Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
MINIME SPAUDOS ATGAVIMO, KALBOS IR KNYGOS DIENĄ
2021-05-07

 „Ne žemės derlumu, ne drabužių įvairumu, ne šalies gražumu, ne miestų ir pilių stiprumu laikosi tautos, bet daugiausia išlaikydamos savąją kalbą, kuri didina ir palaiko bendrumą, santaiką ir brolišką meilę. Gimtoji kalba yra bendrosios meilės ryšys, vienybės motina, pilietiškumo tėvas, valstybės sargas. Sunaikink kalbą – sunaikinsi santaiką, vienybę ir dorybę. Sunaikink kalbą – sunaikinsi dangaus saulę, sujauksi pasaulio tvarką, atimsi gyvybę ir garbę.“ (Mikalojus Daukša).

     Mieli lietuviško žodžio mylėtojai ir puoselėtojai, gegužės 7 d. švenčiame Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos šventę. Ji primena rusų carinės valdžios represijas, kuriomis buvo varžomi kiekvienos tautos brandumą liudijantys ženklai – kalba, spauda, knygų leidyba, laisvas žodis. Per 40 spaudos draudimo metų paaiškėjo, kad lietuviškoji spauda augo, nepaisant jokių represijų, bausmių.

     Mūsų tautos unikalumo ir savasties viena iš pagrindinių dalių yra gimtoji kalba, kuri gyvuos ir klestės tik tada, kai nuolat rūpinsimės ja ir jos žodyną turtinsime visuotinai priimtinais žodžiais. Gimtąja kalba rūpintis, puoselėti ją ir saugoti nuo svetimžodžių turi ne tik žiniasklaidos atstovai, kalbininkai, knygų leidėjai, lietuvių kalbos mokytojai, bibliotekininkai, vertėjai, bet ir politikai, valstybės tarnautojai. Tai – visos bendruomenės rūpestis.

Rimutė Grušienė, savivaldybės kalbos tvarkytoja