Lietuvių kalba English
Lengvai suprantama kalba Gestų kalba
INFORMACIJA DĖL P. CVIRKOS IR L. GIROS GATVIŲ PAVADINIMŲ KEITIMO
2024-05-29

Šakių rajono savivaldybė š. m. balandžio 17 d. gavo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro raštą „Dėl Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro sprendimų pateikimo“, kuriame 2024 m. balandžio 11d., Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinio direktoriaus sprendimais Nr. SVOA-43 ir Nr. SVOA-44 „Dėl viešo objekto pašalinimo“ nurodoma pašalinti  Šakių mieste viešus objektus t. y., P. Cvirkos ir L. Giros gatvių pavadinimus.

    Pateiktuose Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro sprendimuose įvertinti faktai, kad „vadovaudamasis Lietuvos Respublikos draudimo propaguoti totalitarinius, autoritarinius režimus ir jų ideologijas įstatymo 4 straipsnio 8 dalies 1 punktu, susipažinęs su Viešųjų objektų  atitikties totalitarinių, autoritarinių režimų ir jų ideologijų propagavimo juose draudimui vertinimo tarpinstitucinės komisijos 2024 m. balandžio 3 d. išvadose Nr. VOAK-67 ir Nr. VOAK-68, įvertinęs faktus apie tai, kad
P. Cvirka veikė okupacinėse politinėse bei okupacinės valdžios centrinėse struktūrose; aktyviai dalyvavo priimant sprendimus, turėjusius įtakos okupacinėms politinėms struktūroms įtvirtinant sovietinę okupaciją ir vykdant represijas; P. Cvirka buvo aktyvus okupacinės valdžios organizuoto rinkimų farso aktyvistas, Lietuvos komunistų partijos (LKP) narys ir suklastotų rinkimų rezultatų pagrindu išrinktas Liaudies Seimo deputatas, jo Prezidiumo sekretorius (1940 m. birželio–liepos mėn.); rašė propagandinius Raudonąją armiją šlovinančius straipsnius bei Alytaus rinkiminėje apygardoje buvo išrinktas marionetinio Liaudies Seimo deputatu; taip pat jis buvo aukščiausiojo rango okupacinės valdžios pareigūnas: vadinamojo Liaudies Seimo Prezidiumo sekretorius, keturių Lietuvos valstybingumą ,,de jure“ panaikinančių Liaudies Seimo Deklaracijų signataras, po Lietuvos aneksijos – LSSR Aukščiausiosios tarybos Prezidiumo narys (1940 m. liepos–rugpjūčio mėn.) bei Įgaliotosios komisijos, galutinai įforminusios Lietuvos aneksiją narys, ir nustatęs, kad visi šie faktai patvirtina, jog P. Cvirkos gatvės pavadinimas Šakiuose, Šakių rajono savivaldybėje iki šiol turi sovietinę ideologinę reikšmę“, o „L. Gira kolaboravo su sovietų okupacine valdžia; 1940 m. paskirtas TSRS okupuotos Lietuvos Liaudies seimo atstovu, kaip Įgaliotosios delegacijos narys, vyko į Maskvą prašyti, kad Lietuva būtų ,,priimta“ į Sovietų Sąjungos sudėtį; dalyvavo atitinkamoje TSRS parlamento sesijoje; buvo LTSR švietimo komisaro pavaduotojas (1940–1941 m.), 1941 metais per TSRS–Vokietijos karą pabėgo į Rusiją; aktyviai veikė okupacinėse politinėse struktūrose, dalyvavo propaguojant sovietų totalitarinį režimą ir nustatęs, kad visi šie faktai patvirtina, jog L. Giros gatvės pavadinimas Šakiuose, Šakių rajono savivaldybėje iki šiol turi sovietinę ideologinę reikšmę“.


       Informuojame, kad nuo gegužės 29 d. iki birželio 4 d. imtinai Šakių seniūnijoje bus vykdoma P. Cvirkos ir L. Giros gatvių gyventojų apklausa, kurios metu savo nuomonę dėl naujo gatvės pavadinimo galės išreikšti minėtų gatvių gyventojai bei suinteresuoti asmenys. Apklausa vyks Šakių seniūnijos patalpose, adresu  – Bažnyčios g. 10, nuo 8.00 iki 17.00 valandos darbo dienomis.


Gyventojų susirinkimas  įvyks 2024 m. birželio 5 d., 17.30 val., Šakių kultūros centro konferencijų salėje, adresu – Nepriklausomybės g. 7, Šakiai.

         Priėmus Tarybai sprendimą keisti gatvių pavadinimus, Savivaldybė perduos reikalingus duomenis VĮ Registrų centrui duomenų atnaujinimui. Gyventojai, kurie pageidaus turėti atnaujintą  Nekilnojamo turto  registro duomenų bazės išrašą, VĮ Registrų centre galės išsiimti naują jo redakciją, o iškilus poreikiui atsinaujinti gyvenamosios vietos deklaravimo pažymą- ji nemokamai bus išduodama Šakių seniūnijoje.

         Informaciją apie pasikeitusius adresus savivaldybės administracija pateiks paslaugų teikėjams  (UAB „Šakių vandenys“, Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centrui, UAB „Šakių šilumos tinklai“).

Juridiniai asmenys turės kreiptis į VĮ  Registrų cento aptarnavimo padalinį dėl naujo registro pažymėjimo, taip pat apie naują adresą reikės informuoti savo verslo partnerius.

        Dėl iškilusių klausimų kreiptis į Šakių rajono savivaldybės administraciją Bažnyčios g.4,  Šakiai, LT-71115 tel. +370 345 66131, el. paštas [email protected]