Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2020-02
ĮSAKYMAS DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019 M. VASARIO 11 D. ĮSAKYMO NR. AT-129 „DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS EISMO SAUGUMO KOMISIJOS SUDARYMO IR VEIKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2020-02-04
AT-99
Įsakymas dėl Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus vyriausiųjų specialistų ir vyresniųjų specialistų pareigybių aprašymų patvirtinimo
2020-02-03
AT-95
Įsakymas dėl adreso suteikimo
2020-02-27
AT-185
ĮSAKYMAS DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ PASKIRSTYMO KOMISIJOS SUDARYMO
2020-02-27
AT-184
ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO KRIŪKŲ MSTL., ŠAKIŲ R. SAV. (KADASTRINIS NR. 8455/0001:522 KRIŪKŲ K. V.) ŽEMĖS NAUDOJIMO BŪDO PAKEITIMO PAGAL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRĄJĮ PLANĄ
2020-02-26
AT-179
ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO KRIŪKŲ MSTL., ŠAKIŲ R. SAV. (KADASTRINIS NR. 8455/0001:535 KRIŪKŲ K. V.) ŽEMĖS NAUDOJIMO BŪDO PAKEITIMO PAGAL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRĄJĮ PLANĄ
2020-02-26
AT-178
Įsakymas dėl adreso suteikimo
2020-02-26
AT-177
ĮSAKYMAS DĖL ADRESO SUTEIKIMO
2020-02-26
AT-176
Įsakymas dėl pretendentų atrankos komisijos sudarymo, komisijos sekretoriaus paskyrimo, komisijos posėdžio datos nustatymo Socialinės paramos skyriaus nedirbančių asmenų atvejo vadybininkas
2020-02-25
AT-175
Įsakymas dėl pretendentų atrankos komisijos sudarymo, komisijos sekretoriaus paskyrimo, komisijos posėdžio datos nustatymo Lekėčių sen. socialinio darbo organizatorius
2020-02-24
AT-174
ĮSAKYMAS DĖL ADRESO SUTEIKIMO
2020-02-21
AT-170
ĮSAKYMAS DĖL ADRESŲ SUTEIKIMO
2020-02-21
AT-169
ĮSAKYMAS DĖL ADRESŲ SUTEIKIMO
2020-02-21
AT-168
Dėl rusų kalbos dailiojo rašto konkurso 6-12 klasių mokiniams organizavimo
2020-02-19
AT-156
ĮSAKYMAS DĖL ADRESŲ SUTEIKIMO
2020-02-19
AT-146
Partnerių atrankos aprašas
2020-02-19
AT-142
ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ R. SAV. ŠAKIŲ SEN. GIEDRUČIŲ K. (KADASTRINIS NR. 8433/0001:796 GIEDRUČIŲ M. K.V.) PASKIRTIES PAKEITIMO PAGAL ŠAKIŲ MIESTO SU PRIEMIESČIAIS SU GIS SISTEMA BENDRĄJĮ PLANĄ
2020-02-18
AT-141
ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ R. SAV. ŠAKIŲ SEN. GIEDRUČIŲ K. (KADASTRINIS NR. 8433/0001:795 GIEDRUČIŲ M. K.V.) PASKIRTIES PAKEITIMO PAGAL ŠAKIŲ MIESTO SU PRIEMIESČIAIS SU GIS SISTEMA BENDRĄJĮ PLANĄ
2020-02-18
AT-140
ĮSAKYMAS DĖL ADRESŲ SUTEIKIMO
2020-02-18
AT-139
ĮSAKYMAS DĖL ADRESŲ SUTEIKIMO
2020-02-17
AT-137
Įsakymas dėl pretendentų atrankos komisijos sudarymo, komisijos sekretoriaus paskyrimo, komisijos posėdžio datos nustatymo Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus specialistas
2020-02-14
AT-135
Dėl Šakių rajono savivaldybės Kultūros ir meno tarybos sekretoriaus skyrimo
2020-02-14
AT-134
Dėl istorijos olimpiados organizavimo
2020-02-13
AT-133
Įsakymas dėl atrankos skelbimo Soc. paramos sk. nedirbančių asmenų atvejo vadybininkas
2020-02-13
AT-132
Įsakymas dėl pareigybės aprašymo patvirtinimo
2020-02-12
AT-128
Įsakymas dėl atrankos skelbimo Lekėčių sen. socialinio darbo organizatoriaus pareigoms
2020-02-12
AT-127
Įsakymas dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. AT-23 „Dėl rajono savivaldybės administracijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašo patvirtinimo“ papildymo Soc. paramos sk. nedirbančių asmenų atvejo vadybininkas
2020-02-12
AT-126
Dėl technologijų (medžio darbų) olimpiados organizavimo
2020-02-12
AT-125
Dėl technologijų (tekstilės darbų) olimpiados organizavimo
2020-02-11
AT-123
Skyriaus veiklos nuostatų tvirtinimas
2020-02-11
AT-121
ĮSAKYMAS DĖL ADRESŲ SUTEIKIMO
2020-02-11
AT-119
Dėl įpareigojimo pateikti 2019 metų veiklos planą sudarančių veiklos plano programų ir seniūnijų 2019 m. metinius veiklos plano ataskaitų projektus
2020-02-10
AT-117
ĮSAKYMAS DĖL LICENCIJŲ, IŠDUOTŲ ONUTĖS PAŠKEVIČIENĖS INDIVIDUALIAI ĮMONEI, VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS NR. 302 IR VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA TABAKO GAMINIAIS NR. 350 PATIKSLINIMO
2020-02-10
AT-114
ĮSAKYMAS DĖL ADRESO SUTEIKIMO
2020-02-07
AT-110
ĮSAKYMAS DĖL ADRESO SUTEIKIMO
2020-02-07
AT-109
Įsakymas dėl adreso suteikimo
2020-02-06
AT-107
ĮSAKYMAS DĖL ADRESO SUTEIKIMO
2020-02-06
AT-106
Dėl komisijos sekretoriaus skyrimo
2020-02-05
AT-104
Dėl 2020 metų mokyklinių brandos egzaminų vertinimo centrų skyrimo ir įgaliojimų suteikimo
2020-02-05
AT-103
Dėl įgaliojimo suteikimo V. Dumčiui
2020-02-27
AG-34
Dėl Šakių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių inžinerinių statinių
2020-02-27
AG-33
Įsakymas dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. AG-83 „Dėl rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų“ papildymo
2020-02-21
AG-32
Įsakymas dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 3 d. įsakymo Nr. AG-2 „Dėl pirkimų iniciatorių skyrimo“ papildymo
2020-02-21
AG-29
Dėl įpareigojimo grąžinti pradinį įnašą
2020-02-17
AG-28
Įsakymas "Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį"
2020-02-17
AG-27
DĖL LĖŠŲ SKYRIMO
2020-02-13
AG-26
Dėl Šakių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių inžinerinių statinių
2020-02-12
AG-25
Dėl lėšų skyrimo
2020-02-05
AG-23
Dėl Šakių rajono savivaldybei priklausančių viešosios įstaigos Nemuno euroregiono Marijampolės biuro dalininko teisių pardavimo viešo aukciono
2020-02-05
AG-22
Dėl įgaliojimo suteikimo A. Bauboniui
2020-02-05
AG-21
Dėl įgaliojimo suteikimo A. Bauboniui
2020-02-05
AG-20
Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 2 d. įsakymo Nr. AG-135 „Dėl Šakių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių viešosios įstaigos dalininko (savininko) teisių pardavimo viešo aukciono būdu taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
2020-02-05
AG-19
Dėl viešo aukciono komisijos sudarymo
2020-02-04
AG-18