Lietuvių kalba English
Svetainės struktūra Telefonų numeriai Facebook
ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE PASIRAŠYTAS KETINIMŲ PROTOKOLAS SU UKRAINA IR KETURŠALIS MEMORANDUMAS
2021-10-05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spalio mėn. 5 dieną Šakių rajono savivaldybėje buvo pasirašyti ketinimų protokolas ir keturšalis susitarimo memorandumas.

Ketinimų protokolas

Ketinimų protokolą pasirašė Šakių rajono savivaldybės meras Edgaras Pilypaitis ir Slobozhanska gyvenvietės Ukrainoje tarybos pirmininkas Ivan Kaminskyi. Šios partnerystės tikslas yra „miestų dvynių” statuso sukūrimas tarp Šakių rajono savivaldybės ir Slobozhanska gyvenvietės tarybos, siekiant geresnio tarpusavio supratimo, draugystės ir bendradarbiavimo.


Susitarimo memorandumas

Po to, buvo pasirašytas susitarimo memorandumas. Memorandumą pasirašė meras Edgaras Pilypaitis, atstovaujantis Šakių rajoną, Māris Sprindžuks, atstovaujantis Ādaži savivaldybę Latvijoje, Zurab Sekhniashvili, atstovaujantis Dusheti savivaldybę Sakartvele ir Ivan Kaminskyi, atstovaujantis Slobozhanska gyvenvietės tarybą Ukrainoje. Toliau ­– Šalys.


Memorandumo tikslas

 1.1. Remiantis lygybės ir abipusės naudos principais, Šalys vykdys mainus ir bendradarbiaus tarp savivaldybių įvairiomis formomis šiose srityse:

1.1.1 kultūros srityje. Dalinimasis patirtimi, pagalba užmezgant ryšius tarp suinteresuotų kultūros įstaigų, bendros iniciatyvos ir projektai;

1.1.2. švietimo ir sporto srityje. Bendradarbiavimas tarp švietimo ir sporto įstaigų, skatinti jaunų mokinių ir studentų grupių mainus;

1.1.3. verslo ir turizmo srityje. Ryšių tarp verslo atstovų užmezgimas, bendradarbiavimas turizmo srityje;

1.1.4. sveikatos ir aplinkos apsaugos, viešųjų erdvių gerinimo ir kitose srityse;

1.1.5. keitimosi patirtimi ir bendru dalyvavimu tarptautinėse iniciatyvose ir investiciniuose projektuose.    

1.2. Šalys susitaria siekti papildomų bendrų iniciatyvų, kurios nėra aprašytos šiame memorandume, bet yra pateiktos svarstyti memorandumo šalies ir dėl kurių susitaria visos Šalys.


Po pasirašymo, svečiams bus pristatomas rajonas.

Bendradarbiaudami su kaimynais ir Rytų Europos partneriais tikimės ilgos ir tikslingos draugystės, kuri padės tobulinti mūsų rajoną.