Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 M. LIETUVIŲ KALBOS DIENŲ RENGINIŲ PLANAS
2020-02-24

 

 

 

Renginio pavadinimas

Data

Rengėjas

(nurodoma atsakinga institucija)

Institucijos adresas

1.

Meninė kompozicija „Žodžio grūdeli“

2020-01-31

Sintautų pagrindinė mokykla (mokytoja Daiva Orintienė)

P. Vaičaičio g. 20, Sintautai

 

2.

Meninio skaitymo konkursas „Žodi, prikelk mūsų dvasią“

2020-02-14

Kriūkų mokykla-daugiafunkcis centras (pavaduotoja ugdymui Daiva Naujokaitienė)

Mokyklos g. 2, Kriūkai

3.

Akcija „Dovanoju lietuvišką žodį“ (skirtukų knygoms gamyba Dublino „4 Vėjų“ lituanistinės mokyklos vaikams)

2020-02-16

Šakių lopšelis-darželis
„Klevelis“

Šaulių g. 20, Šakiai

4.

Viktorina „Sudėk gražiausią lietuvišką žodį“

2020-02-17-2020-02-21

Šakių lopšelis-darželis „Klevelis“

Šaulių g. 20, Šakiai

5.

Darželio bendruomenės akcija „Seku seku pasaką“ (lietuvių liaudies pasakų sekimas vaikams)

2020-02-16

2020-03-11

Šakių lopšelis-darželis „Klevelis“

Šaulių g. 20, Šakiai

 

 

6.

Darželio bendruomenės akcija „Audžiu trispalvį kalbos taką“

2020-02-16-2020-03-11

 

Šakių lopšelis-darželis „Klevelis“

Šaulių g. 20, Šakiai

7.

Literatūrinis-muzikinis rytmetis „Lietuviško žodžio apkabinti“

2020-02-16-2020-03-11

Šakių lopšelis-darželis „Klevelis“

Šaulių g. 20, Šakiai

8.

Kalbininko Jono Augustaičio vardinės statulėlės „Raidė A“ įteikimo šventė

2020-02-21

Šakių viešoji biblioteka

Gimnazijos g. 1, Šakiai

9.

Darželio bendruomenės lietuvių liaudies ratelių popietė „Lietuvėle, nešu Tau dainą ir šokį savoj širdy“

2020-02-25

Šakių lopšelis-darželis „Klevelis“ 

Šaulių g. 20, Šakiai

10.

Lietuvių kalbos diena. Renginių akcentas – lietuvių kalbos paskelbimas valstybine 1990 metais.

2020-02-25

Šakių „Žiburio“ gimnazija

 V. Kudirkos g. 33, Šakiai

11.

Literatūrinė popietė ir paroda „Gimtoji kalba – tautos siela“

2020-02-26

Marijampolės profesinio rengimo centro Kudirkos Naumiesčio skyrius

Nopaičio g. 5, Būblelių km.

 

12.

Protų mūšis „Kalbos mįslės“

2020-02-26

Griškabūdžio gimnazija

Alyvų g. 4, Griškabūdis

 

13.

Literatūrinė paroda, skirta vaikų poetės Almos Karosaitės 75-mečiui mokyklos bibliotekoje

2020 m. vasaris

Šakių „Varpo“ mokyklos 6 klasių mokiniai. Mokytoja l. Smilgiuvienė

J. Basanavičiaus g. 28, Šakiai

14.

Projektinis darbas „Gražiausias lietuviškas žodis“

2020-02-24-2020-02-27

Kriūkų mokykla-daugiafunkcis centras (7-8 kl. mokiniai, mokytoja Violeta Šuopienė)

 

Mokyklos g. 2, Kriūkai

 

15.

„Gimtųjų žodžių apkabintas/Aš gyvas kalboje.“ Just. Marcinkevičius

2020-03-02

Lekėčių mokykla-daugiafunkcis centras (mokytojos D. Sutkuvienė ir V. Adomaitienė)

Pušyno g. 8, Lekėčiai

 

 

16.

Susitikimas su buvusiomis  „Varpo“ mokyklos mokinėmis žurnalistėmis Gintare Martinaitiene ir Reda Čiečkiūte

2020-03-04

Šakių „Varpo“ mokykla

J. Basanavičiaus g. 28, Šakiai

17.

Raštingiausio mokinio konkursas

2020-03-05

Griškabūdžio gimnazija

Alyvų g. 4, Griškabūdis

 

 

 

 

 

18.

Dailyraščio konkursas, skirtas knygnešio dienai

2020 m. kovas

Sintautų pagrindinė mokykla, pradinių klasių ir lietuvių kalbos mokytojai

P. Vaičaičio g. 20, Sintautai

 

19.

Knygnešio dienos minėjimas

2020-03-16

Sintautų pagrindinė mokykla, istorijos ir lietuvių kalbos mokytojos

P. Vaičaičio g. 20, Sintautai

20.

Projektinis darbas „Ąžuolas – stiprybės ir gyvybės simbolis“

2020-03-02-2020-03-06

Kriūkų mokykla-daugiafunkcis centras (1-2 kl. mokiniai, mokytojos Gintarė Skrickutė, Vilma Pinkevičienė)

Mokyklos g. 2, Kriūkai

21.

Projektinis darbas „Patarlės ir priežodžiai apie kalbą“

2020-03-06

Kriūkų mokykla-daugiafunkcis centras (5-6 kl. mokiniai, mokytoja Violeta Šuopienė)

 

Mokyklos g. 2, Kriūkai

 

22.

Rašinio, vaizdelio, eilėraščio konkursas „Kalba – didžiulis turtas“

2020-03-09-2020-03-13

Kriūkų mokykla-daugiafunkcis centras (mokytojos Daiva Naujokaitienė, Violeta Šuopienė)

Mokyklos g. 2, Kriūkai

23.

Respublikinis specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių meninio skaitymo konkursas „Jie nešė šviesą ant pečių“. Tai yra tęstinis projekto „Knygnešių keliais“ renginys

2020-03-17

Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centras

 

Parko g. 7, Gelgaudiškis

24.

Išvyka į Knygų mugę

2020-02-20-2020-02-23

Trečiojo amžiaus universitetas

 

 

25.

Renginys „Mylėk savo kalbą ir raštą“ Gelgaudiškio dvare

2020-02-28

Gelgaudiškio pagrindinė mokykla ir ikimokyklinio ugdymo skyrius
„Eglutė“

Parko g. 1

26.

Akcija „Užrašyk įdomų žodį“

2020-02-16

Šakių rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Parko g. 1

27.

Literatūros paroda „Istorija tau: Šakių rajono kalbininkai“

2020-02-16-2020-03-11

Šakių rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Parko g. 1

 

 

28.

Edukacija „Žodžių mugė“

2020-02-17-2020-03-11

Šakių rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Parko g. 1

 

 

29.

Spalvotas raidžių ketvirtadienis

2020-02-20

Šakių rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Parko g. 1

30.

Akcija „Pavasarišku žodžiu apkabinu biblioteką“

2020-03-02

Šakių rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Parko g. 1

31.

Nacionalinė viktorina

2020-03-07

Šakių rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Parko g. 1

32.

Diktantas Slavikų bendruomenei (5 mokiniai, 5 mokytojai, 5 tėvai). Tekstas Vytauto Bubnio „Knyga“

2020-03-04, 12 val.

Šakių rajono Slavikų pagrindinė mokykla, mokytoja Algima Špokienė

Šakių rajonas, Slavikai