Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS SPORTO BAZIŲ PLĖTRAI, PRIEŽIŪRAI IR REMONTUI
2020-01-13

LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija kartu su VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra paskelbė kvietimą teikti sporto projektų, skirtų esamų sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui, paraiškas dėl finansavimo Sporto rėmimo fondo 2020 metų lėšomis.

Paraiškos priimamos iki 2020 m. kovo 2 dienos.

Organizuojami seminarai paraišėjams:

 • sausio 29 dieną Vilniuje;
 • vasario 5 dieną Kaune. Registraciją rasite nuorodoje.

Detalesnė informacija nuorodoje: https://www.cpva.lt/kvietimai/62/k28

Finansavimo tikslas

Skelbiamo konkurso tikslas – atrinkti ir finansuoti sporto projektus, gerinančius sąlygas ugdyti fiziškai aktyvią visuomenę remontuojant, atnaujinant (modernizuojant) ir (arba) rekonstruojant esamų sporto bazių infrastruktūrą. Teikiami sporto projektai turi prisidėti prie sporto bazių prieinamumo didinimo, sąlygų įvairaus amžiaus ir poreikių asmenų fiziniam aktyvumui gerinimo ir organizuotai sportuojančių asmenų skaičiaus didėjimo.

Remiamos veiklos:

Skatinama neįgaliųjų sporto plėtra.
Teikiamu sporto projektu siekiama sudaryti arba pagerinti sąlygas suremontuotoje, atnaujintoje (modernizuotoje) ir (arba) rekonstruotoje sporto bazėje fizinio aktyvumo veiklose dalyvauti neįgaliesiems. Finansavimo prioritetas teikiamas, kai paraiškoje neįgalieji nurodomi kaip tikslinė grupė ir numatomas sporto bazės prieinamumo (laiko, kainos ir (arba) fizinio aktyvumo užsiėmimų pasiūlos prasme) šiai tikslinei grupei didinimas, organizuojant nuolatinio pobūdžio fizinio aktyvumo veiklas ne trumpiau kaip 3 metus po sporto projekto įgyvendinimo pabaigos.
Ne mažiau kaip 10 % Kvietimo lėšų sumos prioriteto tvarka skiriamos finansuoti paraiškoms, atitinkančioms šį prioritetą.

 1. Gyvenamosios vietovės bendruomenės asmenys įtraukiami į sporto projektų veiklas.
  Paraiškoje vietos bendruomenė nurodoma kaip tikslinė grupė, pagrindžiamas fizinio aktyvumo veiklų, skirtų vietos bendruomenės nariams, poreikis. Paraiškoje numatomas sporto bazės prieinamumo (laiko, kainos ir (arba) fizinio aktyvumo užsiėmimų pasiūlos prasme) tikslinei grupei didinimas, vykdant nuolatinio pobūdžio fizinio aktyvumo veiklas ne trumpiau kaip 3 metus po sporto projekto įgyvendinimo pabaigos.
 2.  
 3. Skatinamas vaikų ir (arba) jaunimo fizinis aktyvumas.
  Paraiškoje vaikai ir (arba) jaunimas (iki 29 metų) nurodomi kaip tikslinė grupė, pagrindžiamas fizinio aktyvumo veiklų, skirtų vaikams ir jaunimui, poreikis. Paraiškoje numatomas sporto bazės prieinamumas (laiko, kainos ir (arba) fizinio aktyvumo užsiėmimų pasiūlos prasme) tikslinei grupei vykdyti nuolatinio pobūdžio fizinio aktyvumo veiklas ne trumpiau kaip 3 metus po sporto projekto įgyvendinimo pabaigos.
 4.  
 5. Asmenys skatinami reguliariai sportuoti.
  Sporto bazės prieinamumas (laiko, kainos ir fizinio aktyvumo užsiėmimų pasiūlos prasme) skatins tikslinę grupę reguliariai (2-4 kartus per savaitę) dalyvauti fizinio aktyvumo pratybose.

 

Galimi pareiškėjai

Sporto projekto paraišką teikti (būti pareiškėju) gali juridinis asmuo arba juridinių asmenų grupė (partneriai).

Galima projektui skirti finansavimo lėšų suma

Nuo 8 000,00 Eur  iki  450 000 Eur

 

Finansavimo intensyvumas

Sporto projekto vykdytojas turi prisidėti prie sporto projekto nuosavomis ar partnerių lėšomis ne mažiau kaip 10 procentų nuo sporto projekto sąmatos.

 

Įgyvendinimo laikotarpis

Sporto projekto įgyvendinimo laikotarpis turi būti ne ilgesnis nei 4 metai. Sporto projekto įgyvendinimo laikotarpis turi prasidėti nuo sporto projekto įgyvendinimo sutartyje nurodyto termino (kuris negali būti ankstesnis nei sutarties pasirašymo data) ir tęstis iki sporto projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos, nurodytos sutartyje.