Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
ŠVIESUOLIAMS – SIMBOLINIAI „AITVARAI“
2020-02-13

Nominacija

„Aitvaro“ gavėjas

Metų kolektyvų vadovė

Vitalija Venienė

Tautinių šokių kolektyvų „Pynė”  ir     „Girėnai“ vadovė

Už profesionaliosios kultūros puoselėjimą Gelgaudiškio dvare

Diana Šležienė

Gelgaudiškio kultūros centro direktorė

Už kultūrinio paveldo  puoselėjimą

Rita Grigaitienė

Sudargo seniūnijos seniūnė

Už bendruomenės telkimą kultūrinėms iniciatyvoms

Ona Baltrušaitienė

Lepšių kaimo kraštiečių bendruomenės pirmininkė

Už nuopelnus Lietuvos ir Šakių krašto kultūrai

Aurelija Papievienė

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja

Metų rėmėjas

Lukšių ŽŪB

Direktorius Kastytis Krištolaitis

Šakių rajono  savivaldybės premija – Kurynės parko įkūrėjui Zigmui Naujokaičiui;

Kauno zanavykų bendrijos pirmininkės Reginos Motienės premija – Živilei Naujokaitytei, Griškabūdžio gimnazijos moksleivei.

Šie žmonės bus pagerbti Vasario 16-ąją, Lietuvos valstybės atkūrimo dieną.