metų amžiaus.

 

V. Kudirkos g. 64, Šakiai

Pirmadieniais –11:00 – 19:00

Antradieniais – 10:00 – 18:00

Trečiadieniais – 11:00 – 19:00

Ketvirtadieniais – 10:00 – 18:00

Penktadieniais – 11:00 – 18:00 

V. Kudirkos g. 64, Šakiai

el. p. sakiai.ajc@gmail.com

             8 623 90467

Paslauga

nemokama

42

Vertinimas

 Jaunuolio  psichologinės, asmenybinės ir kitos problemos.

 

 

JPSPP koordinacinis centras

 

Asmenims nuo 14-29 metų

 

Šakių rajono

savivaldybės teritorijoje pagal poreikį

 

 

Pagal poreikį

V. Kudirkos g. 64, Šakiai el. p. saugok@sakiaivsb.lt,

86 4190080

 

 

 

Paslauga

nemokama

43

              Konsultacija.

 Konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius jaunuolius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) ir artimuosius šių problemų sprendimo klausimais.

JPSPP koordinacinis centras

 

Asmenims nuo 14-29 metų

 

Šakių rajono

savivaldybės teritorijoje pagal poreikį

 

 

Pagal poreikį

V. Kudirkos g. 64, Šakiai el. p. saugok@sakiaivsb.lt,

86 4190080

 

 

 

Paslauga

nemokama

44

Inicijuojamos, rengiamos ir įgyvendinamos psichologinių problemų prevencijos programos.

Tikslu padėti  išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų.

JPSPP koordinacinis centras

 

Asmenims nuo 14-29 metų

 

Šakių rajono

savivaldybės teritorijoje pagal poreikį

 

 

Pagal poreikį

V. Kudirkos g. 64, Šakiai el. p. saugok@sakiaivsb.lt,

 86 4190080

 

 

 

Paslauga

nemokama

45

Organizuojami sveikatinimo renginiai.

fizinio aktyvumo, sveikos gyvensenos, sveikos mitybos  renginiai.

 

JPSPP koordinacinis centras

 

Asmenims nuo 14-29 metų

 

Šakių rajono

savivaldybės teritorijoje pagal poreikį

 

 

Pagal poreikį

V. Kudirkos g. 64, Šakiai el. p. saugok@sakiaivsb.lt,

86 4190080

 

 

 

Paslauga

nemokama

46

Organizuojamos sveikatinimo prevencijos:

fizinio aktyvumo, sveikos gyvensenos, subalansuotos mitybos, antsvorio ir nutukimo prevencijos.

JPSPP koordinacinis centras

 

Asmenims nuo 14-29 metų

 

Šakių rajono

savivaldybės teritorijoje pagal poreikį

 

 

Pagal poreikį

V. Kudirkos g. 64, Šakiai el. p. saugok@sakiaivsb.lt,

86 4190080

 

 

Paslauga

nemokama

47

Organizuojamos  švietėjiškos paskaitos:

 lytiškumo ir kitomis temomis. Informacija  viešinama visuose administruojamuose portaluose bei informacijos ekranuose.

JPSPP koordinacinis centras

 

Asmenims nuo 14-29 metų

 

Šakių rajono

savivaldybės teritorijoje pagal poreikį

 

 

Pagal poreikį

V. Kudirkos g. 64, Šakiai el. p. saugok@sakiaivsb.lt,

86 4190080

 

 

 

Paslauga

nemokama

48

 

 Sportinio inventoriaus naudojimo paslauga.

Suteikiamos sportinio inventoriaus (lauko teniso rakečių, krepšinio ir futbolo kamuolių) nemokamas naudojimas.

JPSPP koordinacinis centras

 

Asmenims nuo 14-29 metų

 

Šakių rajono

savivaldybės teritorijoje pagal poreikį

 

Pagal poreikį

V. Kudirkos g. 64, Šakiai el. p. saugok@sakiaivsb.lt,

86 4190080

 

 

Paslauga

nemokama

49

 

Nemokamo nuolatinių vaikų dienos lankytojų maitinimo organizavimas

 

Lekėčių vaikų dienos centras

Vaikai nuo 6 iki 14 metų

Lekėčiai,

Šakių r.sav.

Darbo dienomis, pietūs ir pavakariai

Draugystės g. 45a, Lekėčiai

el. p ingrida2000@gmail.com

8-682-36062

Paslauga

nemokama

50

 

Pagalba ruošiant namų darbus,

Pedagoginės užduotėlės

Lekėčių vaikų dienos centras

 

Vaikai nuo 6 iki 14 metų

 

 

Lekėčiai,

Šakių r. sav.

 

Darbo dienomis

12.00-16.00 val.

Draugystės g. 45a, Lekėčiai

el. p ingrida2000@gmail.com

8-682-36062

Paslauga

nemokama

51

 

Tautiškumo ugdymas, tradicijų puoselėjimas:

 kalendorinių švenčių šventimas, Valstybinių švenčių prasmė, tradicijų suvokimo skatitinimas.

 

 

 

Lekėčių vaikų dienos centras

 

Vaikai nuo 6 iki 14 metų, vaikų tėvai.

 

 

Lekėčiai,

Šakių r. sav.

 

Darbo dienomis

12.00-16.00 val.

Draugystės g. 45a, Lekėčiai

el. p ingrida2000@gmail.com

8-682-36062

 

 

 

Paslauga

nemokama

52

 

Socialinis darbas su dienos centrą lankančių vaikų tėvais. Bendradarbiavimas ir individualus darbas šeimose, tėvelių susirinkimai.

 

 

Lekėčių vaikų dienos centras

 

Dienos centrą lankančių vaikų tėvai, kiti artimieji.

 

 

Lekėčiai,

Šakių r.sav.

 

 

Pagal poreikį

Draugystės g. 45a, Lekėčiai

el. p ingrida2000@gmail.com

8-682-36062

 

 

 

Paslauga

nemokama

53

 

Informacijos rinkimas ir veiklos koordinavimas:

 Informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo paslaugų teikimas.

 

 

 

Lekėčių vaikų dienos centras

 

Vaikai nuo 6 iki 14 metų, vaikų tėvai, kiti artimieji.

 

 

Lekėčiai,

Šakių r.sav.

 

 

Darbo dienomis

08.00-16.00 val.

Draugystės g. 45a, Lekėčiai

el. p ingrida2000@gmail.com

8-682-36062

 

 

 

Paslauga

nemokama

54

Gyvenimo, socialinių įgūdžių formavimas.

Ugdomos nuostatos būti atsakingiems, siekiama, kad vaikai perimtų teigiamą patirtį; mokymosi, žaidimų vietų tvarkymas, dalyvavimas talkose tvarkant aplinką, rengiamos vaikų darbelių parodėlės, dalyvavimas edukacinėse veiklose.

Lekėčių vaikų dienos centras

 

Vaikai nuo 6 iki 14 metų

 

 

Lekėčiai,

Šakių r. sav.

 

Darbo dienomis

12.00-16.00 val.

Draugystės g. 45a, Lekėčiai

el. p ingrida2000@gmail.com

8-682-36062

 

 

 

Paslauga

nemokama

55

Socialinė pedagoginė pagalba

Bendravimo įgūdžių formavimas, teminių pokalbių vedimas, individualios konsultacijos.

Lekėčių vaikų dienos centras

 

 

Vaikai nuo 6 iki 14 metų

Lekėčiai,

Šakių r. sav.

 

 

Darbo dienomis

12.00-16.00 val.

Draugystės g. 45a, Lekėčiai

el. p ingrida2000@gmail.com

8-682-36062

 

Paslauga

nemokama

56

Ankstyvoji prevencija:

 Socialinio emocinio ugdymo užsiėmimai „Pažink save“.

Lekėčių vaikų dienos centras

 

 

Vaikai nuo 6 iki 14 metų

 

 

Lekėčiai,

Šakių r. sav.

 

 

Kartą per savaitę

Draugystės g. 45a, Lekėčiai

el. p ingrida2000@gmail.com

8-682-36062

 

Paslauga

nemokama

57

Savanorystės skatinimas

Bendruomenė informuojama apie galimybę savanoriauti, suteikiama reikalinga pagalba atliekant savanorišką veiklą.

Lekėčių vaikų dienos centras

Vaikai nuo 6 iki 14 metų

Lekėčiai,

Šakių r. sav.

Darbo dienomis

08.00-16.00 val.

Draugystės g. 45a, Lekėčiai

el. p ingrida2000@gmail.com

 8-682-36062

 

Paslauga

nemokama

58

Nemokamo maitinimo paslauga

Kiekvieną darbo dieną labdaros centre nemokamai karštu maistu maitinami asmenys, šeimos, vaikai.

VšĮ Namai visiems

 

Vaikai, šeimos, suaugę asmenys

 

 

Birutės g. 10, Šakiai

 

Kiekvieną   darbo dieną

11-14 val.

 

 

Birutės g. 10, Šakiai

labdaroscentras@gmail.com

8 640 60219

 

Paslauga nemokama

59

Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas

Sudaromos sąlygos, ugdančios socialinius įgūdžius, kultūrinę brandą, saviraišką, gebėjimus ir polinkius socialinės rizikos, mažas pajamas, nepilnoms ir kitoms šeimoms.

Suteikiama įvairiapusė socialinė ir ugdomoji pagalba vaikams ir jų šeimoms.

Kuriama saugi ir sveika socializacijos aplinka, siekiant išvengti socialinės rizikos veiksnių.

Lukšių vaikų dienos centras

 

 

Vaikai 6-12  metų amžiaus ir jų tėvai

Ežero g. 3A, Lukšių mst., Šakių r. sav.

Pirmadieniais –12:00 – 16:00

Antradieniais – 12:00 – 16:00

Trečiadieniais – 12:00 – 16:00

Ketvirtadieniais – 12:00 – 16:00

Penktadieniais – 12:00 – 16:00

Luksiaisen@gmail.com

 

Tel. 8 345 62 705

 

 

Paslauga

nemokama

60

Pažintinės veiklos:

Organizuojamos įvairios pažintinės išvykos,  ekskursijos, kelionės.

Lukšių vaikų dienos centras

 

 

Vaikai 6-12  metų amžiaus ir jų tėvai

 

 

Ežero g. 3A, Lukšių mst., Šakių r. sav.

Pirmadieniais –12:00 – 16:00

Antradieniais – 12:00 – 16:00

Trečiadieniais – 12:00 – 16:00

Ketvirtadieniais – 12:00 – 16:00

Penktadieniais – 12:00 – 16:00

Luksiaisen@gmail.com

 

Tel. 8 345 62 705

 

 

 

Paslauga

nemokama

61

Poilsio vasaros organizavimas

Organizuojama vasaros dieninė stovykla, kurios metu vaikai praleidžia turiningai laisvalaikį, gerina bendravimo įgūdžius, dalyvauja įvairiose edukacinėse, pažintinėse veiklose.

 

Lukšių vaikų dienos centras

 

 

 

Vaikai 6-12  metų amžiaus ir jų tėvai

 

Ežero g. 3A, Lukšių mst., Šakių r. sav.

Vasaros metu

Luksiaisen@gmail.com

Tel. 8 345 62 705

 

 

 

 

 

Paslauga

nemokama

62

Higieninių įgūdžių ugdymas

Vaikai mokomi kasdieninių higienos įgūdžių, kad švara ir tvarka - tai nuolatiniai kasdieniniai gyvenimo palydovai. Organizuojamos įvairios diskusijų popietės, mokomieji, šviečiamieji užsiėmimai.

 

 

Lukšių vaikų dienos centras

 

 

 

 

Vaikai 6-12  metų amžiaus ir jų tėvai

 

Ežero g. 3A, Lukšių mst., Šakių r. sav.

Pirmadieniais –12:00 – 16:00

Antradieniais – 12:00 – 16:00

Trečiadieniais – 12:00 – 16:00

Ketvirtadieniais – 12:00 – 16:00

Penktadieniais – 12:00 – 16:00

Luksiaisen@gmail.com

 

Tel. 8 345 62 705

 

 

 

 

 

 

Paslauga

nemokama

63

Pamokų ruošimas

Didinama mokymosi motyvacija, padedant atlikti mokymosi užduotis, vykdant šviečiamąją veiklą. Sąžiningiau atliekant pamokų užduotis, gerėja mokymosi rezultatai.

 

Lukšių vaikų dienos centras

 

Vaikai 6-12  metų amžiaus ir jų tėvai

 

Ežero g. 3A, Lukšių mst., Šakių r. sav.

Pirmadieniais –12:00 – 16:00

Antradieniais – 12:00 – 16:00

Trečiadieniais – 12:00 – 16:00

Ketvirtadieniais – 12:00 – 16:00

Penktadieniais – 12:00 – 16:00

Luksiaisen@gmail.com

 

Tel. 8 345 62 705

 

 

Paslauga

nemokama

64

Pagalba sprendžiant socialines problemas

Šeimų konsultavimas, informavimas, tarpininkavimas.

Lukšių vaikų dienos centras

 

VDC vaikų lankančių dienos centrą šeimoms

 

Ežero g. 3A, Lukšių mst., Šakių r. sav

 

 Pagal poreikį

Luksiaisen@gmail.com

 

Tel. 8 345 62 705

Paslauga

nemokama

65

Sociokultūrinės paslaugos

Laisvalaikio organizavimo paslaugos, teikiamos, siekiant išvengti socialinių problemų prevenciniais tikslais, mažinant socialinę atskirtį bei aktyvinant vaikus įvairiomis veiklomis: edukaciniais užsiėmimais, mokomosiomis pažintinėmis popietėmis, piešimu, lipdymu, organizuojant sportinius užsiėmimus, skatinant vaikus dalyvauti visuomeniniame darbe (veikloje).

Lukšių vaikų dienos centras

Vaikai 6-12  metų amžiaus ir jų tėvai

Ežero g. 3A, Lukšių mst., Šakių r. sav.

Pirmadieniais –12:00 – 16:00

Antradieniais – 12:00 – 16:00

Trečiadieniais – 12:00 – 16:00

Ketvirtadieniais – 12:00 – 16:00

Penktadieniais – 12:00 – 16:00

Luksiaisen@gmail.com

 

Tel. 8 345 62 705

Paslauga

nemokama

66

Laikino apgyvendinimo paslauga šeimoms

Teikiama paslauga krizinėje situacijoje patekusiems, smurtą šeimose patyrusiems suaugusiems šeimos nariams ir vaikams.

VšĮ „Vilties žiedas“ padalinys Mišrių socialinių paslaugų centras

Šeimos nariai

Dvaro g. 6, Plokščiai,

Šakių r. sav.

Pagal poreikį

mspc@viltiesziedas.lt

8-345-57514

8-612-87567

Suaugusiems šeimoms nariams 325,00 Eur/mėn,

vaikams nuo 1 metų iki18 metų – 162,50 Eur/mėn, vaikai iki 1 metų apgyvendinami nemokamai.

67

Psichikos sveikatos stiprinimas –

Individualios, grupinės psichologo konsultacijos, paskaitos, grupiniai užsiėmimai, intervencinės programos.

Šakių rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras

Asmenims

nuo 14 -29 m.

 

 

 

Bažnyčios g.- 39a, Šakiai

 

Trečiadieniais 11-17 val. ir pagal suderintą grafiką

Tel.8 345 52345

8 630 90003

info@sakiaivsb.lt

Paslauga

nemokama

68

Asmenų, priskirtinų  širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei ir prevencijos priemonių  programa.

Kūno kompozicijos analizė. Specialistų paskaitos (kardiologo, endokrinologo, dietologo, kineziterapeuto).

 

Šakių rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras

 

Asmenims

nuo 40-65m.

Bažnyčios -39a,

Šakiai

Darbo dienomis 8.00-17.00 val. ir pagal   suderintą grafiką

 

Tel.8 345 52345

8 630 90003

info@sakiaivsb.lt

 

Paslauga

nemokama

69

Fizinio aktyvumo skatinimas:

Šiaurietiško vaikščiojimo užsiėmimai, lazdų nuoma.

Pagalba organizuojant pėsčiųjų ir dviračių žygius.

Fizinio aktyvumo užsiėmimai (joga, kardiotreniruotės).

Organizuojamos sveikatingumo stovyklos. Nėščiųjų ir kūdikių mankštos baseine.

Šakių rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras

Visoms amžiaus grupėms

Bažnyčios -39a,

Šakiai

Darbo dienomis 8.00-17.00 val. ir pagal   suderintą grafiką

 

info@sakiaivsb.lt

Tel.8 345 52345

8 630 90003

Paslauga

nemokama

 

 

70

 

Burnos sveikatos programa

Paskaitos tėvams ir mokytojams, individualūs užsiėmimai vaikų ugdymo įstaigose.

Šakių rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras

 

Visoms amžiaus grupėms

 

 

 

Bažnyčios -39a,

Šakiai

 

 

Darbo dienomis 8.00-17.00 val. ir pagal   suderintą grafiką

 

 

info@sakiaivsb.lt

 

Tel. 8 345 52345,

8 630 90003

 

 

 

 

Paslauga

nemokama

71

Įvairiapusis vaikų ir jaunuolių sveikatos stiprinimas ugdymo įstaigose

Informacijos sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo klausimais teikimas ir šios informacijos sklaida. Sveikatinimo projektų rengimo inicijavimas ir dalyvavimas juos įgyvendinant;

Pagalba  ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius.

Dalyvavimas vaiko gerovės komisijos  komandoje.

Pirmosios medicinos pagalbos teikimas.

Šakių rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras

 

 

 

Lankantiems ugdymo įstaigas

 

 

 

 

 

Bažnyčios -39a,

Šakiai

 

 

 

Darbo dienomis

8.00-17.00 val.

 

info@sakiaivsb.lt

 

Tel. 8 345 52345,

8 630 90003

 

 

 

 

 

Paslauga

nemokama

 

 

72

Dienos socialinė globa įstaigoje.

 

Socialinio darbuotojo konsultacijos –

Informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas, atstovavimas.

 

Griškabūdžio gimnazijos Paluobių mokyklos-daugiafunkcio centro skyriaus neįgaliųjų dienos užimtumo centras

 

Vaikai su negalia, vaikai su sunkia negalia, suaugę asmenys su negalia, suaugę asmenys su sunkia negalia

 

Bažnyčios g. 7, Paluobiai, Šakių r. sav.

 

Darbo dienomis 8.00-16.00 val.

Bažnyčios g. 7,

Paluobiai,

Šakių r. sav.

el. p. palmokykla@gmail.com

 tel. 8 612 71275

 

 

Mokestis už dienos socialinę globą yra individualus, nustatomas vadovaujantis Šakių rajono savivaldybės tarybos patvirtintu mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašu.

73

Maitinimo organizavimas.

Lankytojai maitinami tris kartus per dieną.

Griškabūdžio gimnazijos Paluobių mokyklos-daugiafunkcio centro skyriaus neįgaliųjų dienos užimtumo centras

 

Vaikai su negalia, vaikai su sunkia negalia, suaugę asmenys su negalia, suaugę asmenys su sunkia negalia

 

Bažnyčios g. 7, Paluobiai, Šakių r. sav.

Darbo dienomis 8.00-16.00 val.

Bažnyčios g. 7,

Paluobiai,

Šakių r. sav.

el. p. palmokykla@gmail.com

tel. 8 612 71275

 

 

Mokestis už dienos socialinę globą yra individualus, nustatomas vadovaujantis Šakių rajono savivaldybės tarybos patvirtintu mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašu

74

Transporto organizavimas.

Lankytojai kiekvieną dieną atvežami į įstaigą ir kiekvieną dieną parvežami namo.

Griškabūdžio gimnazijos Paluobių mokyklos-daugiafunkcio centro skyriaus neįgaliųjų dienos užimtumo centras

Vaikai su negalia, vaikai su sunkia negalia, suaugę asmenys su negalia, suaugę asmenys su sunkia negalia

Bažnyčios g. 7, Paluobiai, Šakių r. sav.

Darbo dienomis 8.00-16.00 val.

Bažnyčios g. 7,

Paluobiai,

Šakių r. sav.

el. p. palmokykla@gmail.com

tel. 8 612 71275

Mokestis už dienos socialinę globą yra individualus, nustatomas vadovaujantis Šakių rajono savivaldybės tarybos patvirtintu mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašu

75

Sociokultūrinės paslaugos.

Lankytojai dalyvauja įvairiose veiklose (lipdo, piešia, konstruoja, gamina įvairius darbelius), mokosi savarankiškai atlikti įvairias darbines veiklas, dalyvauja įvairiose šventėse, renginiuose, minėjimuose, akcijose, mugėse, sporto užsiėmimuose, patys organizuoja kalendorines šventes, dalyvauja rajoninėse mugėse.

Griškabūdžio gimnazijos Paluobių mokyklos-daugiafunkcio centro skyriaus neįgaliųjų dienos užimtumo centras

Vaikai su negalia, vaikai su sunkia negalia, suaugę asmenys su negalia, suaugę asmenys su sunkia negalia

Bažnyčios g. 7, Paluobiai, Šakių r. sav.

Darbo dienomis 8.00-16.00 val.

Bažnyčios g. 7,

Paluobiai,

Šakių r. sav.

el. p. palmokykla@gmail.com

tel. 8 612 71275

Mokestis už dienos socialinę globą yra individualus, nustatomas vadovaujantis Šakių rajono savivaldybės tarybos patvirtintu mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašu

76

Pažintinės paslaugos.

Vyksta į įvairias ekskursijas, keliones, susitikimus.

Griškabūdžio gimnazijos Paluobių mokyklos-daugiafunkcio centro skyriaus neįgaliųjų dienos užimtumo centras

 

Vaikai su negalia, vaikai su sunkia negalia, suaugę asmenys su negalia, suaugę asmenys su sunkia negalia

 

Bažnyčios g. 7, Paluobiai, Šakių r. sav.

Darbo dienomis 8.00-16.00 val.

Bažnyčios g. 7,

Paluobiai,

Šakių r. sav.

el. p. palmokykla@gmail.com

tel. 8 612 71275

Mokestis už dienos socialinę globą yra individualus, nustatomas vadovaujantis Šakių rajono savivaldybės tarybos patvirtintu mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašu

77

Socialinės globos (ilgalaikės/trumpalaikės) paslaugos, likusiems be tėvų globos ar socialinės rizikos vaikams.

 

VšĮ Šakių vaikų globos namai

Likę be tėvų globos arba socialinės rizikos vaikai

V. Kudirkos g. 17,

Šakiai

Nuo 0 iki 18 metų arba iki jie baigs bendrojo lavinimo, profesinio ugdymo ar specialiųjų ugdymosi poreikių užtikrinimą garantuojančias programas

Tel. Nr. 867019003

el. p. sakiu.vgn@gmail.com

facebook paskyroje:

VšĮ Šakių vaikų globos namai

 

2018 m. – 945 Eur/mėn.

78

Socialinės dienos užimtumo paslaugos žmonėms, turintiems sutrikusio intelekto negalią.

VšĮ Šakių vaikų globos namai, Dienos užimtumo centras

Asmenys, turintys sutrikusio intelekto negalią

V. Kudirkos g. 17,

Šakiai

Asmenys nuo 18 metų.

Tel. Nr. 867019003

el. p. sakiu.vgn@gmail.com

facebook paskyroje:

VšĮ Šakių vaikų globos namai

 

 

2018 m. – 451 Eur/mėn.

79

Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką

Individualus ar grupinis motyvavimas, asmens poreikių vertinimas, socialinių ir darbo įgūdžių ugdymas, palaikymas ir atkūrimas, psichosocialinės pagalbos konsultacijos.

VšĮ Šakių vaikų globos namai

Buvę vaikų socialinės globos namų globotiniai (16-29 m.); socialinės rizikos vaikai nuo 14 m., kurių galimybės ugdytis ir dalyvauti visuomenės gyvenime dėl tam tikrų priežasčių yra ribotos; socialinės pašalpos gavėjai; socialinę riziką, patiriančios šeimos.

V. Kudirkos g. 17,

Šakiai

Asmenys nuo 14 iki 29 m.

Tel. Nr. 867019003

el. p. sakiu.vgn@gmail.com

facebook paskyroje:

VšĮ Šakių vaikų globos namai

Paslauga nemokama

80

Aprūpinimas techninėmis pagalbos priemonėmis:

Asmenys aprūpinami TPP dėl sveikatos sutrikimų, savarankiškumo praradimo: funkcinėmis lovomis, ramentais, vežimėliais, tualetinėmis kėdėmis ir kt. priemonėmis.

Aprūpinimas rūbais ir avalyne:

Mažas pajamas turintys ir įvairius sunkumus patiriantys asmenys aprūpinami rūbais, avalyne, patalyne, kt. daiktais.

Šakių evangelikų liuteronų bendruomenė

 

Asmenys, patiriantys  įvairius sunkumus.

V. Kudirkos g. 15,

Šakiai

Pagal poreikį

Tel. nr. 868607618, 861128090

El. paštas:

kelertas@gmail.com

 

Paslaugos nemokamos


 

Paskutinis atnaujinimas: 2019-01-17 13:11:28