Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai Senoji svetainė
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
RENGIAMOS LIETUVIŲ KALBOS DIENOS
2019-01-01

Valstybinė lietuvių kalbos komisija, vykdydama Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto 2015 m. rugsėjo 30 d. posėdžio protokolo Nr. 106-P-34 nutarimą, kviečia įstaigas ir organizacijas nuo 2019 m. vasario 16 d. iki kovo 11 d.surengti Lietuvių kalbos dienas. Šių renginių tikslas – didinti lietuvių kalbos prestižą, stiprinti lietuvių kalbos mokymosi motyvaciją ir prisidėti prie lietuvių kalbos sklaidos.

Šakių rajono savivaldybės administracija kviečia Jus priimti kvietimą ir rengti Lietuvių kalbos dienas. Lietuvių kalbos dienų sumanytojai siūlo renginius skirti lietuvių kalbai ir jos sklaidai, lietuvių kalbą ir literatūrą puoselėjusioms asmenybėms, o pirmenybę teikti Lietuvos Respublikos Seimo paskelbtiems Juozo Tumo-Vaižganto, Pasaulio lietuvių ir Vietovardžių metams.

2019 m. vasario mėnesį Valstybinės lietuvių kalbos komisijos interneto svetainėje www.vlkk.lt  bus paskelbtas Lietuvių kalbos dienų renginių planas (šios svetainės skyriuje „Veikla“ galite rasti  2016–2018 metų renginių planus). Šakių rajono savivaldybės Lietuvių kalbos dienų renginių planas bus paskelbtas savivaldybės interneto svetainėje www.sakiai.lt 

Ketinantys rengti lietuvių kalbos populiarinimo renginį (ar renginius) maloniai prašomi apie tai iki 2019 m. sausio 18 d. informuoti Šakių rajono savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų  skyriaus vyriausiąją specialistę (kalbos tvarkytoją) Rimutę Grušienę el. paštu  rimute.grusiene@sakiai.lt