Lietuvių kalba English
Dažniausiai užduodami klausimai Svetainės struktūra Telefonų numeriai Facebook
PROJEKTAS NR.05.3.1-APVA-V-012-01-0004 ,,VANDENS TELKINIŲ BŪKLĖS ATSTATYMAS UPIŲ VAGŲ RENATŪRALIZAVIMO PRIEMONĖMIS“
2023-02-03

Aplinkos apsaugos agentūros užsakymu parengtas Siesarties ir kitų upių renatūralizavimo projektas (2022-04-19) bus vykdomas valstybei nuosavybės teise priklausančiuose upių ruožuose ir jų pakrantėseProjektas suderintas su institucijomis, su kuriomis derinimas yra privalomas pagal galiojančius teisės aktus, taip pat suderintas su žemės sklypų savininkais arba su žemės sklypų naudotojais dėl reikalingų privažiavimų prie renatūralizavimo priemonių įrengimo vietų.

Su suderintu Siesarties ir kitų upių renatūralizacijos projektu galima susipažinti Aplinkos apsaugos agentūros interneto tinklapyjehttps://aaa.lrv.lt/uploads/aaa/documents/files/Siesarties%20renaturalizavimo%20nuasmenintas%20projektas%2020220419_compr.pdf