Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
REGIONINĖS DISKUSIJOS DĖMESIO CENTRE – PERTVARKA, PATIRTIS TEIKIANT BENDRUOMENINES PASLAUGAS IR ATEITIES PERSPEKTYVOS
2019-01-21

   Pertvarkius respublikos regionų struktūrą pagal  institucinės globos procesų pertvarkos reikalavimus, Šakių rajono savivaldybė priskirta Tauragės regionui. Trečiadienį, sausio 16 d. institucinės globos pertvarkos klasterio apskrito stalo diskusijoje Tauragės regione dalyvavo Socialinės paramos skyriaus vedėja Leonora Pocevičiūtė, vyriausioji specialistė Milda Savukaitienė, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Aušra Pavydienė.

    „Labai džiugina gausus institucijų, savivaldos, socialinių paslaugų teikėjų dalyvavimas susitikime, aktyvus jų įsitraukimas į diskusijas. Sulaukėme atstovų ne tik iš Tauragės regiono, bet ir Šakių bei Šilutės rajonų savivaldybių. Tai rodo, kad mus visus vienija bendras tikslas – sklandus perėjimas nuo institucinės globos prie tokių paslaugų, kurios geriausiai atitiktų žmonių poreikius“, - sakė diskusijos iniciatorė ir vedėja Tauragės regiono, Šakių ir Šilutės r. savivaldybių pertvarkos procesų ekspertė Marijona Janavičienė.

   Susitikimo dalyviai supažindinti su įgyvendinamomis ir artimiausiu metu planuojamomis įgyvendinti veiklomis, parengtais metodinių dokumentų paketais naujų formų bendruomeninėms paslaugoms teikti. Diskutuota apie ES investicijas, kurios numatytos pertvarkos įgyvendinimo laikotarpiui. Aptartos plėtojamos globos formos pertvarkos tikslinėms grupėms Tauragės regiono, Šakių ir Šilutės rajonų savivaldybėse.

   Diskusijos dalyviai turėjo galimybę susipažinti apie regiono savivaldybėse šeimoje ir bendruomenėje teikiamomis ir planuojamomis teikti socialinėmis paslaugomis be tėvų globos likusiems vaikams ir asmenims, turintiems proto ar (ir) psichikos negalią.

   Socialinių priežiūros paslaugų, teikiant kompleksinę pagalbą besilaukiančioms moterims ir motinoms, vienoms auginančioms vaiką (vaikus) iki 3 metų amžiaus, Tauragės regione bandomąją paslaugą pristatė VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“ direktorė Audronė Balčiūnienė. Ji pasidalino patirtimi ir papasakojo apie šios paslaugos naudą bei supažindino dalyvius su paslaugų gavėjų, kurios pasinaudojo šia paslauga, atsiliepimais.

   Bandomosios budinčių globotojų veiklos užtikrinimo paslaugos įgyvendinimą Tauragės regione nušvietė paslaugos teikėjo Tauragės vaikų globos namų „Šaltinėlis“ globos centro koordinatorė Aušra Macaitytė-Parstvania. Šią paslaugą įstaiga teikia kartu su Šilalės rajono socialinių paslaugų namais,  VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“ jungtinės veiklos sutarties pagrindu. Pristatymo metu diskusijos dalyviai buvo supažindinti su teikiamomis paslaugomis budintiems globotojams.

   Pasak pranešėjos, globa šeimoje iš visų globos formų yra svarbiausia ir palankiausia forma vaiko asmenybės vystymuisi. Jokioje kitoje globos formoje likę be tėvų globos vaikai neturi galimybės pažinti naują šeimą, išgyventi pasitikėjimu grįstus ryšius su suaugusiu žmogumi. Diskusijos metu aptarti ir šių paslaugų kokybės užtikrinimo klausimai – kaip yra  užtikrinami globojamų vaikų poreikiai bei skiriamas atitinkamas dėmesys vaiko ugdymui,  užtikrinant vaiko fizinę, emocinę, socialinę gerovę.

   Diskusijoje pristatyta ir išbandoma laikino atokvėpio paslauga įstaigoje proto ar (ir) psichikos negalią turintiems asmenims, jų šeimos nariams, tėvams ar globėjams Tauragės regione. Šias paslaugas teikia VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“ ir Adakavo socialinių paslaugų namai. Taip pat pristatyta regione planuojama teikti palydimosios globos paslauga.

  Palydimosios globos paslaugas, jaunuoliams nuo 17 iki 24 metų iš globos namų, šeimynų, rūpintojų šeimų pristatė  UAB „Projektų įgyvendinimo grupė". Tai nauja tik šiemet pradėjusi startuoti paslauga, siekianti kuo sklandesnės adaptacijos globotiniams, pradedantiems savarankišką gyvenimo kelią.

  Apibendrinant diskusiją dalyviai išsakė pastebėjimus, kad tokios diskusijos yra labai naudingos. Regiono atstovai supažindinami su naujausia informacija apie pertvarkos procesus.

  Anot dalyvių, labai svarbu ir kaip praktiškai vyksta bendruomeninių paslaugų teikimas, taip pat tokių susitikimų metu pasidalijama patirtimi su kolegomis iš kitų rajonų. Todėl nuspręsta kitos diskusijos metu aptarti ir kitas Tauragės regione šiuo metu įgyvendinamas bendruomenines paslaugas, tokias kaip šeimos modelio bendruomeninių vaikų globos namų paslaugos, kurios yra  teikiamos Jurbarko ir Šilutės rajonų savivaldybėse, apsaugoto būsto paslaugas proto ar (ir) psichikos negalią turintiems asmenims Tauragėje.

  Šakių rajono savivaldybėje laikino atokvėpio paslaugas slaugantiems neįgalius asmenis teikia Ilguvos socialinės globos namai, krizinėse situacijose atsidūrusioms mamoms su bent vienu vaikeliu ik 3 metų. Paslaugas galime gauti ir Kalvarijos bendruomeniniuose vaikų globos namuose.

   Šakių rajono savivaldybė buvo paminėta kaip viena iš daugiausia nuolatinį dėmesį jau daug metų skirianti  naujoms globos formoms, globėjų šeimų paramai, nelaukiant pertvarkos procesų.

Leonora Pocevičiūtė, Socialinės paramos skyriaus vedėja