Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
VILNIAUS ZANAVYKŲ BENDRIJAI – 30
2019-01-21

Šeštadienį Vilniaus mokytojų namuose paminėtas Vilniaus zanavykų bendrijos trisdešimtmetis. Renginyje dalyvavo Šakių rajono savivaldybės meras Edgaras Pilypaitis, Seimo narė Irena Haase, rajono savivaldybės administracijos, Šakių viešosios bibliotekos, Zanavykų muziejaus atstovai, kituose šalies miestuose gyvenantys zanavykai. Suėjimo metu padėkota bendrijos įkūrėjui ir ilgamečiam vadovui, kultūros istorikui Albinui Vaičiūnui, dabartiniam pirmininkui Kęstučiui Vaičiūnui, išreikšta vlltis, kad į zanavykų bendrijos veiklą aktyviau įsitrauks Vilniuje gyvenantis, besimokantis jaunimas. Gražus tradicinis, bet šiandien išskirtinis, nes jubiliejinis, Vilniaus zanavykų bendrijos susiėjimas, su padėkom ir pasidžiaugimais, su sveikinimais ir linkėjimais, su nuostabiu choro Lituanica dainavimu ir vaišėmis, ilgam išliks dalyvavusiųjų atmintyje. Vilniaus zanavykams palinkėta gyvuoti, klestėti, dirbti Tėvynei bei Gimtinei, jos praeičiai ir dabarčiai, jos ateičiai ir jos vaikams. Ir teneužželia takeliai tėviškėn.