Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ARCHYVAS LAUKIA LIKVIDUOTŲ ŽEMĖS ŪKIO BENDROVIŲ DOKUMENTŲ
2021-05-16

2016 m. iš Juridinių asmenų registro buvo išregistruotos savo veiklą baigusios (likviduotos) Šakių rajono žemės ūkio bendrovės. Daugelio likviduotų žemės ūkio bendrovių dokumentai neperduoti Šakių rajono savivaldybės archyvui. Prašome išlikusius ilgai saugomus dokumentus (atsiskaitymo mokamuosius žiniaraščius, atsiskaitymo apskaitos knygas, uždarbio korteles, protokolus, įsakymus, dokumentus dėl turto įsigijimo už pajus ir pan.) perduoti archyvui. Dėl informacijos kreiptis telefonu 8 345 60 773.