Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
GELGAUDIŠKIO SENIŪNUI SKIRTAS GRIEŽTAS PAPEIKIMAS
2018-09-18

Rajono savivaldybės administracijos direktorius Dainius Grincevičius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 29 straipsnio 3 dalies 3 punktu, 30 straipsnio 1 dalimi, 5 dalimi, Tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės tarnautojams taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 977 „Dėl tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės tarnautojams taisyklių“, 14.1 punktu, Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatų, patvirtintų Šakių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 23 d. sprendimu Nr. T-277 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“, 24 punktu ir atsižvelgdamas į 2018 m. rugpjūčio 8 d. išvadą Nr. TN-7 „Dėl galimo Vinco Dabravolskio tarnybinio nusižengimo“, rugsėjo 17 dieną savo įsakymu Nr. AP-622 skyrė rajono savivaldybės administracijos Gelgaudiškio seniūnijos seniūnui Vincui Dabravolskiui tarnybinę nuobaudą – griežtą papeikimą.