Lietuvių kalba English
KOVOS SU PREKYBA ŽMONĖMIS KOORDINAVIMO KOMISIJOS POSĖDIS
2018-11-21

Šakių rajono savivaldybės taryba 2018 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. T-336 „Dėl Šakių rajono savivaldybės kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo komisijos sudarymo ir Šakių rajono savivaldybės kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo tvarkos aprašo“ patvirtino Šakių rajono savivaldybės kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo komisiją ir tvarkos aprašą. Komisijos veiklai vadovauja Ilona Šeflerienė, rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja, koordinatorė - komisijos sekretorė Daiva Pilypaitytė, rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė.

 Komisija savo veiklą dar tik pradėjo, 2018 m. lapkričio 20 d. įvyko pirmasis komisijos posėdis, kurio metu buvo numatytos pagrindinės komisijos veiklos kryptys, galimi koordinavimo komisijos sudėties pokyčiai, įvyko susitikimas su Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro vadove K. Mišiniene, susipažinta su minėto centro teikiama pagalba nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis, aptartos minėto centro ir Šakių rajono savivaldybės bendradarbiavimo galimybės.