Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
PRADEDAMAS VYKDYTI PROJEKTAS „DRAUGYSTĖS PARKAI – 3“
2019-01-24

Šakių rajono savivaldybės administracija pradeda vykdyti projektą ,,Draugystės parkai – 3” pagal 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir pritaikymas prie klimato kaitos“ priemonę 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“.

Projekto tikslas – pagerinti įvairaus lygmens kraštovaizdžio arealų (teritorijų) būklę, didinant kraštovaizdžio planavimo kokybę, stiprinant ir palaikant kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, atkuriant pažeistas teritorijas, didinant kraštovaizdžio vizualinį estetinį potencialą. Sutvarkyti J.Lingio parką, miesto tvenkinio ir Siesarties upelio pakrantes, bei užbaigti miesto skvero rekonstrukciją, sudaryti sąlygas gamtinio karkaso struktūros vientisumo ir kraštovaizdžio ekologinės pusiausvyros palaikymui.

Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo.