Lietuvių kalba English
Dažniausiai užduodami klausimai Svetainės struktūra Telefonų numeriai Facebook
RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS FONDAS FINANSUOJA MOKINIŲ IR STUDENTŲ ĮDARBINIMĄ VASAROS ATOSTOGŲ METU
2022-06-27

 

 

 

 

 

 

 

 

Galimi pareiškėjai: Šakių rajone registruoti SVV subjektai (įmonės, ūkininkai, fiziniai asmenys, dirbantys su individualios veiklos pažyma, atitinkantys SVV statusą), įdarbinantys mokinius ir studentus pagal darbo sutartį.  

Kompensuojamojo įdarbinimo terminas: nuo 2022-06-17 iki  2022-08-31; 9–10 kl. mokiniams – nuo 2022-06-24 iki 2022-08-31 d. 

Kompensuojamos išlaidos:

už nepilnamečius asmenis – 50 proc. darbo užmokesčio, neviršijančio MMA,  išlaidų;

už pilnamečius asmenis – 20 proc. darbo užmokesčio, neviršijančio MMA,  išlaidų. 

Maksimali kompensacija vienam darbdaviui – 2000 eurų per metus. 

Fondui pateikiami dokumentai:

mokinių, studentų pažymėjimai arba ugdymo įstaigos raštas, patvirtinantis ugdymo faktą;

darbo sutarčių kopijos;

darbo užmokesčio žiniaraščiai, išmokėjimo faktą įrodantys dokumentai. 

Paraiškas patirtoms išlaidoms iš dalies kompensuoti Šakių turizmo ir verslo informacijos centras rinks 2022 m.  spalio mėnesį. 

 

Daugiau informacijos:

VšĮ Šakių turizmo ir verslo informacijos centras, tel. 8 615 66997, el. p. [email protected], [email protected]