Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2020-05
Įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 1 d. sprendimo nr. V-653 ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 15 d. sprendimų nr. V-1184 ir V-1189 vykdymo
2020-05-29
AT-430
ĮSAKYMAS DĖL ADRESŲ SUTEIKIMO
2020-05-28
AT-428
Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos 2019 metų veiklos plano ataskaitos patvirtinimo
2020-05-28
AT-427
Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šakių komunalinis ūkis“ 2020 metų veiklos plano patvirtinimo
2020-05-26
AT-420
Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šakių komunalinis ūkis“ 2020 metų veiklos plano patvirtinimo
2020-05-26
AT-420
ĮSAKYMAS DĖL ADRESO SUTEIKIMO
2020-05-22
AT-413
Įsakymas dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. „Dėl darbo organizavimo tvarkos Šakių rajono savivaldybės administracijoje karantino laikotarpiu nustatymo“ pakeitimo
2020-05-22
AT-412
Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šakių komunalinis ūkis“ 2019 metų veiklos plano ataskaitos patvirtinimo
2020-05-22
AT-409
Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šakių komunalinis ūkis“ 2019 metų veiklos plano ataskaitos patvirtinimo
2020-05-22
AT-409
Dėl Šakių rajono savivaldybės institucijų dokumentų valdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2020-05-21
AT-408
Įsakymas dėl atrankos skelbimo Centralizuotos buhalterijos skyriaus buhalterio pareigoms
2020-05-20
AT-406
Įsakymas dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. AT-23 „Dėl rajono savivaldybės administracijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo Gelgaudiškio sen.
2020-05-20
AT-405
Dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 17 d. Įsakymo Nr. AT-999 „Dėl brandos egzaminų centrų skyrimo“ pakeitimo
2020-05-20
AT-404
Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šakių šilumos tinklai“ 2020 metų veiklos plano patvirtinimo
2020-05-20
AT-402
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ, VYKDANČIŲ IKIMOKYKLINĮ IR PRIEŠMOKYKLINĮ UGDYMĄ, PASTATŲ ŠILDYMO
2020-05-19
AT-401
Įsakymas dėl adreso suteikimo
2020-05-18
AT-398
Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šakių šilumos tinklai“ 2019 metų veiklos plano ataskaitos patvirtinimo
2020-05-15
AT-391
Įsakymas dėl darbo organizavimo tvarkos Šakių rajono savivaldybės administracijoje karantino laikotarpiu nustatymo
2020-05-14
AT-389
Įsakymas dėl atrankos skelbimo Bendrųjų reikalų skyriaus kompiuterinių tinklų administratoriaus pareigoms
2020-05-14
AT-388
Dėl reikalavimų darbuotojams, kurie vykdys vaikų priežiūrą švietimo įstaigose, ugdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus
2020-05-13
AT-387
Dėl Šakių rajono savivaldybės švietimo įstaigų, vykdančių ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, darbuotojų testavimo, siekiant valdyti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimą, tvarkos aprašo patvirtinimo
2020-05-13
AT-385
Dėl pavedimo
2020-05-12
AT-383
Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. AT-313 „Dėl keleivių vežimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais nutraukimo“ pakeitimo
2020-05-12
AT-382
Dėl lėšų skyrimo
2020-05-11
AT-381
Įsakymas dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. AT-228 „Dėl darbo organizavimo tvarkos Šakių rajono savivaldybės administracijoje karantino laikotarpiu nustatymo“ pakeitimo iki 2020 m. gegužės 31 d.
2020-05-11
AT-380
Dėl Šakių rajono savivaldybės teritorijoje veiklą vykdančių vaistinių darbuotojų testavimo, siekiant valdyti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimą, tvarkos aprašo tvirtinimo
2020-05-11
AT-379
Dėl Šakių rajono savivaldybės teritorijoje veiklą vykdančių parduotuvių ir kitų prekybos vietų darbuotojų testavimo, siekiant valdyti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimą, tvarkos aprašo patvirtinimo
2020-05-08
AT-375
ĮSAKYMAS DĖL ADRESO SUTEIKIMO
2020-05-06
AT-371
Įsakymas dėl Ūkio, architektūros ir investicijų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymo patvirtinimo
2020-05-06
AT-369
Įsakymas dėl traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninės apžiūros atlikimo Šakių rajone
2020-05-05
AT-368
Dėl lėšų iš savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo skyrimo
2020-05-25
AG-96
Dėl lėšų iš savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo skyrimo
2020-05-21
AG-95
Dėl lėšų iš savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo skyrimo
2020-05-21
AG-95
Dėl įpareigojimo skirti lėšas iš paskolos
2020-05-20
AG-93
Dėl įpareigojimo skirti lėšas iš paskolos
2020-05-20
AG-92
Dėl kuro normos nustatymo komisijos sudarymo
2020-05-11
AG-88
Dėl UAB "Šakių komunalinis ūkis" 2019 metų nuostolių paskirstymo
2020-05-11
AG-87
Dėl UAB "Šakių komunalinis ūkis" audituoto 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo
2020-05-08
AG-86
Dėl Šakių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių inžinerinių statinių
2020-05-06
AG-83
Dėl įgaliojimo suteikimo A. Bauboniui
2020-05-29
AG-104
Dėl įgaliojimo suteikimo R. Švelnytei
2020-05-29
AG-103
Dėl įgaliojimo suteikimo A. Bauboniui
2020-05-28
AG-101
Dėl Šakių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių inžinerinių statinių
2020-05-26
AG-100