Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
ŠAKIŲ SODININKŲ BENDRIJOS „DRAUGYSTĖ“ NARIŲ EILINIS SUSIRINKIMAS
2019-04-19

Kviečiame į sodininkų bendrijos ,,Draugystė“ narių eilinį susirinkimą, kuris vyks 2019 m. balandžio 30 d.  18.00 val. soduose adresu: Draugystės 3-ioji g. 35, Šakiai (prie tvenkinio).

DARBOTVARKĖ:

  1. Dėl Metinės bendrijos ūkinės ir finansinės veiklos ataskaitos ir revizoriaus išvados tvirtinimo.
  2. Dėl valdymo organo rinkimo.
  3. Dėl bendrijos Metinės pajamų ir išlaidų sąmatos, mokesčių, tikslinių įnašų dydžio ir mokėjimo tvarkos tvirtinimo.
  4. Dėl kitų bendrijos veiklai reikalingų dokumentų tvirtinimo.
  5. Kiti klausimai.

 

Bendrijos nariams su susirinkimo darbotvarke ir siūlomų sprendimų projektais galima susipažinti skelbimų lentose, bendrijos interneto puslapyje www.sbdraugyste.yolasite.com  arba adresu Draugystės 4 –oji g. 24, arba paprašius kontaktinį asmenį projektus atsiųsti el. paštu. (tel. 8 615 56853,  el. paštas sbdraugyste@gmail.com).

 

 

Bendrijos valdybos pirmininkas                                                    Edmundas Kučiauskas

 

2019-04-15“