Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
PRISTATYTA SAVIVALDYBĖS IR SAVIVALDYBĖS MERO ATASKAITA
2021-03-30

2021 m. kovo 19 d. vykusiame Šakių rajono savivaldybės tarybos posėdyje pritarta Šakių rajono savivaldybės ir savivaldybės mero Edgaro Pilypaičio 2020 metų veiklos ataskaitai.

Pateikiame įžanginį rajono savivaldybės mero žodį, o su visa ataskaita galima susipažinti savivaldybės interneto svetainės mero skyriuje poskyryje „Veiklos ataskaita" arba paspaudus šią nuorodą.


 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 7 dalimi bei Šakių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento nuostatomis, teikiu Šakių rajono savivaldybės ir mero 2020 m. veiklos ataskaitą.

Prabėgo 2019-2023 metų kadencijos antrieji metai, atnešę visą pasaulį sukrėtusią pandemiją, o Lietuvai dar ir Seimo rinkimus. Pastarieji savivaldybės politinės darbotvarkės neįtakojo, tačiau pandemija ir paskelbtas karantinas iš pradžių beveik sustabdęs normalų darbo pulsą, vėliau jį perorientavo į nuotolinį, tačiau pagrindiniai suplanuoti darbai buvo vykdomi įprastai.

Ataskaitiniu laikotarpiu savivaldybės administracijai vadovavo direktorius Dainius Grincevičius ir jo pavaduotojas Redas Juškaitis, mero pavaduotojas – Darius Jakavičius. Šiandien galiu tik padėkoti politinio pasitikėjimo pareigūnams ir savivaldybės administracijos darbuotojams, visiems savivaldybės tarybos nariams ir seniūnams atsakingai dirbusiems pagal valdančiosios daugumos – Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų, Lietuvos socialdemokratų partijos ir visuomeninio komiteto „Vieningi zanavykai“ – priimtą kadencijos veiklos programą ir tarybos patvirtintą savivaldybės strateginį veiklos planą.

Turime konstatuoti, kad 2020 metų biudžeto plano vienas iš pagrindinių rodiklių – gyventojų pajamų mokesčio planas – pirmą kartą nuo 2008-2009 m. pasaulinės finansų krizės liko neįvykdytas (surinkta 846,4 tūkst. eurų mažiau nei planuota, o tai yra 5,32 procentai plano). Mus gelbėjo laisvi likučiai iš 2019 metų ir griežta finansinė drausmė bei atsakingas asignavimų valdytojų požiūris naudojant skirtą biudžeto finansavimą. Solidarizavomės su iššūkius išgyvenančiu verslu mažindami nekilnojamojo turto mokestį, taikydami verslo liudijimų lengvatas, kas neabejotinai turi įtakos ir 2021 metų biudžetui. Dėl įstatyme užprogramuoto darbo užmokesčio didėjimo mes priėjome ribą, kad finansuoti tos pačios apimties ir sudėties biudžetinių įstaigų sistemą esame nebepajėgūs. Karantino pamokų gavęs verslas jau persitvarko, kad išgyventų išėjo į prastovas ar mažinosi kitas veiklos sąnaudas, o viešasis sektorius vėluoja. Dažnai to paties verslo, kurio mokesčiai atkeliauja į savivaldybės ar valstybės biudžetus, atžvilgiu tai suvokiama kaip prabanga, tad nieko nedaryti savo ūkyje mes tiesiog negalime.

Apmaudu, tačiau turime konstatuoti, kad ir šiuo ataskaitiniu laikotarpiu dar nebaigtos investicijų pritraukimo į Gelgaudiškio dvarą, ginčo dėl užtvankos atstatymo Kudirkos Naumiestyje, neišpildytų lūkesčių gaunant menamą pelną bylinėjimosi su UAB „Antano Rinkevičiaus valymo įrenginiai“ epopėjos. Reikia ypatingo sutelktumo, kad savivaldybė neatsidurtų svetimas sąskaitas visų mūsų pinigais apmokančiojo rolėje.

Pasikartosiu, ką akcentavau ir praėjusiųjų metų ataskaitoje, kad klaidų nedaro tik tie, kas nedirba, tačiau žmogiškas klaidas visada įmanoma ir reikia ištaisyti. Blogiau, kai klaidą keičia tyčiniai suinteresuoti ir labai riboti interesai. Ne viskas yra akivaizdžiai matoma arba ne viską ir galima dėl įvairaus reglamentavimo viešinti. Tam yra demokratiniai ir teisiniai mechanizmai, suteikiantys galią, teisę ir pareigą pasirūpinti viešojo intereso gynimu ir viešųjų finansų efektyviu ir teisingu naudojimu. Tam į šias pareigas atėjome, taip ir dirbsime, nesivaikydami trumpalaikio populiarumo ar ko nors nematymo „dėl šventos ramybės“. Laikas viską sudėlios į savo vietas, parodys ir įvertins.

Viliuosi, kad daugelis 2020 metais pradėtų darbų bus įgyvendinti jau per šiuos ateinančius, 2021-uosius metus. Savivaldybės vadovybė ir administracijos darbuotojai atsakingai dirbo taisydami ankstesniu laikotarpiu parengtų projektų aprašus ir paraiškas, kad laiku būtų pasirašytos jų finansavimo ir administravimo sutartys ir darbai atlikti iki Europos Sąjungos numatytų galutinių datų.

2020 metų rugsėjo 1 dieną įsigaliojo nauja Regionų plėtros įstatymo redakcija, įpareigojusi steigti naujas Regiono plėtros tarybas, kurios turi parengti Regiono plėtros planą, tapsiantį prielaida gauti finansavimą 2021-2027 metų laikotarpio europinėje perspektyvoje, kurioje numatoma ne tik daug galimybių, bet ir naujų įpareigojimų klimato kaitos, miestų driekos, darbo vietų pasiekiamumo, visuotinio skaitmenizavimo ir kitiems iššūkiams įveikti ar nustatytiems rodikliams pasiekti.

Įžengėme į etapą, kuomet reikia kiekvieną eurą ar priemonę pasitelkti tam, kad jie konsoliduotųsi ir nebūtų tuščiai leidžiami ar panaudojami, o sukurtų pridėtinę vertę, pritrauktų papildomus resursus, įgalintų savarankiškai, tačiau kryptingai ir tikslingai veikti mūsų įstaigas. Jos nėra savitikslis objektas, palaikomas biudžeto lėšomis, o savivaldybės įrankiai, kuriais kuriama gerovė visiems.

Atkreiptinas dėmesys, kad vis dar dirbome ir šiais metais tebedirbsime prie darbų, kurie turėjo būti atlikti prieš gerą dešimtmetį. Nugriauti ligoninės kieme ir miesto centre stovėję nurašyti avariniai pastatai, baigiama kelių inventorizacija, tęsiasi teritorijų planavimo dokumentų rengimo procedūros. Tai nepigiai kainuojantys dalykai, dažnai net nepastebimi, bet jų atidėjimas gula ant šiandienos pajamų ir išlaidų balanso. Įvertinę tokį neskanų palikimą, stengsimės neužkrauti tokios naštos ateinančioms kadencijoms, nes tai kainuoja ne valdžiai, o visiems gyventojams.

Karantinas perdėliojo daugybę veiklos sferų ir darbų. Turėjome ne tik prisitaikyti ir kitaip organizuoti darbus, bet ir daryti tai, kas skubu ir neatidėliotina. Džiaugiuosi pavienėmis ir organizuotomis savanorių iniciatyvomis, aukų rinkimo akcijomis medikams ir socialiniams darbuotojams, nuotoliniais parodų, koncertų, pokalbių pristatymais, gražiai ir rezultatyviai pasibaigusiu skulptoriaus Vinco Grybo metams skirto atminimo ženklo konkursu... Paskutinėmis 2020-ųjų dienomis Lietuvą ir mūsų rajoną pasiekė pirmosios vakcinos prieš COVID-19 virusą, tad dabar reikalinga sutelkti visus įmanomus pajėgumus procesus sklandžiai organizuoti, kartu rūpinantis, kad žmonės nebūtų gąsdinami įvairiomis melagienomis ir sąmokslo teorijomis. Kviečiu visus šiai didelei talkai ir bendram rūpesčiui. Tačiau karantinas išryškino ir nepageidaujamų visuomenės elgesio reiškinių. Buvo atvejų, kai atsargumo priemonėmis buvo maskuojamas paprasčiausias neveiklumas ar tinginystė. Viešuosius darbus organizuojantiems seniūnams pirmiausiai ir skaudžiausiai teko tai patirti. Vėliau rinkimų kampanijos metu net Užimtumo tarnyba buvo įvelta į socialinės politikos lauką, tik šįkart paskui seniūnus jau nukentėjo ir darbdaviai... Turime pakankamai išplėtotą ir vis dar plečiamą socialinių paslaugų sistemą – tai teisinga ir reikalinga. Tačiau kaip duodant daiktus, priemones, maistą kartu sugebėti duoti ir norą bei gebėjimą dalintis, kad ir ne materialinėmis gėrybėmis. Kaip neuždaryti žmogaus amžino gavėjo narve, kaip nesunaikinti tikrojo žmogaus, kaip socialinės būtybės, neapsiribojančios tik žemiausia Maslow piramidės pakopa? Veiklos čia ir socialiniams, ir švietimo bei kultūros darbuotojams. Mes privalome resursus nukreipti ne į pasekmių, o į priežasčių likvidavimą, asmenybių, kurios kurtų, o ne tik vartotų, ugdymą, kad labiau rūpėtų kokybiniai, o ne kiekybiniai parametrai, kad suprastume, jog labai dažnai mažiau yra daugiau.

Dėliojantis ateities vizijas ir strategijas svarbu neužstrigti vakarykščiuose poreikiuose. Jau pakankamai atrasta receptų, kurių kartais nedrįstame pradėti taikyti, nes man pačiam asmeniškai reikės pasikeisti, o kaip dažnai norisi, kad keistųsi tik kiti... Visgi reikia suprasti, kad laiminga ir klestinti visuomenė susideda iš daugiau nei aš. Žmonės tapo neįtikėtinai mobilūs, jaunimas – drąsus ir žingeidus, norintis įdomios ir turiningos veiklos, tad aš tikiu gražia Lietuvos ir Šakių ateitimi. Esame lietuvių kalbos lopšys, himno gimtinė, derlingų žemių, dvarų ir gerų žmonių kraštas. Tokie esame, tik kartais nemokame to parodyti. Žiūrintiems į mus iš už Nemuno ar Lekėčių girių juk neįdomios mūsų rietenos dėl smulkmenų ar aiškinimosi, kas kurio kiemo šeimininkas. Unoravi mes galim būti tik visi kartu. Žinau, kad galim.

2020 m. rudenį trisdešimtmetį pasitikusi Šakių „Varpo“ mokykla turi gerą šūkį – „Čia aš. Čia mes. Čia mūsų“. Todėl dėkodamas visiems Šakių rajono gyventojams – ūkininkams ir verslininkams, medikams ir mokytojams, prekybininkams ir amatininkams, kūrėjams ir paslaugų teikėjams – kviečiu visus juo vadovautis kartu ieškant kelių ir būdų savo kraštui pagražinti ir gyvenimui jame pagerinti.

 

Savivaldybės meras Edgaras Pilypaitis