Lietuvių kalba English
Dažniausiai užduodami klausimai Svetainės struktūra Telefonų numeriai Facebook
NUO VASARIO – NAUJI ATLIEKŲ TVARKYMO MOKESČIŲ DYDŽIAI
2022-01-03

Šakių rajono savivaldybės taryba posėdyje priėmė sprendimą dėl  naujos įmokų už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos, atliekų susikaupimo normų nekilnojamojo  turto objektų kategorijoms ir patvirtino naujus įmokų už atliekų surinkimą ir tvarkymą dydžius.

Patvirtinta, kad nuo 2022 metų vasario 1 d. Šakių rajono savivaldybėje 1 gyventojui gyvenamosios paskirties pastate bus skaičiuojama 1,05 euro pastovioji ir 1,09 euro kintamoji mokesčio už atliekų surinkimą ir tvarkymą dalys be PVM (iki pakeitimo šios įmokos dalys atitinkamai buvo 0,86 euro ir 0,89 euro per mėnesį). Kadangi yra nustatyta, kad pastovioji įmokos dalis gali būti skaičiuojama maksimaliai 4 asmenims, o kintamoji – maksimaliai 3 asmenims, pastoviosios ir kintamosios dalių bendra maksimali įmoka 1 būstui yra 7,47 euro per mėnesį be PVM.

Sodų paskirties valdai, kurios sklype yra pastatas, nustatytas atliekų surinkimo ir tvarkymo mokestis bus  0,46 euro pastovioji ir 0,44 euro kintamoji dalis be PVM ( buvo atitinkamai 0,36 euro ir 0,24 euro be PVM).

Individualaus naudojimo garažų paskirties pastatuose pastovioji šio mokesčio dalis bus 0,46 euro (buvo 0,38 euro) be PVM, kintamoji – bus 0,29 euro (buvo 0,24 euro) be PVM.

UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro direktorius Algirdas Bagušinskas sakė, kad iki šiol taikyti įmokos už atliekų tvarkymą dydžiai buvo nustatyti dar 2010 metais. Per šį laikotarpį atliekų tvarkymo sistema įgyvendino nemažai plėtros projektų: pastatytos žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės, mechaninio biologinio atliekų apdorojimo įrenginių gamykla, 2 naujos regioninio sąvartyno celės, 3 naujos didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės. Iki šiol  pavykdavo išgyventi iš vidinių rezervų, tačiau dabar jau pastebima, kad ima trūkti lėšų minimalioms paslaugos išlaidoms padengti. Direktorius sakė, kad bendrovės akcininkai – visų apskrities savivaldybių vadovai – įvertino padėtį ir nusprendė, kad įmokos už atliekų tvarkymą dydžiai turi būti padidinti 22 procentais. Šakių rajono  ir Marijampolės savivaldybių tarybos jau priėmė sprendimus dėl naujų atliekų surinkimo ir tvarkymo įmokų dydžių, Kalvarijos, Vilkaviškio ir Kazlų Rūdos savivaldybių tarybos tai numačiusios svarstyti sausio mėnesį.

 

Liucija Burbienė,

UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro prevencinės veiklos organizatorė