Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
DĖL ŠAKIŲ KULTŪROS CENTRO VADOVO ATŠAUKIMO IŠ UŽIMAMŲ PAREIGŲ
2020-11-16

 

Pateikiame platesnę informaciją dėl Šakių kultūros centro direktoriaus Raimondo Januševičiaus atšaukimo.

2020 m. gegužės – rugsėjo mėn. atliktas auditas nustatė nemažai reikšmingų kultūros centro vadovo veiklos pažeidimų. Pavyzdžiui: vadovas supainiojo viešuosius ir privačius interesus, neracionaliai naudojo įstaigai skirtas lėšas ir pažeisdamas Darbo apmokėjimo įstatymo nuostatas neteisėtai panaudojo beveik 10 tūkstančių eurų, netinkamai vertino kultūros centro darbuotojus ir kt. Dėl kai kurių pažeidimų meras kultūros centro vadovo dėmesį atkreipė dar 2020 m. sausį, atlikdamas metinį įstaigos vadovo veiklos vertinimą, kuriame kalbama ne tik apie kultūrinį turinį. Neužtenka būti geru meno žmogumi, bet reikia būti geru, sąžiningu vadovu. Juk kalbame apie 0,5 mln. dydžio metinio biudžeto įstaigą.

Po atlikto audito meras paprašė raštu paaiškinti situaciją. R. Januševičius pateikė paaiškinimus merui, kuriuose neigė savo klaidas, kartu nurodydamas, kad kreipsis į teismą, jeigu dėl audito išvadų jo atžvilgiu bus priimti neigiami sprendimai.

Audito metu nustatyti pažeidimai ir mero prarastas pasitikėjimas R. Januševičiumi sudarė visas prielaidas merui priimti sprendimą atšaukti kultūros centro vadovą. Atšaukimo pagrindas – prarastas pasitikėjimas, nustačius kaltus veiksmus (t. y. aukščiau minėtus pažeidimus). Teisę merui atšaukti vadovą suteikia Vietos savivaldos įstatymas ir Biudžetinių įstaigų įstatymas. Metinio vertinimo metu meras neturėjo intencijos atleisti įstaigos vadovo, bet siekė atkreipti dėmesį į rizikas. Tačiau jei net po audito, kuris patvirtino mero vertinimo metu išsakytas pastabas, darbuotojas atsisako eiti į dialogą, dėl visų nesutarimų kreipiasi ar grasina kreiptis į teismą, prašo neviešinti visos susitarimo informacijos, kyla pagrįstų abejonių vadovo darbo skaidrumu ir akivaizdu, kad tolimesnis bendras darbas komandoje neįmanomas. Todėl spalio 23 d. meras atšaukė R.Januševičių iš pareigų.

Meras, būdamas atviras dialogui, spalio 26-27 d. susitiko su R. Januševičiumi ir aptarė situaciją bei sąlygas, ko reikia, norint surasti kompromisą. Kadangi audito metu buvo patvirtintos metinio vertinimo metu įstaigos vadovui nurodytos pastabos, meras pasiūlė R. Januševičiui pripažinti metinį vertinimą teisingu ir tokiu būdu užbaigti teisminius ginčus, kurie reikalauja daug laiko, žmogiškųjų ir finansinių resursų, taip pat sudaryti audito rekomendacijų įgyvendinimo planą, nes įstaigos vadovas spalio 5 d. sprendimu raštiškai atsisakė jį pateikti.

Kartu meras pasiūlė byloje dėl R. Januševičiaus metinio veiklos vertinimo sudaryti taikos sutartį, pagal kurią R.Januševičius iš savivaldybės nereikalaus bylinėjimosi išlaidų, o savivaldybė – iš R. Januševičiaus. Tam, kad tai būtų galima padaryti, buvo sutarta, jog atšaukimo potvarkis įsigalios vėliau – ne spalio 28 d., bet lapkričio 16 d. Toks termino nukėlimas atliktas tik tam, kad būtų galima rasti kompromisą ir parengti reikiamus dokumentus, o R. Januševičius galėtų įrodyti, kad meras gali juo pasitikėti.

Nors R. Januševičius pateikė audito rekomendacijų įgyvendinimo planą, bet pasiūlymą sudaryti taikos sutartį iš esmės atmetė, pasiūlydamas, kad jo veikla už 2019 metus būtų įvertinta „labai gerai“, kartu išmokant jam ir 15 procentų kintamąją darbo užmokesčio dalį (3801,60 Eur). Tokį pasiūlymą R.Januševičius pateikė nepaisydamas to, kad audito metu buvo nustatyti aiškūs pažeidimai, o pateikdamas rekomendacijų įgyvendinimo planą, R.Januševičius pats pripažino, kad pažeidimai egzistavo.

Tokie R. Januševičiaus veiksmai ne tik nedidina pasitikėjimo įstaigos vadovu, bet priešingai – patvirtina, kad nors pokalbių (vykusių spalio 26-27 d.) metu meras ir vadovas lyg ir pasiekė kompromisą bei susitarimą, tačiau vėlesniais veiksmais R.Januševičius tokius susitarimus paneigdavo. Todėl (atsižvelgiant ir į pažeidimų gausą, jų pobūdį ir mastą) tai tik patvirtina, kad R. Januševičius visiškai prarado mero pasitikėjimą. Negana to, byloje dėl metinio veiklos vertinimo R. Januševičius teismui pateikė informaciją apie jo atšaukimą, nors tai net nėra tos bylos dalykas ir, akivaizdu, tokiu būdu tik dar labiau gilina konfliktą bei sugriauna mero pasitikėjimą juo.