Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
PAPILDOMAI FINANSUOJAMAS ES PROJEKTAS „INTEGRALIOS PAGALBOS NAMUOSE PLĖTRA ŠAKIŲ RAJONE“
2019-07-12

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, siekdama užtikrinti neįgaliems ir senyvo amžiaus asmenims teikiamų integralios pagalbos paslaugų tęstinumą, rado galimybę skirti papildomą finansavimą 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonės „Integrali  pagalba į namus“ projektams.

Europos socialinio fondo agentūra, atstovaujama direktoriaus Povilo Česonio, ir Šakių rajono savivaldybės administracija, atstovaujama direktoriaus Dainiaus Grincevičiaus, 2019-05-24  pasirašė projekto sutarties keitimą. Šakių rajono savivaldybei skirta papildomo finansavimo suma –  104 625,00 Eur. Dėka gautų papildomų lėšų projekto vykdymas pratęsiamas 9 mėnesius – iki 2020 metų kovo.

Projekto partneriai – BĮ Šakių socialinių paslaugų centras ir UAB Dalios Zaleskienės ambulatorija – teiks paslaugas 50 asmenų, iki projekto pabaigos planuojamas paslaugos gavėjų skaičius 105 tikslinių grupių asmenims. Nuo projekto veiklų įgyvendinimo pradžios paslaugos suteiktos 100 neįgaliųjų asmenų. Projekto įgyvendinimo metu šeimos nariams, prižiūrintiems savo artimuosius, teikiamos konsultavimo paslaugos. Nuo projekto veiklų įgyvendinimo pradžios konsultavimo paslaugos suteiktos 64 šeimos nariams.

Gavus papildomą finansavimą, bendra projekto vertė – 453 203,00 Eur, savivaldybė prisideda iš savo biudžeto lėšų.

Socialinės paramos skyriaus informacija