Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai Senoji svetainė
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
KOORDINACINĖS TARYBOS POSĖDIS
2018-09-24

Šakių rajono savivaldybės Neįgaliųjų reikalų koordinacinė taryba rinkosi į savo eilinį posėdį aptarti visiems rajono neįgaliesiems asmenims svarbių klausimų. Kartu su visų neįgaliųjų organizacijų pirmininkais posėdyje dalyvavo savivaldybės meras Edgaras Pilypaitis, administracijos direktoriaus pavaduotoja Ilona Šeflerienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja Leonora Pocevičiūtė, savivaldybės tarybos Švietimo, sveikatos, kultūros ir socialinių reikalų komiteto pirmininkas Mečislovas Švabas, socialines paslaugas teikiančių įstaigų vadovai, spaudos atstovai. Posėdžio metu rajono meras pristatė aktualią informaciją apie rajono reikalus, skyriaus vedėja informavo, kaip sekasi teikti integralios pagalbos paslaugas rajone bei apie numatomą plėtrą steigiant grupinio gyvenimo namus rajone asmenims su daline proto ar psichikos negalia. Cukralige sergančiųjų asmenų klubo „Linelis" pirmininkė Biruta Jančaitienė papasakojo apie klubo teikiamas paslaugas. Neįgalieji kėlė kitus jiems rūpimus klausimus, tokius, kaip pavežėjimas iš gydymo įstaigų, patalpos veiklai ir kt. Neįgaliųjų draugijos pirmininkas Saulius Rakauskas pakvietė į sporto šventę kuri vyks spalio 24 d. bei į susitikimą su LR Seimo nariu J. Džiugeliu.

Šakių rajono Neįgaliųjų reikalų koordinacinė taryba susikūrė 2004 m., viena iš pirmųjų Lietuvoje.

Socialinės paramos skyriaus informacija