Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai Senoji svetainė
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
SUTIKTAS ŠAKIŲ 2019 METŲ KALENDORIUS
2019-01-06

Tradiciškai Trys karaliai Šakiams atneša kalendorių. Šiemet jis buvo jubiliejinis – dvidešimtas. Rajono savivaldybės meras Edgaras Pilypaitis pasveikino Šakių viešosios bibliotekos kolektyvą, ypač Liną Ėringienę, Oną Jasinskienę, Nijolę Vaičiulienę – moteris, daugiausia prisidėjusias prie kalendoriaus leidybos. Pasak mero, džiugu, kad šalia kitų tradicijų gimsta nauja – padėkoti žmonėms ir įstaigoms už iniciatyvas, kurios įspaudė gilų pėdsaką praėjusių metų istorijos metraštyje. Juo daugiau tokių gražių nesavanaudiškų iniaciatyvų, puošiant savo kraštą, juo geresnis gyvenimas bus mums patiems ir juo smagiau mes juo galėsim pasigirti prieš kitus. „Gražaus prasidedančio metų rato ir gražių darbų, kurie bus pastebėti kitąmet“,–linkėjo meras. Renginyje dalyvavo Seimo narė Irena Haase, delegacija iš Sakartvelo.