Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai Senoji svetainė
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
PLOKŠČIŲ IR KRIŪKŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIAI CENTRAI ĮGYVENDINA ERASMUS +PROJEKTUS
2018-06-12


Dvi rajono švietimo įstaigos – Plokščių mokykla daugiafunkcis centras ir Kriūkų mokykla daugiafunkcis centras - pradeda įgyvendinti Erasmus+ bendrojo ugdymo projektus. Realios projektų veiklos prasidės kitais mokslo metais. Plokštiečiai dalyvaus projekte „Visos dienos mokyklos veiklos tobulinimas“, projekto vadovė mokytoja Jolita Puidokienė. Projekto veiklose dalyvaus keturios mokyklos pedagogės, dalinsis savo sėkmingomis patirtimis ir susipažins su kitų šalių praktikomis Italijos švietimo įstaigose. Kriūkų mokyklos daugiafunkcio centro projektui „Kūrybiškumo ugdymas netradicinėse erdvėse“ vadovauja mokytoja Aušra Matulaitienė. Projekto metu keturios mokytojos dalyvaus mokymuose Ispanijoje. 

Taip pat Plokščių mokykla daugiafunkcis centras gavo Erasmus + finansavimą  savo suaugusiųjų švietimo projektui  „Bendruomenės narių asmeninio tobulėjimo galimybių didinimas tobulinant neformalaus suaugusiųjų švietimo veiklų vadovų bendrąsias ir profesines kompetencijas“. Jau keletą metų veiklą vystančio Menų klubo vadovė  ir projekto vadovė  Rasita Gokdere ir dar du suaugusiųjų švietimo organizatoriai  dalyvaus patirtinio mokymosi seminaruose  Islandijoje, Italijoje ir Maltoje.