Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2020-01
ĮSAKYMAS DĖL ADRESO SUTEIKIMO
2020-01-31
AT-93
Įsakymas dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. AT-14 „Dėl rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus vyriausiasis specialistas
2020-01-30
AT-89
Dėl rusų kalbos olimpiados 10-11 kl. mokiniams organizavimo
2020-01-30
AT-88
ĮSAKYMAS DĖL ADRESO SUTEIKIMO
2020-01-30
AT-87
ĮSAKYMAS DĖL ADRESO SUTEIKIMO
2020-01-30
AT-86
Įsakymas dėl Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus vyriausiųjų specialistų ir vyresniųjų specialistų pareigybių aprašymų patvirtinimo
2020-01-29
AT-84
Dėl muzikos olimpiados organizavimo
2020-01-29
AT-83
Dėl informatikos olimpiados respublikinio etapo atrankinės dalies organizavimo
2020-01-28
AT-81
Dėl įpareigojimo perskaičiuoti savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokestį ir įgaliojimo pasirašyti susitarimus dėl sutarčių pakeitimo
2020-01-28
AT-80
Įsakymas dėl adreso suteikimo
2020-01-24
AT-74
ĮSAKYMAS DĖL ADRESO SUTEIKIMO
2020-01-24
AT-73
Dėl anglų kalbos olimpiados 11 kl. mokiniams organizavimo
2020-01-03
AT-7
Dėl fizikos olimpiados organizavimo
2020-01-22
AT-67
Dėl kalbos tvarkytojo plano patvirtinimo
2020-01-21
AT-64
Dėl prašymo formos pakeitimo
2020-01-21
AT-60
Dėl chemijos olimpiados organizavimo
2020-01-03
AT-6
ĮSAKYMAS DĖL ADRESO SUTEIKIMO
2020-01-21
AT-59
ĮSAKYMAS DĖL ADRESO SUTEIKIMO
2020-01-21
AT-53
ĮSAKYMAS DĖL ADRESO SUTEIKIMO
2020-01-20
AT-52
Dėl dailės olimpiados organizavimo
2020-01-20
AT-51
Dėl anglų kalbos konkurso 9-10 klasių mokiniams organizavimo
2020-01-20
AT-50
Dėl meninio skaitymo konkurso organizavimo
2020-01-20
AT-49
Įsakymas dėl Šakių seniūnijos darbininko pareigybės aprašymo patvirtinimo
2020-01-20
AT-48
ĮSAKYMAS DĖL ADRESO SUTEIKIMO
2020-01-20
AT-45
Dėl valstybinės kalbos mokėjimo ir LR Konstitucijos pagrindų egzaminų organizavimo komisijos sudarymo
2020-01-17
AT-44
Dėl lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados organizavimo
2020-01-16
AT-41
Dėl rekomenduojamų pareigybių darbo užmokesčio fondui planuoti
2020-01-16
AT-40
Dėl biologijos olimpiados organizavimo
2020-01-15
AT-37
ĮSAKYMAS DĖL ADRESŲ SUTEIKIMO
2020-01-14
AT-35
ĮSAKYMAS DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMĄ
2020-01-14
AT-34
ĮSAKYMAS DĖL ADRESO PANAIKINIMO
2020-01-14
AT-33
ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO LEKĖČIŲ MSTL., ŠAKIŲ R. SAV. (KADASTRINIS NR. 8460/0006:616 LEKĖČIŲ K. V.) PAGRINDINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES KEITIMO IR NAUDOJIMO BŪDO NUSTATYMO
2020-01-14
AT-32
Dėl mokinių nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti skiriamų vienai dienai vienam mokiniui lėšų dydžio nustatymo
2020-01-03
AT-3
Dėl epistolinio rašinio konkurso organizavimo
2020-01-13
AT-28
Dėl Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjo pareigybės aprašymo patvirtinimo
2020-01-13
AT-27
Dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. AT-828 „Dėl bendrojo ugdymo mokyklų ir Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro mokinių vežiojimo į (iš) mokyklas 2019-2020 m.m. maršrutų patvirtinimo“ priedo pakeitimo
2020-01-13
AT-26
Dėl jaunųjų filologų konkurso organizavimo
2020-01-13
AT-25
Dėl rajono savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriaus specialisto pareigybės aprašymo patvirtinimo
2020-01-10
AT-24
Dėl matematikos olimpiados organizavimo
2020-01-10
AT-22
ĮSAKYMAS DĖL ADRESO SUTEIKIMO
2020-01-09
AT-20
Dėl rajono savivaldybės programų vykdytojų sąrašo patvirtinimo
2020-01-03
AT-2
Dėl strateginio veiklos plano priežiūros ir valdymo komisijos sudarymo rajono savivaldybės 2020–2022 m. strateginio veiklos plano veiklos programų svarstymui ir jų darbo grafiko 2020 m. patvirtinimo
2020-01-09
AT-19
Dėl rajono savivaldybės administracijos mdirektoriaus 2019 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. AT-612 "Dėl Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus specialisto pareigybės aprašymo patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios
2020-01-08
AT-16
Dėl Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymo patvirtinimo
2020-01-08
AT-13
Dėl rajono savivaldybės programų koordinatorių ir už programą atsakingų asmenų paskyrimo
2020-01-03
AT-1
Dėl įgaliojimo suteikimo S. Naumavičiui
2020-01-14
AG-9
Dėl įgaliojimo suteikimo R. Švelnytei
2020-01-14
AG-8
Dėl UAB "Šakių komunalinis ūkis" audito
2020-01-10
AG-6
Įsakymas dėl tarnybinių automobilių priskyrimo ir saugojimo.
2020-01-10
AG-5
Dėl viešojo pirkimo komisijos sudarymo
2020-01-03
AG-3
Įsakymas dėl pirkimo iniciatorių skyrimo
2020-01-03
AG-2
Dėl įgaliojimo suteikimo S. Naumavičiui
2020-01-31
AG-17
Dėl Šakių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių inžinerinių statinių
2020-01-22
AG-15
Dėl Šakių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių inžinerinių statinių
2020-01-22
AG-14
Dėl lėšų iš paskolos skyrimo
2020-01-20
AG-13
Dėl turto perdavimo Šakių socialinių paslaugų centrui
2020-01-20
AG-12
Dėl darbo grupės sudarymo
2020-01-20
AG-11
Dėl siūlymo investuoti savivaldybės turtą į viešąją įstaigą „Šakių rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba“ ekonominio ir socialinio pagrindimo patvirtinimo
2020-01-17
AG-10
Įsakymas dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. AG-83 "Dėl rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų" pakeitimo
2020-01-02
AG-1