Lietuvių kalba English
Dažniausiai užduodami klausimai Svetainės struktūra Telefonų numeriai Facebook
NUO 2022 METŲ SAUSIO 1 D. TEIKIAMOS TIK AKREDITUOTOS SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS
2022-01-06

Informuojame, kad nuo 2022 m. sausio 1 d. gali būti teikiamos tik akredituotos socialinės priežiūros paslaugos finansuojamos valstybės ir/ar savivaldybės biudžeto lėšomis. Savivaldybės teritorijoje veikiančių socialinės priežiūros paslaugų teikimo akreditaciją vykdo Šakių rajono savivaldybės administracija. Akreditacija suteikiama trejiems metams.

           

 

 

Akredituotos socialinės priežiūros paslaugos bus teikiamos šiose įstaigose:        

Ilguvos socialinės globos namai:

 1. Suaugusių asmenų su negalia ir jų šeimų apgyvendinimas apsaugotame būste.

VšĮ „Sudoku“:

 1. Suaugusių asmenų su negalia ir jų šeimų apgyvendinimas apsaugotame būste.

            VšĮ „Vilties žiedas“:

 1. Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose:
  • suaugusių asmenims su negalia;
  • senyvo amžiaus asmenų;
  • socialinę riziką patiriančių suaugusių asmenų ir jų šeimų;
  • socialinę riziką patiriančių šeimų
  • kitų asmenų ir jų šeimų.
 2. Intensyvi krizių įveikimo pagalba:
  • socialinę riziką patiriantiems vaikams ir jų šeimoms;
  • socialinę riziką patiriantiems suaugusiems asmenims;
  • socialinę riziką patiriančioms šeimoms;
  • iš pataisos įstaigų paleistiems asmenims, nuo kurių paleidimo iš pataisos įstaigos dienos praėjo ne daugiau nei 12 mėnesių;
  • kitiems asmenims (pvz. smurtą patyrusiems asmenims, jų vaikams ir kt.).

 

UAB Dalios Zaleskienės ambulatorija:

 

 1. Pagalba į namus:
  • suaugusiems asmenims su negalia ir jų šeimoms;
  • senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimoms;
  • socialinę riziką patiriančioms šeimoms;
  • vaikams su negalia ir jų šeimoms;
  • kitiems asmenims ir jų šeimoms (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekusiems asmenims).

Šakių socialinių paslaugų centras:

 1. Pagalba į namus:
  • suaugusiems asmenims su negalia ir jų šeimoms;
  • senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimoms;
  • socialinę riziką patiriančioms šeimoms;
  • vaikams su negalia ir jų šeimoms;
  • kitiems asmenims ir jų šeimoms (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekusiems asmenims).
 2. Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas socialinę riziką patiriančioms šeimoms.
 3. Laikinas atokvėpis.
 4. Pagalba globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti:
  • vaikus globojantiems (rūpinantiems), prižiūrintiems ar įvaikinusiems asmenims;
  • asmenims, besirengiantiems tapti globėjais (rūpintojais), budinčiais globotojais, įtėviais ar šeimynų dalyviams.

 

            VšĮ „Gelbėkit vaikus“ Šakių vaikų dienos centras:

 

Psichosocialinė pagalba:

 1. Vaikams su negalia ir jų šeimoms;
 2. Vaikams, kuriems pagal Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą nustatyta laikinoji priežiūra, kitiems tos šeimos vaikams kartu su jų atstovais pagal įstatymą;
 3. Suaugusiems asmenims su negalia ir jų šeimoms, artimiesiems;
 4. Senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimoms, artimiesiems;
 5. Krizinėje situacijoje (skyrybos, darbo praradimas, artimojo netektis ir kt.) esančioms šeimoms ir jų nariams;
 6. Socialinę riziką patyrusiems ar patiriantiems vaikams ir jų šeimoms;
 7. Socialinę riziką patyrusiems ar patiriantiems suaugusiems asmenims ir jų šeimoms;
 8. Smurtautojams;
 9. Kitiems asmenims ir jų šeimoms.