Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO VERTINIMO TARYBOS (II) 2020-11-23 NUOTOLINIS POSĖDIS
2020-11-17

2020 m. lapkričio 23 d. 9 val. vyks Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos antrosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nuotolinis posėdis.

Darbotvarkė:

 1. Koplytstulpio Aleksandrui Dambrauskui-Adomui Jakštui atminti (2240), Kuronių k., Kėdainių r. sav., apskaitos duomenų tikslinimo klausimas.
 2. Žemosios Panemunės Šv. Vincento Pauliečio bažnyčios pastatų komplekso (29927, G497K), susidedančio iš Šv. Vincento Pauliečio bažnyčios (21732, G497K1), koplyčios (29928, G497K2), Šakių rajono sav., apskaitos duomenų tikslinimo klausimas.
 3. Pranašų skulptūrų (2) (13736), Šakių rajono sav., apskaitos duomenų tikslinimo klausimas.
 4. Sutkų Švč. M. Marijos Belaisvių Vaduotojos bažnyčios (1614, AtV622), Sutkų g. 20, Sutkų k., Šakių r. sav., apskaitos duomenų tikslinimo klausimas.
 5. Skulptūros "Nukryžiuotasis" I (u.k. 13731, DV2585), Sutkų g. 20, Sutkų k., Šakių r. sav., apskaitos duomenų tikslinimo klausimas.
 6. Skulptūros "Nukryžiuotasis" II (u.k. 13732, DV2586), Sutkų g. 20, Sutkų k., Šakių r. sav., apskaitos duomenų tikslinimo klausimas.
 7. Altorių (3) su šventųjų skulptūromis (u.k. 15744, DV4816), Sutkų g. 20, Sutkų k., apskaitos duomenų tikslinimo klausimas.
 8. Ornamentuotų kryžių (2) (u.k. 13733, DV2587), Sutkų g. 20, Sutkų k., apskaitos duomenų tikslinimo klausimas.
 9. Skulptūros "Šv. Barbora" (u.k. 13730, DV2584), Sutkų g. 20, Sutkų k., apskaitos duomenų tikslinimo klausimas.
 10. Arnoto (u.k. 13728, DV2582), Sutkų g. 20, Sutkų k., Šakių r. sav., apskaitos duomenų tikslinimo klausimas.
 11. Paveikslo "Marija, krikščionių globėja" (u.k. 13729, DV2583), Sutkų g. 20, Sutkų k., Šakių r. sav., apskaitos duomenų tikslinimo klausimas.
 12. Joniškio miesto istorinės dalies (17084), apskaitos duomenų tikslinimo klausimas.
 13. Statinių liekanų, aptiktų archeologinių tyrimų metu Klaipėdos senamiesčio (16075) teritorijoje, Klaipėdos m., sav. Klaipėdos m., Turgaus a. 14, vertinimas.