Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
MERAS SVEIKINA ŠAKIŲ KRAŠTO APSAUGOS SAVANORIŲ PAJĖGAS
2021-01-17

„Sveikinu Lietuvos kariuomenę, Krašto apsaugos savanorių pajėgų karius-savanorius, ypač Šakių 205-ąją kuopą ir jų artimuosius su 30-osiomis Krašto apsaugos savanorių pajėgų įkūrimo metinėmis.

Pavojingiausiomis ir rizikingiausiomis akimirkomis, matydami brutalią jėgą, ką tik traiškiusią žmones prie TV bokšto, jie pasiryžo stoti Tėvynės gynybon. Šiandien šalia savo pareigų jie kartu su kitais savanoriais stoja kovon su nematomu priešu - koronavirusu - ir padeda švelninti jos pasekmes. Tai dar kartą paliudija jų nesavanaudišką pasiryžimą dirbti ir veikti TĖVYNĖS LABUI. Ačiū Jums visiems!
Dvigubas unoras, kad vienas iš krašto gynybos sistemos kūrėjų - administracijos direktoriaus pavaduotojas
Redas Juškaitis, kurio asmenyje ir sveikinu visus karius savanorius ir jų artimuosius.” - sakė Šakių meras.