Lietuvių kalba English
Svetainės struktūra Telefonų numeriai Facebook
VYKS NUOTOLINIS KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS ANTROSIOS NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO VERTINIMO TARYBOS POSĖDIS
2021-11-29

Informuojame, kad 2021 m. lapkričio 29 d. 9 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos antrosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis.

Posėdyje Nr.2 klausimu bus svarstoma:  llguvos dvaro sodybos ir Šv.  Kryžiaus Atradimo bažnyčios statinių komplekso (587),

Šakių r. sav., Kriūkų sen., Ilguvos k., Dvaro g., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas: Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-04-29 įsakymu Nr. ĮV-190 „Dėl pripažinimo valstybės saugomu“ pripažintas valstybės saugomu kultūros paveldo objektu.

Akto parengimo pagrindas: 2021-09-07 raštu Nr. (9.52 E)2-2068 pavesta Kultūros paveldo centrui patikslinti apskaitos duomenis.

Aktu siūloma: remiantis archeologinių tyrimų duomenis, patikslinti vertingąsias savybes,  patikslinti vertingąsias savybes, apibrėžti vizualinės apsaugos pozonį.

Akto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

 

Daugiau informacijos:

Jurgita Viršilienė

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos

Apskaitos, inventorizavimo ir registro skyriaus vyriausioji specialistė

Tel. (8 5) 2325105, jurgita.virsiliene@kpd.lt