Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
SURENGTAS PASITARIMAS DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ RENOVACIJOS IR ADMINISTRAVIMO
2020-05-21

Gegužės 21 dieną Šakių rajono savivaldybės administracijos Ūkio, architektūros ir investicijų skyriaus iniciatyva surengtas pasitarimas dėl daugiabučių namų renovacijos ir administravimo. Jame dalyvavo dviejų Šakių miesto daugiabučių gyvenamųjų namų jungtinės veiklos sutartimi įgalioti asmenys bei uždarųjų akcinių bendrovių „Šakių komunalinis ūkis“ ir „Šakių šilumos tinklai“ atstovai.  Susirinkimo tikslas buvo paaiškinti gyventojams savivaldybės poziciją dėl daugiabučių namų renovacijos ir administravimo administratoriaus pasirinkimo, priminti, kokia atsakomybė tenka jungtinės veiklos sutartimi įgaliotiems asmenims. Ūkio, architektūros ir investicijų skyriaus specialistai akcentavo, kad savivaldybė neįtakos gyventojų pasirinkimo renkantis daugiabučių namų renovacijos administratorių.

Gyventojams pasiūlyta sukviesti dar vieną susirinkimą dėl jungtinės veiklos sutarties sudarymo ir priminta, kad organizuojant daugiabučių namų gyventojų susirinkimus būtina laikytis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. D1-961 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimų šaukimo, darbotvarkės ir priimtų sprendimų skelbimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatytos tvarkos reikalavimų.

Ūkio, architektūros ir investicijų skyriaus informacija