Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2020-04
Įsakymas dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. AT-23 „Dėl rajono savivaldybės administracijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
2020-04-30
AT-362
Dėl vaikų priežiūros paslaugų, kai nėra galimybės vaiku pasirūpinti namuose, organizavimo
2020-04-29
AT-360
Įsakymas dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. AT-228 „Dėl darbo organizavimo tvarkos Šakių rajono savivaldybės administracijoje karantino laikotarpiu nustatymo“ pakeitimo
2020-04-28
AT-353
Įsakymas dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 17 d. įsakymo Nr. AT-235 „Dėl koronaviruso infekcijos valdymo priemonių“ pakeitimo
2020-04-28
AT-352
Dėl 2019-2020 m. šildymo sezono užbaigimo
2020-04-27
AT-349
Dėl darbo grupės sudarymo
2020-04-27
AT-347
Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šakių vandenys“ 2019 metų veiklos plano ataskaitos patvirtinimo
2020-04-27
AT-346
Įsakymas dėl atsakingų asmenų paskyrimo
2020-04-24
AT-345
Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šakių vandenys“ 2020 metų veiklos plano patvirtinimo
2020-04-24
AT-344
Dėl komisijos sudarymo
2020-04-23
AT-343
Įsakymas dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. AT-23 „Dėl rajono savivaldybės administracijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo Lukšių sen.
2020-04-23
AT-337
Įsakymas dėl delegavimo į rajono savivaldybės mero potvarkiu sudaromą darbo grupę
2020-04-22
AT-335
Dėl Šakių rajono savivaldybės socialinių globos įstaigų personalo tyrimų dėl COVID-19 organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2020-04-22
AT-332
Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šakių laidotuvių namai“ 2019 metų veiklos plano ataskaitos patvirtinimo
2020-04-21
AT-328
ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO PANYKIŲ K. 2, PLOKŠČIŲ SEN., ŠAKIŲ R. SAV. (KADASTRINIS NR. 8474/0005:70 PLOKŠČIŲ K.V.) PASKIRTIES PAKEITIMO IR ŽEMĖS NAUDOJIMO BŪDO NUSTATYMO PAGAL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRĄJĮ PLANĄ
2020-04-21
AT-327
Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šakių autobusų parkas“ 2020 metų veiklos plano patvirtinimo
2020-04-20
AT-323
Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigos paskyrimo papildymo
2020-04-17
AT-322
Įsakymas dėl Šakių seniūnijos statybininko-remontininko pareigybės aprašymo patvirtinimo
2020-04-17
AT-321
Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šakių laidotuvių namai“ 2020 metų veiklos plano patvirtinimo
2020-04-17
AT-320
Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 24 d. įsakymo Nr. AT-264 ,,Dėl Šakių rajono savivaldybėje esančių daugiabučių namų dezinfekavimo“ pakeitimo
2020-04-17
AT-318
Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šakių autobusų parkas“ 2019 metų veiklos plano ataskaitos patvirtinimo
2020-04-16
AT-317
Įsakymas dėl Kudirkos Naumiesčio seniūnijos statybininko-remontininko pareigybės aprašymo patvirtinimo
2020-04-15
AT-315
Dėl įpareigojimo pateikti rajono savivaldybės 2019–2021 m. strateginį veiklos planą sudarančių 2019 m. veiklos programų ataskaitų projektus užpildytus per strateginio planavimo informacinę sistemą (STRAPIS)
2020-04-15
AT-311
Įsakymas dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. AT-228 „Dėl darbo organizavimo tvarkos Šakių rajono savivaldybės administracijoje karantino laikotarpiu nustatymo“ pakeitimo
2020-04-14
AT-308
Dėl komisijos sudarymo
2020-04-14
AT-307
Įsakymas dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 17 d. įsakymo Nr. AT-235 „Dėl koronaviruso infekcijos valdymo priemonių“ pakeitimo
2020-04-14
AT-306
Dėl Karščiavimo klinikos pripažinimo netekus galios
2020-04-10
AT-305
Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos 2020 metų veiklos plano patvirtinimo
2020-04-10
AT-304
Dėl keleivių vežimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais nutraukimo
2020-04-09
AT-300
DĖL 2019-2020 METŲ ŠILDYMO SEZONO PABAIGOS ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PASTATUOSE
2020-04-08
AT-298
Dėl komisijos ilgalaikės paskolos pirkimui organizuoti ir atlikti sudarymo
2020-04-06
AT-296
Dėl sveikatos priežiūros specialistų SARS-COV-2-PGR tyrimų
2020-04-02
AT-293
Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos seniūnijų 2020 metų veiklos planų patvirtinimo
2020-04-01
AT-292
Įsakymas dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. AT-23 „Dėl rajono savivaldybės administracijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
2020-04-01
AT-290
Įsakymas dėl Bendrųjų reikalų skyriaus darbininko-remontininko pareigybės aprašymo patvirtinimo
2020-04-01
AT-289
Dėl įgaliojimo Kidulių seniūnijos seniūnei suteikimo
2020-04-23
AG-79
Dėl uždarosios akcinės bendrovės "Šakių vandenys" 2019 metų nuostolių paskirstymo
2020-04-20
AG-78
Dėl uždarosios akcinės bendrovės "Šakių laidotuvių namai" 2019 metų pelno paskirstymo
2020-04-20
AG-77
Dėl uždarosios akcinės bendrovės "Šakių vandenys" audituoto 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo
2020-04-17
AG-75
Dėl uždarosios akcinės bendrovės "Šakių šilumos tinklai" 2019 metų pelno paskirstymo
2020-04-17
AG-74
Dėl lėšų iš savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo skyrimo
2020-04-17
AG-73
Dėl uždarosios akcinės bendrovės "Šakių laidotuvių namai" audituoto 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo
2020-04-17
AG-72
Dėl lėšų iš administracijos direktoriaus rezervo skyrimo
2020-04-17
AG-71
Dėl uždarosios akcinės bendrovės "Šakių šilumos tinklai" audituoto 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo
2020-04-17
AG-70
Dėl uždarosios akcinės bendrovės "Šakių autobusų parkas" 2019 metų pelno paskirstymo
2020-04-17
AG-69
Dėl lėšų iš savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo skyrimo
2020-04-15
AG-67
Dėl uždarosios akcinės bendrovės "Šakių autobusų parkas" audituoto 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo
2020-04-15
AG-66
Dėl įgaliojimo suteikimo R. Švelnytei
2020-04-14
AG-65
Įsakymas dėl turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti
2020-04-10
AG-63
Dėl lėšų iš savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo skyrimo
2020-04-08
AG-61
Dėl lėšų iš savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo skyrimo
2020-04-03
AG-58
Dėl lėšų iš rajono savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo skyrimo
2020-04-03
AG-56