Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
DALYVAUKIME LIETUVIŲ KALBOS DIENOSE
2020-01-23

Valstybinė kalbos inspekcija ir Valstybinė lietuvių kalbos komisija kviečia bendruomenes, įstaigas ir organizacijas nuo 2020 m. vasario 16 d. iki kovo 11 d. surengti Lietuvių kalbos dienas. Tai penktą kartą vyksianti akcija, kurios tikslai – didinti lietuvių kalbos prestižą ir sklaidą, stiprinti šios kalbos mokymosi motyvaciją, telkti bendruomenes.

 

Šakių rajono įstaigos aktyviai ir noriai dalyvauja lietuvių kalbos saugojimo ir prestižo didinimo veikloje. 2019 metais per Lietuvių kalbos dienas įvyko daugiau kaip 50 įvairių renginių. Rajono savivaldybės administracija kviečia ir šiemet tęsti tradiciją bei organizuoti lietuvių kalbai skirtus renginius.  

2020 m. vasario mėnesį Valstybinės lietuvių kalbos komisijos interneto svetainėje www.vlkk.lt bus paskelbtas Lietuvių kalbos dienų renginių planas (šios svetainės skyriuje „Veikla“ galima rasti 2016–2019 metų renginių planus). Šakių rajono savivaldybės Lietuvių kalbos dienų renginių planas bus paskelbtas savivaldybės interneto svetainėje www.sakiai.lt. 

Įstaigos, organizacijos, bendruomenės ar klubai, ketinantys rengti lietuvių kalbos populiarinimo renginį (ar renginius), yra nuoširdžiai prašomi apie tai iki 2020 m. sausio 28 d. informuoti Šakių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistus arba savivaldybės kalbos tvarkytoją Rimutę Grušienę el. paštu rimute.grusiene@sakiai.lt. Reikėtų nurodyti renginių, skirtų lietuvių kalbai, pavadinimus, datą ir vietą.

Mūsų iniciatyvos ir aktyvus dalyvavimas Lietuvių kalbos dienų renginiuose padės Lietuvos valstybei saugoti kalbos ypatingumą ir grožį.

 

 

 

Savivaldybės kalbos tvarkytoja Rimutė Grušienė