Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
2021 M. LIEPOS 28 D.13 VAL. VYKS KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS ANTROSIOS NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO VERTINIMO TARYBOS (IV) NUOTOLINIS POSĖDIS
2021-07-21

Darbotvarkė:

2021 m. liepos mėn. 28 d. 13 val. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdyje numatoma svarstyti:

 

10 klausimas. Slavikų senovės gyvenvietės (16266), Šakių r. sav., Slavikų sen., Slavikų k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Statusas: Slavikų senovės gyvenvietė Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-04-29 įsakymu Nr. ĮV-190 „Dėl pripažinimo valstybės saugomu“ pripažintas valstybės saugomu kultūros paveldo objektu.

Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2020 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2020 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. Į-17 „Dėl Kultūros paveldo centro 2020 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

Akto parengimo tikslai/motyvai: patikslinti vertingąsias savybes, nenustatytas reikšmingumo lygmuo, atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus, tikslintina teritorija ir apsaugos zona.

Aktu siūloma: patikslinti gyvenvietės teritoriją, ją sumažinant pagal reljefo ypatumus (šiaurės ir rytų kryptimis teritoriją apibrėžti ties einančia griova, vakarų kryptimi – aukštumos pašlaite), atsižvelgiant į galiojančius teisės aktus siūloma nustatyti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį (rytų kryptimi, sutapatinant su gretimo kadastriškai matuoto žemės sklypo ribomis), nustatyti vertingąsias savybes (reljefą, kultūrinį sluoksnį), regioninį reikšmingumo lygmenį.

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

 

11 klausimas. Žiūrių senovės gyvenvietės (16380), Šakių r. sav., Slavikų sen., Žiūrių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Statusas: Žiūrių senovės gyvenvietė Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-04-29 įsakymu Nr. ĮV-190 „Dėl pripažinimo valstybės saugomu“ pripažinta valstybės saugomu kultūros paveldo objektu.

Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2020 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2020 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. Į-17 „Dėl Kultūros paveldo centro 2020 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

Akto parengimo tikslai/motyvai: nustatyti vertingąsias savybes, reikšmingumo lygmenį, atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus, tikslintina teritorija ir apsaugos zona.

Aktu siūloma: patikslinti gyvenvietės teritoriją, ją kiek padidinant (rytų ir pietų kryptimis sutapatinant su kadastriškai matuoto gretimo sklypo ribomis, kitose pusėse atsižvelgiant į reljefo ypatumus), atsižvelgiant į galiojančius teisės aktus siūloma panaikinti vizualinį apsaugos pozonį, nustatyti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį (šiaurės, šiaurės rytų kryptimis), vertingąsias savybes (reljefą, kultūrinį sluoksnį), regioninį reikšmingumo lygmenį.

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.